Invoeren van een dynamisch risicobeheersingssysteem

Advies en Begeleiding

Doelgroep

Alle organisaties:

 • kleine, middelgrote en grote
 • alle sectoren
  • privé bedrijven,
  • overheidsorganisaties,
  • zorgorganisaties,
  • verenigingen, …

Steeds meer organisaties leveren inspanning om hun preventie en beschermingsbeleid inzake welzijn op het werk te optimaliseren. Zoals wettelijk omschreven en verplicht is het opzetten van een dynamisch risicobeheersingssysteem dé werkwijze om een efficiënt en effectief beleid terzake te voeren.

Wat is een dynamisch risicobeheersingssysteem? (DRBS)

Het DRBS heeft tot doel de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk mogelijk te maken.

Om tot continue verbetering van de welzijnsprestaties te komen en de verworvenheden voldoende te borgen is een structurele en planmatige aanpak d.m.v. een welzijnszorgsysteem een must. Hierin worden de volgende elementen geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk.

Amelior kan u helpen bij het opzetten van dit systeem en het uitwerken van het globaal preventieplan en de daaruit voortvloeiende jaaractieplannen.

De rol van de consultant

De rol van de consultant wordt bepaald in overleg met de klant. De consultant kan een rol van interim manager opnemen en als externe projectleider optreden voor het volledige project en zelfs voor de opvolging eens het dynamisch risicobeheersingssysteem opgezet is.

De consultant werkt samen met de bedrijfsinterne werkgroep op en participatieve wijze de gevarenidentificatie en risicoanalyses uit. Dit proces, wordt onder begeleiding van de consultant geborgd in de noodzakelijke schriftelijk uitgewerkte procedures. Amelior kan u diverse beproefde methodieken aanreiken en bedrijfsintern trainen.

De consultant zet de mijlpalen uit, maakt een planning op in overleg met de klant en geeft input aan de werkgroepen bij de uitbouw van het dynamisch risicobeheerssysteem. Op geregelde tijdstippen wordt een stand van zaken opgemaakt en wordt dit besproken met de directie.

De consultant kan ook ad hoc ingeschakeld worden om bepaalde thema's te helpen uitwerken of om als spiegel te fungeren voor de interne projectleider.

Aanpak

Fase 1: Initiële doorlichting

 • kritische processen
 • welzijnsaspecten
 • juridische aspecten
 • opmaak stappenplan

Fase 2: rapportering stappenplan aan directie

Fase 3: planning

 • opmaak procesmodel en toekennen eigenaars
 • samenstellen en opleiden werkgroep
 • gevarenindentificatie & risicoanalyse

Fase 4:

 • uitwerken globaal preventieplan
 • uitwerken jaaractieplan

Fase 5: ontwikkelen van het beleid

Fase 6: borgen van de werkwijze

Fase 7: directiebeoordeling

Voordelen en troeven van Amelior

 • Assistentie op maat: compleet project, deelproject, coaching of projectbegeleiding, operationele consultancy, training, …
 • Aanpak met beproefd Amelior materiaal en aangepaste projectaanpak
 • Consultants en opleiders met aantoonbare terreinervaring o.m. bij het opzetten van diverse veiligheids(welzijnszorgsystemen: DRBS, VCA, OHSAS 18001)
 • Gedifferentieerde aanpak volgens de doelstelling
 • Mogelijkheid tot aansluiting/integratie met milieu- en kwaliteitssysteem 
 • Aansluiting op de missie, visie en waarden van de organisatie

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be