Auditor/Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015

Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001

Tijdens deze training leren we u de aanpak en de praktijk van het managen en uitvoeren van interne/externe kwaliteitsmanagementaudits, inclusief planning, voorbereiding, voorbespreking, uitvoering, rapportage en nabespreking.
De opleiding is IRCA-erkend.

Waarom deze thematiek?

Een lead auditor dient het gehele auditproces te managen, daarom krijgen ook alle stappen in het interne/externe auditproces en het management ervan de nodige aandacht. Verder wordt aandacht besteed aan de interpretatie van de eisen van de ISO 9001. Gedurende de training wordt door u een kwaliteitsaudit bij een fictief bedrijf gepland, voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd in teamverband. Hierdoor kunt u zich niet alleen bekwamen in het plannen, voorbereiden en uitvoeren van interviews en onderzoek van gegevensbestanden, maar ook in documentenbeoordeling, het organiseren van een openingsbijeenkomst en het interpreteren, rapporteren en presenteren van bevindingen.

Een groot deel van de training bestaat uit praktische oefeningen en rollenspelen, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan communicatieve vaardigheden, audit-, interview- en steekproeftechnieken en het formuleren van duidelijke rapportages. De training is samengesteld aan de hand van de relevante eisen van ISO 9001, ISO 19011 en IRCA (International Register of Certified Auditors). Deze training maakt onderdeel uit van het kwalificatieproces, om desgewenst registratie als auditor bij IRCA mogelijk te maken. Om die reden maakt een continue beoordeling en een schriftelijke toets deel uit van de training.

Gedurende de training wordt u op een aantal aspecten beoordeeld: de te maken opdrachten, oefeningen, zoals het auditrollenspel, tijdsmanagement en actieve deelname. De training wordt op vrijdag afgesloten met een schriftelijk examen.

Leerdoelen

De training gaat in op normkennis, het voorbereiden en uitvoeren van audits, inclusief rollenspel. De training voldoet aan de strenge eisen van de IRCA (International Register of Certified Auditors) en is gebaseerd op de ISO 19011. Om de auditregistratie bij IRCA mogelijk te maken, dient deze opleiding als onderdeel van het kwalificatieproces te worden gevolgd.

Na het volgen van deze training:
 • kunt u uitleggen wat een managementsysteem is en waarvoor het dient
 • kunt u de principes van kwaliteitszorg toelichten
 • kunt u uitleggen wat de procesbenadering inhoudt en hoe deze helpt bij het beheersen van risico's binnen de bedrijfsprocessen
 • kunt u principes en interpretatie van de ISO 9001:2015 vanuit een auditorperspectief zien
 • kent u de richtlijn voor audits (ISO 19011)
 • weet u wat de rol van de kwaliteitssysteemdocumentatie is
 • kunt u een auditplanning (checklijsten & programma's) voorbereiden
 • kunt u een (externe) audit uitvoeren, inclusief de formele openingsbijeenkomst en eindbijeenkomst
 • kunt u afwijkingen duidelijk formuleren
 • kunt u corrigerende maatregelen beoordelen
 • kunt u periodieke audits uitvoeren
 • weet u wat technische, sociale en communicatieve vaardigheden zijn
 • weet u wat de rol is van accreditatie-instellingen

Voor wie?

Deze training is bestemd voor:
 • iedereen die interne/externe audits uitvoert en aan een team van auditoren leiding moet geven tijdens de uitvoering van de audits
 • iedereen die via externe audits de prestaties van leveranciers wil verbeteren
 • iedereen die behoefte heeft aan erkenning als Lead Auditor of de auditkennis verder wil verbeteren en verbreden
 • wanneer u regelmatig extern geauditeerd wordt, leert u hier hoe de externe auditor, die uw bedrijf doorlicht, zich dient te gedragen

BELANGRIJK: Voorkennis

Voordat u de training volgt, dient u de volgende kennis te hebben:
 • Kennis van de volgende kwaliteitsmanagement principes en concepten:
  • De Plan, Do, Check, Act (PDCA) cyclus
  • De relatie tussen kwaliteitsmanagement en klanttevredenheid
  • Veelgebruikte kwaliteitsmanagementtermen en definities en de 8 kwaliteitsprincipes, zoals vermeld in ISO 900
  • De procesbenadering gebruikt in kwaliteitsmanagement
  • Het Model van een Process Based Quality Management System, de structuur en inhoud van ISO 9001
 • Kennis van de eisen van ISO 9001, die kan worden verkregen door het volgen van een basisopleiding ISO 9001

Attest

Deelnemers die slagen voor het examen, ontvangen een officieel attest, uitgereikt door IRCA.

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten enz.
Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers tot maximum 10. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Trainer

YET DEGRYSE studeerde economische wetenschappen en heroriënteerde na enkele jaren werkervaring haar loopbaan via een studie Master in Total Quality aan het PUC, Diepenbeek. Yet werkt sinds 1992 samen met DNV GL als auditor op het gebied van kwaliteit en milieu en zij verzorgt ook geregeld trainingen voor DNV GL. Ze heeft talrijke audits uitgevoerd in verschillende sectoren van de bedrijfswereld, in verschillende landen en staat nog steeds midden in de praktijk. Yet streeft ernaar om in dynamische, interactieve sessies de deelnemers concrete kennis bij te brengen. Door haar rijke ervaring en haar pragmatische aanpak slaagt zij er in praktische meerwaarde te geven.

Praktisch

Duur: 5 dagen
Start op: maandag 10 februari 2020, Aalst
Inschrijven
Prijs: vanaf €2240

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
maandag 10, dinsdag 11, woensdag 12, donderdag 13, vrijdag 14 februari 2020, van 09u00 tot 18u00
Keizershof
Korte Nieuwstraat 15, 9300 Aalst
Tel.: +32 (0)53 77 44 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 11 jan 2020 €2240 €2240 €2240

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Leden betalen vaak aanzienlijk minder. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €250,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier