Individuele coaching

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Voor elke persoon binnen de organisatie: managers, leidinggevenden, preventieadviseurs psychosociaal welzijn, vertrouwenspersonen, HR-managers, …, medewerkers in het algemeen.

Doel

Coaching wordt voornamelijk ingezet voor algemene persoonlijke ontwikkeling. Met coaching kunnen verschillende doelen nagestreefd worden.

 1. Coaching van vaardigheden: hierbij ligt de klemtoon op het aan- of afleren van specifieke vaardigheden of competenties;
 2. Performantie – coaching: deze vorm van coaching beklemtoont het verbeteren of aanleren van die competenties die hun bijdrage leveren op het bereiken van resultaat, voornamelijk binnen een professionele context. Voorbeelden hiervan zijn het bijschaven van de leiderschapsstijl, het optimaliseren van de communicatiestijl, …
 3. Life – coaching: hierbij heeft de coach een eerder holistische aanpak waarbij ook het privéleven van de coachee betrokken wordt met als doel een evewichtige work-life balans te bereiken.

Redenen om beroep te doen op Individuele Coaching kunnen zijn:

 • Begeleiden van een beginnend medewerker in zijn of haar functie op gedragsmatig vlak;
 • Bijsturen van de medewerker in zijn of haar ontwikkelingspunten naar aanleiding van een evaluatie, een beoordeling;
 • Begeleiding van de medewerker of de manager in bepaalde situaties zoals bijvoorbeeld na of tijdens een reorganisatie of bij een verandering in het algemeen;
 • Begeleiden van de medewerker of de manager bij stressvolle situaties, hoge werkdruk, … burn out;
 • Begeleiden van de medewerker of de manager in het optimaliseren van de Work-Life Balance;
 • Ontwikkelen van een betere samenwerking met collega's;
 • Bevorderen van een betere teamwerking;
 • Optimaliseren van het leidinggeven en de leiderschapsstijl;
 • Integratie en re-integratie in de organisatie en op de afdeling na traumatische ervaringen zoals bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen.

Met het individuele coachingstraject beoogt men het bevorderen van de persoonlijke effectiviteit van de medewerker of de manager binnen de organisatie ten voordele van de algemene performantie.

Aanpak

 • Eerste contact met de opdrachtgever - situatieschets;
 • Intakegesprek met de te begeleiden medewerker of manager(de coachee). De opdracht wordt slechts aanvaard indien deze medewerker of manager een eigen wil uitdrukt om de coaching aan te gaan. Zonder deze ‘commitment' zal men met het coachingstraject niet de gewenste resultaten behalen en zal de coaching daarom niet aangevat worden.
 • Uit beide gesprekken moet een voldoende vertrouwensbasis en affiniteit tussen de coach, de opdrachtgever en de coachee blijken;
 • Vervolgens wordt het coachingstraject uitgestippeld. Men start met een minimum van 5 sessies waarna een evaluatie volgt waarbij de resultaten worden weergegeven in een tussentijds verslag. Hierbij wordt de noodzakelijke vertrouwelijkheid en integriteit van de coachee bewaakt.
 • De verdere invulling van het coachingstraject wordt in samenspraak met de opdrachtgever en de coachee bepaald.
 • Regelmatig wordt er voorzien in een “time out” om de vorderingen van de coachee en de samenwerking te evalueren, ongeacht de duur van het traject.
 • Beëindiging van het begeleidingsprogramma op het moment dat het afgesproken programma voltooid is of indien beide partijen de samenwerking niet langer opportuun vinden. Er vindt altijd een afsluitend gesprek plaats, gevolgd door een eindverslag.
 • Inhoudelijk wordt het programma opgesteld in functie van de problematiek. Hierbij maakt men gebruik van de gewenste coachingstechnieken en – vaardigheden om het vooropgestelde resultaat te behalen. De klemtoon van het programma ligt op de praktisch invulling van de sessies. Elke sessie zal afsluiten met een opdracht of een aanmoediging ter bevordering van de persoonlijke effectiviteit. Een persoonlijk ontwikkelingsplan zal opgesteld en opgevolgd worden.

Voordelen

 • Concreet, pragmatisch en actiegericht.
 • Duurzaam, lange termijn doelstelling en -aanpak
 • Stapsgewijze invulling van het traject met aandacht voor de reeds bereikte resultaten en de nog verder te bewandelen weg.
 • Begeleiding door senior consultants met een eigen praktijkervaring in coaching.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ENGELS

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ENGELS
+32 (0)56 23 20 70

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be