ISO 22000:2018 Food Safety Management System

ISO 22000:2018 Food Safety Management System

ISO 22000 en het landschap van wetten en normen over voedselveiligheid.
 • Hoe en waarom is de norm ontstaan?
 • Hoe interpreteert u ISO 22000?
 • Welke zaken dienen eventueel in uw bestaand kwaliteitssysteem aangepast te worden?
   

Waarom deze thematiek?

Veel bedrijven uit de voedingssector worden door hun klanten overspoeld met eisen in verband met ISO, dan weer BRC, IFS, EFSIS, …. Elke klant heeft zo zijn specifieke vereisten, waaraan het bedrijf moet voldoen. Hoe kunnen we een rode draad vinden in dit kluwen van normeringen?

Als gevolg van deze reglementeringen werden algemene regels vastgelegd in de ISO 22000:2018. Deze wordt dan ook verder toegelicht en vergeleken met de andere normen.

Voedselveiligheid en productaansprakelijkheid

In de Europese Unie is elk bedrijf dat levensmiddelen vervaardigt, wettelijk verplicht een HACCP-plan op te stellen en te implementeren. Een andere wettelijke verplichting met betrekking tot productaansprakelijkheid ligt de bewijslast van onschuld bij de producent. Als gevolg van deze reglementeringen zijn initiatieven genomen om algemene regels vast te stellen voor een HACCP-plan. Op basis van de grootdistributie zijn de meeste voedingsnormen ontstaan (BRC, IFS, …). Op die manier gaan de vereisten van de grootste klanten nu heel wat verder dan wat de wetgeving vereist.

In dit verhaal had ISO (International Organization for Standardization) tot nu toe geen grote rol gespeeld. Met de komst van de ISO 22000 (Voedselveiligheid managementsysteem) werden de principes van ISO 9001 op HACCP toepast. Ondertussen kiezen meer en meer voedingsbedrijven, maar ook bedrijven uit gerelateerde sectoren, voor certificatie volgens ISO 22000, al dan niet gecombineerd met certificatie voor andere normen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

In een eerste deel wordt de historiek geschetst van het gegeven 'Voedselveiligheid' met de invloed van de verschillende actoren: wetgever, grootdistributie en internationale organisaties. Vervolgens wordt het auditprocotol van ISO 22000:2018 besproken, om tenslotte de vereisten van deze ISO-norm gedetailleerd toe te lichten. Hierbij wordt vergeleken met de vorige versie van deze norm (ISO 22000:2005) en met verschillende andere normen over voedselveiligheid (BRC, IFS, …).

 

Voor wie?

We richten ons met deze workshop tot bedrijfsleiders, productie- en kwaliteitsverantwoordelijken van ondernemingen uit de levensmiddelenindustrie of van andere organisaties gelinkt met de voedingsindustrie (verpakkingen, ingrediënten, transport, dierenvoeding, diensten, ...).

Voor deelname aan deze workshop is geen voorkennis van kwaliteitssystemen vereist.

Programma

 • Historiek van de wetgeving over voedselveiligheid
 • De verschillende normen afkomstig uit de grootdistributie
 • Het spanningsveld tussen wetgever en grootdistributie
 • Auditprotocol ISO 22000:2018
 • Vereisten ISO 22000:2018
  • Context van de organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Uitvoering
  • Evaluatie van de prestaties
  • Verbetering

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel is doorweven met vraag- en antwoordsessies, voorbeelden uit de praktijk, … . Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest

Elke deelnemer die deze workshop bijwoont, krijgt een attest.

Trainer

Notebaert Eveline

Eveline NOTEBAERT is Bio-Ingenieur in de Scheikunde en werkte als kwaliteitsverantwoordelijke en productontwikkelaar in diverse voedingsbedrijven. Tijdens deze periode werd duidelijk dat de toegewezen voedselveiligheidsprojecten haar ding waren, waardoor ze de microbe voor voedselveiligheid te pakken kreeg. Door deze jarenlange ervaring als kwaliteitsmanager en door het regelmatig volgen van bijscholingen m.b.t. voedselveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit weet Eveline van aanpakken bij al uw projecten. Zij heeft volledige voedselveiligheidsmanagementsystemen opgebouwd vanaf het prille begin en weet vanuit haar praktische ervaring hoe een dergelijke systemen draaiende te houden en het personeel hierin te betrekken en te motiveren.

Het opstellen van een HACCP-plan was één van de eerste projecten waarmee Eveline aan de slag is gegaan. In haar jarenlange professionele loopbaan heeft ze ondertussen vele HACCP-plannen opgesteld, in diverse takken van de voedingsindustrie, evenals in aanverwante sectoren.

Praktisch

Duur: 1 dag
Start op: donderdag 29 oktober 2020, Sint-Niklaas
Inschrijven
Prijs: vanaf €630

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
donderdag 29 oktober 2020, van 09u00 tot 17u00
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €715 €630 €840

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €50,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier