Organisatie ontwikkeling

Doel

Uw organisatie slagvaardig maken en aanpassen aan de doelen die u wilt bereiken.

Met het Transforming People Performance programma optimaliseren wij uw organisatie zonder omwegen in functie van uw strategische opties en ambities. Wij bepalen met u een gestroomlijnd organisatieschema, de sleutelposities, beschrijven de individuele resultaatgebieden, meten of er voldoende bekwaamheid is en voeren aanpassingen in de organisatie uit. Tegelijkertijd stroomlijnen wij je personeelsbeleid!

Aanpak

Onze aanpak is gericht op het aanpassen en het ontwikkelen van uw organisatiestructuur en uw managers en medewerkers om de doelen na te streven en te realiseren. In onderstaand schema geven wij de acties weer. Primair kijken wij naar de arbeidsorganisatie en de beschikbare talenten om het functioneren van uw organisatie in lijn te brengen met uw doelen en ambities.

Communiceren

We zorgen ervoor dat je ambities juist omschreven zijn, dat alle managers deze vertaald hebben naar hun eigen dienst en weten waar zij de taken, rollen en competenties in hun dienst moeten bijsturen om resultaten te halen.

Organiseren

We zorgen ervoor dat de organisatiestructuur (organigram) is aangepast, dat de sleutelfuncties bepaald en beschreven zijn, dat de strikt noodzakelijke en doorslaggevende competenties bekend zijn en tenslotte, dat er een plan is voor het realiseren van de optimale structuur en taakinvulling.

Invoeren

We zorgen ervoor dat de optimale organisatiestructuur gekend is, alsook de verwachtingen naar de diensten en de medewerkers; we zorgen er ook voor dat de juiste man/vrouw op de juiste plaats komt; tenslotte zorgen we ervoor dat de medewerkers een leerplan hebben.

Ontwikkelen

We zorgen ervoor dat de managers hun “nieuwe” rollen invullen (door coaching bijvoorbeeld) en dat het leerplan wordt uitgevoerd.

Voordelen

  • Een directe aanpak, geen overbodige projecten, interventies, procedures, noch voorstudies.
  • Doelgericht: doelstellingen formuleren, vertalen naar sleutelfuncties, resultaatgebieden en competenties voor succes; snel operationeel maken van de optimale organisatie en wegwerken van knelpunten tijdens de actie.
  • Participatieve aanpak voor een maximaal draagvlak.
  • Eenvoudig ondersteunend materiaal en geen theorie, maar pragmatiek.
  • Begeleiding op maat en gericht op de ontwikkeling van de leidinggevenden en medewerkers.
  • Vorming op vraag.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be