Verzuimgesprekken voeren

Verzuimgesprekken voeren

Leer nu op professionele wijze verzuimgesprekken voeren!

Neen, dit hoeft geen moeilijk gesprek te zijn.
Een 'veilig' klimaat scheppen rond een aanwezigheidsbeleid is uitermate belangrijk voor de betrokkenheid van iedereen in de organisatie. Laat ons hier samen een volgende stap in nemen tijdens deze opleiding.

Waarom deze thematiek?

Er wordt terecht meer en meer aandacht besteed aan een absenteïsmebeleid in organisaties. Ziekteverzuim heeft immers een grote impact op de organisatie, zowel de directe verzuimkosten als ook de extra activiteiten die verzuim met zich meebrengen voor de afdeling. En heel belangrijk, een goed en toegankelijk verzuimbeleid draagt ook bij tot de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers. Het aantal langdurig zieken stijgt jammer genoeg jaar na jaar.
Sinds 1 december 2016 is een nieuw KB over de re-integratie van langdurig zieke werknemers van kracht dankzij onze ministers van Volksgezondheid en Werkgelegenheid. Organisaties zijn nu onder andere verplicht om een re-integratieplan uit te werken. Daarbij is het heel belangrijk over voldoende kennis te beschikken omtrent mogelijke factoren die de kansen op re-integratie beïnvloeden en kunnen bevorderen. Het voeren van verzuimgesprekken kan hierbij alvast een belangrijke plaats innemen.

Wat mag je verwachten tijdens de training?

De training geeft je inzicht in het thema, de methodische en gesprekstechnische aspecten, met de bedoeling deze technieken efficiënt te beheersen tijdens het voeren van verzuimgesprekken.
Leerdoelstellingen tijdens deze training:
 • Inzien dat het voeren van verzuimgesprekken zich situeert binnen de context van een aanwezigheidsbeleid
 • Het onderscheid kennen tussen wit/grijs en zwart verzuim
 • Inzicht verwerven in mogelijke oorzaken van verzuim
 • Het belang inzien van een verzuim- en reïntegratiedrempel, en weten hoe men deze positief kan beïnvloeden
 • Op een professionele wijze verzuimgesprekken kunnen voeren
 • Ervaren van je eigen persoonlijke sterktes en aandachtspunten m.b.t. het voeren van verzuimgesprekken

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Na de training ben je klaar om op professionele manier verzuimgesprekken te voeren.

Voor wie?

De training richt zich voornamelijk tot:
 • leidinggevenden die verzuimgesprekken moeten voeren en verzuim wensen bespreekbaar te maken
 • HR-medewerkers die hun basiskennis wensen te versterken rond verzuimbeleid
 • verantwoordelijken in een andere hoedanigheid die baat hebben bij deze training

Programma

We zorgen voor een interactief programma met de nodige aandacht voor de eigen realiteit in een open atmosfeer.

 • Algemene inzichten omtrent absenteïsme
 • Verzuimbegrippen leren kennen en toepassen
 • Korte intervisie van de eigen situatie. Hiervoor kunnen de deelnemers de eigen absenteïsmecijfers vrijblijvend meebrengen.
 • Workshop rond herkennen van signalen
 • Wat zijn de verschillende houdingen t.o.v. absenteïsme en wat is mijn houding?
 • Verzuimgesprekken voorbereiden
 • Verzuimgesprekken leren voeren aan de hand van eigen cases, oefeningen, kennisdeling en observatie. Volgende gesprekken komen aan bod:
  • ziektemeldingsgesprek
  • kort frequent verzuimgesprek
  • langdurig verzuimgesprek
  • terugkomgesprek
 • De kracht van communicatie bij de verzuimproblematiek:
  • actief luisteren en open vragen stellen
  • herformuleren of parafraseren
  • inlevingsvermogen
  • non-verbale communicatie 'lezen'
  • assertiviteit en geven van feedback

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze training bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Trainer

De Rycke Kathleen

Kathleen DE RYCKE was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als Senior Consultant ‘People Management’ bij Amelior.
Kathleen bouwde op vlak van HRM en Psycho-sociaal welzijn een ruime expertise op tijdens haar voorbije werkervaringen. Gezondheidszorg, universitaire en algemene ziekenhuizen, openbare besturen, pharmaceutische industrie,... zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management, …

Praktisch

1 dag

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier