Checklist Talent Management

Gratis

Hoe goed scoort uw bedrijf op talent management?

Moeten we het belang van talent- en competentiemanagement nog toelichten? De schaarste op de arbeidsmarkt van enthousiaste medewerkers die u zoekt en nodig hebt, maakt het ontwikkelen van competenties voor de organisatie noodzakelijker dan vroeger. Het is daarom uitermate belangrijk dat u op zoek gaat wat er aan (verborgen) talenten aanwezig is in uw organisatie. De voornaamste reden hiervoor: geef uw medewerkers de kans om te groeien. Deze motivatie zal resulteren in het behouden van waardevol potentieel.

 

Investors In People (IIP) stelt nieuwe checklist voor

Maar hoe goed scoort u nu eigenlijk? Investors In People België heeft een gratis checklijst samengesteld. Deze checklist moet het je mogelijk maken om “te meten” hoe intens je bezig bent om je te omringen met de medewerkers van de toekomst. Hoe vaker je kunt antwoorden met “ja” op de gestelde vragen, hoe beter jouw organisatie is voorbereid op de toekomst en hoe duurzamer je organisatie dus werkt.


Drie principes binnen talent management

De checklist is verdeeld in drie blokken die elk staan voor een belangrijk managementprincipe die we hieronder graag toelichten.

LEIDEN EN INSPIREREN
Doelen en richting geven in een veranderende omgeving en tegelijkertijd zich omringen met medewerkers die de juiste competenties hebben of verwerven; dat is de essentie geworden in de managementrollen. High Performance organisaties bevorderen leiderschapsvaardigheden op elk niveau met als doel het behalen van uitstekende resultaten met hun medewerkers. De gestelde vragen in dit blok gaan na hoe duidelijk het beeld is van de nodige kennis en ervaring, met inbegrip van leidinggevende competenties, hoe goed hierover gecommuniceerd is en of de aanwervingen daaraan is aangepast.


ONDERSTEUNEN EN STRUCTUREREN
Veranderen en verbeteren is tegenwoordig normaal geworden in de dagelijkse gang van zaken. Organisaties die zich richten op de toekomst en op duurzaamheid hebben een organisatie met een platte structuur. Met weinig hiërarchische niveaus kunnen beslissingen snel genomen worden is aangepast, kan er flexibel en klantgericht gewerkt worden. De gestelde vragen in dit blok gaan over het evalueren en vergroten van de competenties van de medewerkers. Er wordt ook nagegaan of de leidinggevenden zich bezighouden met de ontwikkeling van hun medewerkers, of de ontwikkelingsactiviteiten toekomstgericht en effectief zijn en of er tijd en geld beschikbaar is. Tenslotte wordt gepeild naar selectie- en erkenningspraktijken.


VERNIEUWEN EN BORGEN
De onderliggende filosofie aan de checklist is dat organisaties zich steeds blijven richten op de toekomst. Een duurzame organisatie besteedt aandacht aan de ontwikkeling van competenties, middelen en plannen voor morgen. In dit blok worden vragen gesteld over de inventaris van aanwezige competenties en talenten in de organisatie, hoe deze voorbereid en ingezet gaan worden en welke ontbrekende competenties van buiten moeten worden aangetrokken. Zijn de medewerkers ingelicht op de toekomstige opportuniteiten en zal de diversiteit van het medewerkersbestand de economische en arbeidsmarkt weerspiegelen?

Wat kan Investors In People voor uw organisatie betekenen?

StandardwielInvestors In People is het keurmerk voor high performance in business en people management. Wij helpen bedrijven en organisaties op weg naar een mensgerichte organisatie waar de medewerkers centraal staan. Omdat wij er rotsvast van overtuigd zijn dat ‘happy people’ ook leiden tot ‘better business’.  

Wij doen dit aan de hand van de IIP Standard, een raamwerk dat zich baseert op meer dan 25 jaar praktijkervaring. Het raamwerk is een weergave van de laatste trends op het gebied van goed management en werkomstandigheden om te komen tot outperforming teams.

De checklist wordt je gratis ter beschikking gesteld, maar we vinden het wel fijn als je daarvoor enkele gegevens achterlaat. Deze gegevens worden gebruikt om je later informatie over ons en IIP te kunnen mailen; we zullen je niet contacteren over de checklist, maar het staat je natuurlijk vrij om je commentaar over deze checklist te geven, en ons te contacteren voor meer informatie of vragen.

 

Voor meer info en verdere contacten:

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be