Certified Business Process Manager

De meest intensieve opleiding tot Business Process Manager

Certified Business Process Manager

Identificeren, modelleren, evalueren en verbeteren van processen

Deze intensieve opleiding tot Business Process Manager vormt mensen die organisaties kunnen veranderen door processen te optimaliseren. Daardoor bereiken de organisaties veel beter hun (financiële en andere) doelstellingen.
Bovendien is deze opleiding zeer praktijkgericht en pragmatisch, biedt deze opleiding een zeer brede kijk en is het ideaal om uw netwerk uit te bouwen. Door jarenlange ervaring en expertise zijn we in staat om topkwaliteit te leveren.

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof.

Waarom deze thematiek?

Waarom Business Process Management?
Deze opleiding vormt mensen die organisaties kunnen veranderen door processen te optimaliseren. Daardoor bereiken de organisaties veel beter hun (financiële en andere) doelstellingen. De vruchten van een goede procesoptimalisatie zijn talrijk en zeer verscheiden. Denk maar aan:
 • Het realiseren van een kortere doorlooptijd
 • Het kostenefficiënter werken
 • Het beperken van ‘work in process' en voorraden
 • Minder frustraties – zowel bij directie als werknemers – omwille van verloren efficiëntie
 • Een betere beheersing van de kwaliteit
 • Betere controle van risico's, zowel betreffende continuïteit als aansprakelijkheid
 • Een sneller en professioneler antwoord geven op een klantenvraag
 • Grotere klantentevredenheid en meer klanten blijven klant
 • Meer doen met evenveel mensen
 • Bottlenecks lokaliseren in het proces
Waarom een ‘Certified' Business Process Manager?
Processen verbeteren is één zaak. Processen op de meest verstandige wijze verbeteren is iets helemaal anders. En precies om professionals op te leiden die ervoor zorgen dat de processen op de meest verstandige wijze geoptimaliseerd worden, met een maximum aan resultaat, is deze opleiding opgezet.
Daarom wordt procesmanagement vanuit verschillende disciplines benaderd, zodat u alle nodige info in één opleiding terugvindt. We leren ook kijken vanuit invalshoeken zoals change management, beleid en strategie, personeelsbehoeften, planningsmanagement, …
Gezien Amelior meermaals heeft vastgesteld dat deze aanpak leidt tot hoogwaardige en resultaatgerichte Business Process Managers, hebben we er voor gekozen de deelnemers die deze opleiding succesvol doorlopen, te belonen met de titel 'Certified Business Process Manager'. Deze titel verkrijgt u wanneer u op het einde van de reeks met vrucht een praktische case uitwerkt en indien u minimum 60% haalt voor het (schriftelijk) examen. Daarnaast is ook een aanwezigheid van minimum 80 % vereist.
Nota: wanneer u er voor kiest geen case uit te werken, of wanneer u niet slaagt voor de case en/of het examen, krijgt u wel een getuigschrift van aanwezigheid indien u 80% van de cursus hebt bijgewoond.

Wat mag u verwachten?

Het doel van deze opleiding is om Business Process Managers te vormen die de organisatie helpen om op professionele wijze en met grote resultaatgerichtheid processen te optimaliseren. Om hiertoe in staat te zijn, wordt doorheen de opleiding voldoende aandacht besteed aan alle nodige kennis, technieken, vaardigheden en strategieën.

4 redenen waarom u deze opleiding niet mag missen:

 • Praktijkgericht en pragmatisch: Alle trainers hebben als consultant praktijkervaring in diverse BPM-projecten. Ze laten u technieken oefenen waarmee u onmiddellijk aan de slag kan gaan. De benadering gebeurt vanuit de ‘business’, eerder dan vanuit de IT. Via projectwerking tijdens het eindwerk is de connectie met de eigen business gegarandeerd.
 • Topkwaliteit: door hun jarenlange ervaring benaderen de Amelior-docenten de materie met zeer veel expertise. U studeert dus af als gecertifieerde in BPM.
 • Zeer breed: BPM wordt bekeken vanuit diverse invalshoeken. Het gaat er niet enkel om één proces te verbeteren, maar ook de hele organisatie te analyseren, dit met de bedoeling de maturiteit van de organisatie te verhogen. Er is ook aandacht voor recente ontwikkelingen en evoluties in BPM. Op het einde van het traject worden de opgedane kennis en vaardigheden geïntegreerd in een business game waar theorie aan praktijk getoetst wordt.
 • Ideaal om uw netwerk uit te bouwen: kennismaking en netwerking met andere Business Process Managers uit andere organisaties.

