Welke people tools ?

Type Dynamics Indicator® (TDI)

Het TDI self assessment instrument, gebaseerd op het fundamentele werk van onder andere Dr. Carl Jung, is een krachtig en beproefd 'type-model' dat de weg opent naar diverse mogelijkheden op het vlak van people management. We denken daarbij ondermeer aan betere samenwerking, communicatie, teamwork, leiderschap, leerstijlen, time- & selfmanagement, probleemoplossing, conflicthantering, verandermanagement, persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit, ...

Het TDI self assessment instrument is aanvaard door 'Type Association Benelux" die de gebruikers van type-instrumenten, waaronder MBTI, verenigt. De Myers-Briggs Type Indicator – MBTI- is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en gebaseerd op de theorie van Carl Jung.

De TDI TM is een fundamenteel vernieuwde vragenlijst op basis van zelfrapportering, ontworpen om Jung's theorie over psychologische types toegankelijk en bruikbaar te maken in het alledaagse leven. Het resultaat leidt naar de 16 typologieën van het menselijk functioneren. Zo leren mensen, via zelfrapportering, zichzelf beter kennen (hun persoonlijke voorkeuren) en krijgen zij tevens inzichten in hun functioneren, en dat van anderen, en mogelijke groeimogelijkheden op persoonlijk vlak. Dit brengt met zich mee dat TDI TM een heel nuttig en plezierig instrument is voor iedereen die zich met mensen bezighouden. 

Het type bestaat uit een lettercode van 4 letters – de letters verwijzen naar de voorkeuren op het vlak van energiestroom, informatieverwerving en -verwerking, besluitvorming, organisatie; er zijn 16 psychologische types, elk met een typerende naam: Inspecteurs, Beschermers, Gidsen, Onderzoekers, Analisten, Ondersteuners, Idealisten, Architecten, Probleemoplossers, Bezielers, Improvisators, Katalysatoren, Coördinatoren, Harmoniebrengers, Adviseurs en Uitvoerders.

Voor elk type zijn uitgebreide beschrijvingen beschikbaar, waarin niet alleen de bijzonderheden van het type worden beschreven, maar ook functionerings- en gedragsaanwijzingen gegeven worden voor uiteenlopende situaties. Er bestaat veel literatuur rond het type. Wilt u meer weten over de achtergronden en gebruik van de TDI-vragenlijst of de reden voor een nieuwe vragenlijst, neem dan contact op met Amelior.

Hier vindt u een voorbeeld verslag

Management Team Roles Indicator (MTR-i)

MTR-I is een verkorte en op teamrollen gerichte vragenlijst die op dezelfde theorie van Jung gebaseerd is. TDI toont wie je bent, MTR-i toont wat je doet. In afwijking van andere teamrollen vragenlijsten, is deze gebaseerd op een begrijpelijke theorie van het menselijk functioneren en verscheidenheid. MTR-i is bijzonder geschikt voor het samenstellen en het ontwikkelen van teams en de individuele bijdragen in de teams.

· MTR-i onderscheidt 8 teamrollen, gelinkt aan de 16 Jungiaanse Typen: Doener, Raadgever, Verkenner, Uitvinder, Leider, Denker, Begeleider, Strijder.

Learning Style Indicator (LSI)

LSI is een verkorte vorm van de TDI vragenlijst, dus ook gebaseerd op de Typologie van Jung & Co, en geeft inzicht in de persoonlijke leerstijl. LSI is uitermate geschikt voor het ontwikkelen van het leren in ruime zin en het verbeteren van leersituaties, want is in overeenstemming met het model van Kolb. De vier leerstijlen zijn Verhelderaar, Innovator, Verkenner en Activator.

Gezien de diepgang van het instrument is het aanbevolen voor studenten en deelnemers aan trainingen en teams, als voor opleidingsverantwoordelijken, mentoren en trainers.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be