De Europese Machinerichtlijn - Arbeidsmiddelenrichtlijn

Advies & begeleiding

Doelgroep

 • Fabrikanten van zelfstandig functionerende machines
 • Fabrikanten van niet-voltooide machines
 • In het bijzonder :
  • Bedrijfsleiders
  • Ontwerpers
  • Veiligheidsverantwoordelijken
  • Inkopers
  • Invoerders en verkopers
  • Gebruikers van machines

Doel

In deze begeleiding wordt :

 • Aan de fabrikant of de eindgebruiker, die zelf machines maakt, de vereiste kennis bijgebracht om de conformiteit met de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EEG kunnen onderzoeken en bij te sturen.
 • Aan de eindgebruiker / preventieadviseur de vereiste kennis bijgebracht om de conformiteit van een machine of installatie te onderzoeken overeenkomstig de geconsolideerde Europese arbeidsmiddelenrichtlijn 2009/104/EG.

Aanpak

 • De begeleiding gebeurt in bijeenkomsten van volle of halve dagen (en dit in functie van de wensen van de klant).
 • Assistentie in het kader van de machinerichtlijn wordt verleend bij :
  • het uitwerken, ondersteunen en begeleiden van risicoanalyses,
  • het coachen van risicoanalyses, in dit geval wordt er iemand binnen het bedrijf getraind voor en opgevolgd bij het uitvoeren van risicoanalyses,
  • het uittekenen en opstellen van handleidingen,
  • het samenstellen van technische constructiedossiers alsook het up to date houden,
  • het uitvoeren van audits op de compleetheid van de technische constructiedossier, e.d.
 • Assistentie in het kader van de arbeidsmiddelenrichtlijn wordt verleend bij :
  • het in dienst stellen van machines en installaties,
  • het opstellen van veiligheidsinstructiekaarten,
  • het uitvoeren van risicoanalyses op bestaande machines en installaties van voor of na 1995 (dus al of niet CE).
  • het uitvoeren van risicoanalyse voor een retrofit van een machine, e.d.
 • Productspecificaties en de resultaten van het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld.

Voordelen

 • Amelior zorgt voor een professionele aanpak afgestemd op de bedrijfseigen problematiek.
 • De consultant denkt mee met de klant.
 • De consultant staat in voor een flexibele en vlotte nazorg

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be