Interne auditor voedselveiligheid en HACCP

Interne auditor voedselveiligheid en HACCP

Specifieke audit-technieken en ervaringen eigen aan de voedingssector:
 • het opstellen en beheren van een auditprogramma
 • het uitvoeren van een audit
 • het auditeren van kritische controlepunten (CCP’s), hygiëne en traceerbaarheid

Waarom deze thematiek?

Om te voldoen aan de eisen van de normen over voedselveiligheid (BRC, IFS, ISO 22000), moet uw bedrijf op geregelde tijdstippen doorgelicht worden om de goede werking van uw voedselveiligheidsmanagementsysteem na te gaan. Ook de wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne vraagt een regelmatige verificatie van uw HACCP-systeem.

Het uitvoeren van een audit op voedselveiligheid is verschillend van een normale audit op kwaliteit: vooreerst moet de auditor een goede kennis van de sector bezitten, daarnaast ook voldoende kennis van de norm, evenals van audits en audittechnieken. Tenslotte zijn er ook specifieke auditpistes eigen aan voedselveiligheid: hoe moet bv. een CCP geauditeerd worden.

Bovendien is de interne audit niet alleen een noodzakelijk kwaad: het is één van de krachtigste instrumenten voor de juiste toepassing en borging van de voedselveiligheid.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Met deze workshop reiken wij u de basiskennis aan voor het uitvoeren van audits en het toepassen van audittechnieken. Tevens wordt stilgestaan bij het auditeren van kritische controlepunten (CCP's), goede hygiënepraktijken, traceerbaarheid, … . Deze opleiding is doorweven met tips & tricks en laat talrijke voorbeelden op u los.

De opleiding biedt een uitstekende basis voor het uitvoeren van audits in het eigen bedrijf en tevens voor het organiseren en uitvoeren van audits bij uw leveranciers.

In deze opleiding worden de verschillende normen en wetten over voedselveiligheid en HACCP kort overlopen. Een minimale voorkennis over het onderwerp HACCP is dus gewenst.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na het volgen van deze workshop bent u in staat om:

 • HACCP, BRC en andere certificatieschema’s te auditeren om te zien of ze beantwoorden aan de eisen van de betreffende norm of wet, of de voedselveiligheid gegarandeerd is en of er gehandeld wordt volgens de opgestelde regels door geïnformeerd personeel
 • audits voor te bereiden, uit te voeren en uw bevindingen te rapporteren op een bewuste, accurate en gestructureerde manier

Voor wie?

Managers en kwaliteitsverantwoordelijken uit de voedingssector en andere gerelateerde sectoren (verpakking, ingrediënten, dierenvoeding, diensten, …) die in het kader van hun functie regelmatig audits moeten uitvoeren en die zich willen vervolmaken in het onderwerp.

Een voorkennis van HACCP is vereist en kan u opdoen in de basisworkshop HACCP-inleiding. Gedurende de inleidende sessie van de auditoropleiding wordt er weliswaar nog een kernachtige samenvatting gegeven van de verschillende normen en wetten inzake voedselveiligheid.

Persoonlijke begeleiding: na de opleiding kan u aan de slag als auditor. U maakt van uw eerste ervaring meteen een succes als u zich laat begeleiden door uw docent aan een voordelig tarief. Die zal zich graag een halve dag vrijmaken om u bij te staan bij uw audit.

Programma

 • Standaarden en normen
  • Wettelijke vereisten inzake voedselveiligheid
  • Certificatieschema’s (BRC, IFS, FSSC/ISO 22000, …)
  • Het spanningsveld tussen wetgever, grootdistributie en normerende instanties
 • Theoretische auditaspecten
  • Termen en definities
  • Doelstellingen van een audit
  • Principes van een audit
 • Praktische auditaspecten
  • Het opstellen en beheren van een auditprogramma
  • Het uitvoeren van een audit
 • Specifieke audittechnieken en ervaringen eigen aan de voedingssector
  • Het auditeren van kritische controlepunten (CCP's)
  • Het auditeren van hygiëne
  • Het auditeren van traceerbaarheid
 • Communicatieve aspecten en skills van de auditor
  • Competentie en beoordeling
  • Communicatieve skills

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel is doorweven met vraag- en antwoordsessies, praktijkgerichte oefeningen, … . Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest van deelname

Deelnemers die de workshop bijwonen, krijgen een attest van deelname. Dit attest kan uw bekwaamheid als auditor in een voedselveiligheidsmanagementsysteem bekrachtigen.

Trainer

Notebaert Eveline

Eveline NOTEBAERT is Bio-Ingenieur in de Scheikunde en werkte als kwaliteitsverantwoordelijke en productontwikkelaar in diverse voedingsbedrijven. Tijdens deze periode werd duidelijk dat de toegewezen voedselveiligheidsprojecten haar ding waren, waardoor ze de microbe voor voedselveiligheid te pakken kreeg. Door deze jarenlange ervaring als kwaliteitsmanager en door het regelmatig volgen van bijscholingen m.b.t. voedselveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit weet Eveline van aanpakken bij al uw projecten. Zij heeft volledige voedselveiligheidsmanagementsystemen opgebouwd vanaf het prille begin en weet vanuit haar praktische ervaring hoe een dergelijke systemen draaiende te houden en het personeel hierin te betrekken en te motiveren.

Het opstellen van een HACCP-plan was één van de eerste projecten waarmee Eveline aan de slag is gegaan. In haar jarenlange professionele loopbaan heeft ze ondertussen vele HACCP-plannen opgesteld, in diverse takken van de voedingsindustrie, evenals in aanverwante sectoren.

Praktisch

Duur: 2 dagen
Start op: donderdag 08 oktober 2020, Zwijnaarde
dinsdag 23 februari 2021, Melle
Inschrijven
Prijs: vanaf €970

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
donderdag 8, 15 oktober 2020, van 09u00 tot 17u00
3Square
Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde
Tel.: 09/248 10 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
dinsdag 23 februari, 2 maart 2021, van 09u00 tot 17u00
Adequat Business Center
Brusselsesteenweg 159 - 9090 Melle
Tel.: 09/324 11 50

Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €1095 €970 €1290

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €100,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier