Gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen, bent u met mee met alle wettelijke eisen ?

Waarom deze thematiek?

Elk bedrijf, groot of klein, gebruikt gevaarlijke stoffen. En slaat ze hiervoor op. Sommige stoffen zijn zeer gevaarlijk voor mens of milieu, voor sommige stoffen moet je zelfs een toelating (autorisatie) vragen om ze nog verder te mogen gebruiken. Vanaf bepaalde opgeslagen hoeveelheden is tevens een  milieuvergunning nodig. De CLP-verordening* heeft een heleboel van deze regels hierrond gewijzigd op
1 juni 2015. Er zijn wettelijke voorschriften voor de correcte opslag, op vlak van brandgevaar, inkuiping, scheidingsafstand, … De werknemers die deze stoffen gebruiken dienen geïnformeerd te worden, te beschikken over veiligheidsinstructiekaarten, er dient toezicht te gebeuren over hun gezondheid, zwangere werkneemsters mogen niet aan bepaalde stoffen blootgesteld worden, … Kortom elk bedrijf komt in aanraking met de regels rond gevaarlijke stoffen in veel verschillende situaties.


*De CLP-verordening is de Europese verordening 1272/2008 waarbij CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging of voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Voor wie?

U heeft gevaarlijke stoffen maar bent niet zeker of u aan alle regels en voorschriften voldoet ? Geen probleem. Wij komen langs en kunnen u adviseren in de verplichtingen en begeleiden om u conform de regelgeving te maken.

  • Het screenen van uw gevaarlijke stoffen, de update van de veiligheidsinformatiebladen, de aanpassingen nodig in de wettelijke bij te houden registers (milieu en gezondheid), de nieuwe regels voor inkuiping of de scheidingsafstanden tussen gevaarlijke stoffen, kortom alle gevolgen van de omzetting van CLP in de Vlarem-wetgeving via de Vlarem trein 2013. Voor meer info klik  hier.
  • Uit een eerste screening komt naar voor dat uw milieuvergunning dient aangepast te worden.Voor meer info klik  hier.
  • U wenst niet alleen naar de milieu-aspecten van gevaarlijke stoffen te kijken, maar ook naar de blootstelling van de werknemers aan deze ‘chemische agentia', lees meer over de risicoanalyse technieken voor de gezondheid van uw mensen door hier te klikken
  • U wil een audit laten uitvoeren die veel breder gaat dan enkel gevaarlijke stoffen, maar over de volledige milieu- of veiligheidswetgeving, eventueel in combinatie met een compliance check, lees meer over onze adviesformule veiligheid door hier te klikken. Voor compliance check milieu, klik hier.
  • Uw onderneming gebruikt gevaarlijke stoffen, maar af en toe gebeuren er toch nog incidenten en u wil de werknemers een veiliger gedrag aanleren, kijk dan eens  hier.
  • En u bent een kleine onderneming maar u verkoopt wel gevaarlijke stoffen die u zelf samenstelt, dan bent u mogelijks onderworpen aan de laatste golf van REACH-registraties bij ECHA. Meer hierover leest u hier.

 

Voor al deze topics voorziet Amelior, in samenwerking met experts (oa Arche consulting) in advies en begeleiding op maat. Dit kan zelfs per uur, als u maar een enkelvoudige vraag heeft.

Voor meer info kan u terecht bij Herlinde Beerens op hb@amelior.be of op 056/24.16.07

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be