Invoeren van een ISO 45001 managementsysteem voor gezond en veilig werken

Advies en Begeleiding

Wat is ISO 45001?

ISO 45001 is de eerste ISO standaard voor managementsystemen voor veiligheid en gezondheid (welzijn) op het werk. De standaard werd gepubliceerd in maart 2018. Deze standaard houdt rekening met de OHSAS 18001 standaard en de ILO guidelines.

Het biedt een raamwerk om de veiligheid te vergroten en de risico's op de werkplek te verminderen en verbeteren van de gezondheid en het welzijn op het werk, waardoor een organisatie prestaties op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk proactief verbetert.

Daarbij wordt er uitgegaan van goed risicomanagement. Het behandelen van de risico’s en opportuniteiten is de input voor de doelstellingen en het operationeel uitzetten van het systeem.

Het uiteindelijke doel is:

 • het continue verbeteren van de arbeidsomstandigheden, de prestaties en het systeem en dit in overeenstemming met het engagement daartoe genomen en vastgelegd in het beleid,
 • voldoen aan de wet- en regelgeving, én
 • het borgen van goede praktijken.

Waarom een managementsysteem voor Gezondheid en Veiligheid op het Werk invoeren?

Een managementsysteem voor Gezondheid & Veiligheid (welzijns) op het Werk zal u onder meer helpen om:

 • Betere integratie van Gezondheid en Veiligheid op het werk in de business strategie en de business processen,
 • Een onderbouwd, risico georiënteerd beleid inzake welzijn op het werk uit te zetten, in lijn met de strategie van de organisatie,
 • Dit beleid te evalueren (self assessment of third party assessment),
 • De prestaties m.b.t. welzijn op het werk stelselmatig te verbeteren door o.m. opportuniteiten tot verbeteren te benutten,
 • Taken en rollen uitklaren en een groter verantwoordelijkheidsgevoel te creëren en de motivatiegraad van uw medewerkers te vergroten,
 • Aandacht voor cultuur en leiderschap bij het managen van de risico’s en opportuniteiten,
 • Arbeidsongevallen en absenteïsme (arbeid gerelateerd) effectief te voorkomen,
 • De kosten verbonden aan ongeval, beroepsziekte, stress en dergelijke te verminderen,
 • De aansprakelijkheidsrisico's te beheersen door de wettelijke eisen goed te kennen en te implementeren,
 • De interne communicatie rond veiligheid en gezondheid (welzijn) te verbeteren,
 • In de relatie met toeleveranciers en andere stakeholders het veiligheidsbeleid te optimaliseren,
 • Een invulling te geven aan expliciete klanteneisen, eisen van uw verzekeraar, …

Voor de directie is de aanwezigheid van zo’n managementsysteem een geruststelling dat de arbeidsrisico's onder controle zijn en dat er via externe audits toezicht is op het goed functioneren van het systeem. Anderzijds ervaren preventiediensten een het zorgsysteem als een grote hulp om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Daarenboven is het opzetten van een risico-beheersingssysteem een wettelijke verplichting.

 

Meer toelichting in dit artikel uit onze reeks "Geïntegreerde Veiligheid".

Lees aansluitend ook dit artikel uit dezelfde reeks.

Aanpak

 • Begeleiding in sessies van ½ dagen of volle dagen met een interval van enkele weken afhankelijk van het eigen tempo van de organisatie;
 • Initiële doorlichting - Planning - Rapportering doelstellingen en uitvoeringsplan naar de directie - Ontwikkelen van het welzijnsbeleid - Verankering werkwijzen in de praktijk - Toetsing en bijsturing - Interne audits - Directiebeoordeling

In overleg met u neemt de Amelior-consultant één van volgende rollen aan:

 • Interim manager of externe projectleider voor het volledige project en zelfs voor de opvolging eens het managementsysteem geïmplementeerd en gecertificeerd is.
 • Coach van de interne projectleider: de consultant zet de mijlpalen uit, maakt in overleg een planning op en geeft input aan de werkgroepen. Op geregelde tijdstippen maakt de consultant een stand van zaken op en bespreekt deze met de directie.
 • Uitvoeren van interne audits.
 • De consultant kan ook ad hoc ingeschakeld worden om bepaalde thema's te helpen uitwerken of om als spiegel te fungeren voor de interne projectleider.

Naargelang uw noden en wensen helpen we u bij het:

 • Uittekenen van de strategie, inclusief het kader voor risicomanagement en risicostrategie
 • Beoordelen, rapporteren en behandelen van de specifieke risico's
 • Opmaken van een register van wettelijke en andere eisen en compliance audits.
 • Uitwerken doelstellingen en actieplannen
 • Opstellen werkbare procedures en instructies (Management of Change, Noodplannen,…)
 • Opstellen van indicatoren, monitoring- en meetplannen
 • Opleiden en sensibiliseren van uw medewerkers
 • Uitvoeren van interne audits

In elk geval verloopt de invoering van het managementsysteem met onze begeleiding:

 • sneller (door onze ervaring bij meer implementaties)
 • gestructureerder (wij helpen u de juiste dingen juist te doen)
 • zekerder (door onze functie als coach, extern projectleider of klankbord)
 • dus met betere resultaten en desgewenst geïntegreerd met uw kwaliteits- en milieumanagementsysteem

Troeven van Amelior

 • Amelior heeft ervaring. Zo begeleidden we reeds +50 organisaties in diverse sectoren naar een OHSAS 18001 managementsysteem en ruim 100 organisaties in het opleiden van verantwoordelijken en directie terzake. 
 • Een goede consultant (IRCA-getraind en ervaren Lead Assessor OHSAS 18001, Amelior is tevens lid van de NEN-spiegelcommissie ISO 45001) helpt u de juiste dingen onmiddellijk goed te doen.
 • Het managementsysteem focust op praktisch, resultaatsgericht en transparant werken. Onze consultants hebben jarenlange praktijkervaring. Met minder papier, risico georiënteerd inzetten op efficiëntie en resultaat.
 • Volgens uw noden kan Amelior instaan voor zowel de begeleiding bij het opzetten en implementeren als voor de opleiding van het personeel. 
 • Alle standaarden voor managementsystemen worden gestructureerd volgens dezelfde High Level Structuur. Onze consultants zijn ervaren in het implementeren en continu verbeteren van integrale managementsystemen. Amelior heeft een ruime expertise in integratie van managementsystemen voor veiligheid (welzijn op het werk), kwaliteit en/of milieu, strategisch personeelsbeleid (Investors in People) in business proces management, psychosociaal welzijn, brand- en machineveiligheid, …

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be