Communicatiebeleid

Formele en Informele Communicatiekanalen

Doel

Een degelijk communicatiebeleid omvat een gestructureerd overzicht en aanpak van alle formele en informele contacten binnen een organisatie. Het betreft een duidelijk zicht op de interne communicatie en communicatiestromen binnen de organisatie. Het gevolg hiervan beklemtoont de functionele relatie die men onderhoudt als medewerker en als team met deze organisatie. Voorbeelden hiervan zijn een werk- of stafoverleg, een studiedag, een personeelsvergadering. Ook administratieve bekenmaking binnen een organisatie via werkbriefjes, formulieren en systemen, intranet, prikborden, … kunnen hieronder vallen.

Via deze begeleiding wordt het mogelijk te begrijpen wat een “Communicatiebeleid” betekent en hoe je je organisatie hierin kan optimaliseren.

Aanpak

  • Vanuit een managementperspectief wordt ‘interne communicatie' als leidraad van het communicatiebeleid vaak gezien als het beheersen van het interne informatieverkeer, al dan niet gefaciliteerd en georkestreerd door een communicatiedeskundige, dat het organisatiedoel steunt.
  • Een werkgroep wordt opgestart, met als doel een actieplan op te stellen.
  • Via een clustering brengen we eerst de bestaande informatie en informatiekanalen in kaart.
  • De 2 stromen worden duidelijk: Bottum-up (inspraak, medezeggenschap, overleg, dialoog, …) of Topdown. De betekenis van dit informatieverkeer voor de desbetreffende organisatie wordt aangekaart.
  • Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) van het huidige interne communicatieplan wordt interactief opgesteld en prioriteiten worden vastgelegd.
  • De begeleiding is bedrijfsafhankelijk - faciliterend materiaal wordt geleverd – er wordt gewerkt binnen de eigen bedrijfscontext.

Voordelen

  • Een goed communicatiebeleid leidt veranderingen in goede banen en vermindert de weerstand naar succes.
  • Naast kennisverspreiding kan interne communicatie, als deel van het beleid ook gericht zijn op het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers met de organisatie.
  • De motivatie van werknemers blijkt sterk af te hangen van twee zaken: de mate waarin men wordt betrokken wordt in een dialoog en de wijze waarop men informatie ontvangt. – Een degelijk communicatiebeleid werkt dit in de hand.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be