Doelgroep

Dit programma staat open voor deelnemers uit industriële- en dienstenorganisaties en uit non-profitorganisaties:
business process managers, business analisten/procesanalisten, BPR-managers, quality managers, change managers, managers met een verantwoordelijkheid i.v.m. processen, ambtenaren betrokken bij procesmanagement, IT managers die ook de 'andere' kant van processen willen bekijken, procesarchitecten, enterprise-architecten, business architects en information architects, en voor al wie in het kader van een reorganisatie, verzelfstandiging, fusie of informatisering van een organisatie(-eenheid) zich verder in Business Process Management (BPM) wil bekwamen.

Leerdoelen van het programma

Schematisch kan het programma als volgt voorgesteld worden:Onthaal, intake en voorstelling programma (1 avond)
De opleiding start met een intake waarop de deelnemers en hun interne coaches (leidinggevende of collega) uitgenodigd worden. De interne coach is iemand die u kan begeleiden/helpen bij het opmaken van het project. Dat kan bijvoorbeeld door 'deuren te openen' of door inhoudelijke of organisatorische hulp te bieden. We sluiten de avond af met een korte receptie.

Op het programma staat:
 • Onthaal van de deelnemers en coaches
 • Kennismaking met elkaar
 • Voorstellen programma: verloop van de cursus met uitleg over de praktische case, over de examens en overlopen van het vademecum
 • Korte inhoudelijke inleiding rond BPM
Module 1: Competenties en rol van de Business Process Manager (dag 1)
 • Inzicht krijgen in het functieprofiel en de competenties van een Business Process Manager
 • Groepsvorming d.m.v. het vergelijken van functioneringsprofielen en teamrollen
 • Inzicht krijgen in de eigen mentale voorkeursfuncties en in die van de andere deelnemers
 • Inzicht krijgen in de eigen leerstijl
 • Toepassing van de eigen voorkeuren op de noodzakelijke sociale vaardigheden als Business Process Manager (leidinggeven en communicatie, probleemoplossing, groepsvorming, …)
 • Toetsen van de eigen competenties t.o.v. functiebeschrijving van de Business
Module 2: Strategie - definiëren van processen (dag 2)
In een eerste stap leren we hoe de processen geïdentificeerd en gedefinieerd worden. We vertrekken hierbij van de strategische beleidsopties van de organisatie(-eenheid).
 • Inzicht krijgen in de principes van strategisch management
 • Inzicht krijgen in de principes van een strategiekaart
 • Een procesmodel kunnen opstellen
 • Een boomstructuur van processen kunnen opstellen
 • Processen kunnen koppelen met de succesfactoren
 • Sleutelprocessen kunnen bepalen
Module 3: Modelleren van processen (dag 3–5)
Na het in kaart brengen van de sleutelprocessen is een volgende logische stap het documenteren van processen. Dit is nodig om inzicht te krijgen in de processen en vormt de basis voor analyse en verbetering.
 • Inzicht krijgen in de principes van modelleren
 • De mogelijkheden en beperkingen van BPM modelleringstools kunnen schetsen
 • Het belang van standaarden en methodologieën kunnen aanduiden
 • De processen die in aanmerking komen om te modelleren kunnen selecteren
 • Inzicht hebben in een stappenplan voor het modelleren van een proces
 • Een proces kunnen modelleren aan de hand van volgende methodieken: een schildpaddiagram, BPMN, modelleren volgens 5 types activiteiten, volgens de principes van Value Stream Mapping (VSM)
 • Kunnen werken met een RASCI matrix, een CRUD matrix en een beslissingstabel
 • In staat zijn om procesinformatie op een goeie manier te verzamelen
Module 4: Bewaken van processen (dag 6–7)
Op dag 6 staat de eerste helft van het schriftelijk examen op het programma. In de namiddag bekijkt u samen met de docent de vooruitgang van uw BPM project.

Nu de processen (of een gedeelte ervan) in kaart gebracht zijn, dient men deze processen te bewaken. Hiervoor dient men de doelstellingen en indicatoren van elk proces te bepalen en de risico's per proces in te schatten.
 • Doelstellingen en indicatoren van een proces (KPI's)
  • Inzicht krijgen in de principes, het belang en de beperkingen van KPI's voor bedrijfsprocessen
  • De doelstellingen van een proces kunnen bepalen
  • De indicatoren van een proces kunnen bepalen
  • De implementatie van KPI's van bedrijfsprocessen kunnen voorbereiden
  • Inzicht hebben in de principes van BAM (business activity monitoring)
 • Risico's van een proces
  • Inzicht hebben in de begrippen risico, ernst, frequentie, detecteerbaarheid, oorzaak, aanleiding, schade
  • Risico's kunnen koppelen aan processen
  • Inzicht hebben in de componenten van risicomanagement toegepast op een proces volgens de 8 componenten van ERM (COSO 2)
  • Een risicoanalyse van een proces kunnen uitvoeren
  • Beheersingsmaatregelen kunnen formuleren op een algemeen bedrijfsproces en toetsen op methodologische volledigheid
Module 5: Ontwerpen, analyseren en optimaliseren van processen (dag 8-10)
In deze module worden de belangrijkste analysetechnieken en –tools aangereikt. Uit de analyse van processen komen daarna talloze verbetermogelijkheden. Er wordt aan de deelnemers geleerd hoe dit verbetertraject te plannen, uit te voeren en op te volgen is.
 • Analyseren en optimaliseren van processen - inclusief Lean 6Sigma (DMAIC)
  • Processen kunnen selecteren die in aanmerking komen voor verdere analyse (in functie van de strategie, de huidige prestatie en de maturiteit)
  • Een grondige analyse kunnen uitvoeren van een bedrijfsproces op basis van een stroomschema
  • Een grondige analyse kunnen maken van een bedrijfsproces in functie van de externe kwaliteit/klantgerichtheid en ook van van kosten/efficiëntie en doorlooptijd
  • De verbetermogelijkheden van een proces kunnen identificeren en kunnen toetsen op haalbaarheid
  • De verschillen qua benadering volgens Lean 6Sigma
  • Volgens de Define-Measure-Analyze-Improve-Control methodiek aan problem solving doen
 • Komen ook aan bod:
  •  Gegevens/data op een correcte wijze kunnen omzetten naar informatie als basis voor het nemen van beslissingen
  • Inzicht krijgen in een aantal statistische termen: gemiddelde en spreiding Inzicht hebben in de verschillende soorten grafieken om data voor te stellen
  • Inzicht krijgen in de principes van procescapabiliteit
  • Een meetsysteem kunnen toetsen op herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid (kalibratie van meetsysteem of R&R studie) (meetsysteemanalyse)
  • Inzicht krijgen in de mogelijkheden van een aantal statistische technieken
Ook hier krijgt u de kans om de vooruitgang van uw BPM-project samen met de docent te evalueren.

Module 6: Herontwerpen, maturiteit en BPM implementatie + changemanagement (dag 11–13)
 • Herontwerpen van processen
  • Een proces kunnen (her)ontwerpen
  • De personeelscapaciteit van een proces kunnen bepalen
  • Inzicht hebben in de principes van simulatie en procesmining
 • Organisatie van BPM + raamwerk voor BPM-maturiteit
  • Inzicht hebben in het stappenplan voor het introduceren van een BPM-traject in een organisatie (organiseren van BPM)
  • Inzicht hebben in de BPM-maturiteit van de eigen organisatie
  • Inzicht hebben in de rollen van diverse staf- en lijnfuncties bij een BPM-traject
  • Inzicht hebben in de rol en de taken van het BPM-competentiecentrum
 • Change management
  • Inzicht hebben in de voornaamste principes van change management
  • Deze principes kunnen toepassen op het doorvoeren van een BPM-traject (wat ook een belangrijke ‘change' is)
  • Inzicht hebben in de voorwaarden om een verandering tot een goed einde te brengen
  • Inzicht krijgen in de eigen veranderingsvaardigheid
Module 7: integratie (dag 14): BPM game
De leerdoelen van de voorgaande modules worden toegepast op een concreet proces dat door de deelnemers zelf gespeeld wordt in een BPM game.
Dit onderdeel is verplicht.

Module 8: Schriftelijk examen (dag 15)
De 2de helft van het schriftelijk examen wordt hier afgenomen.

Afsluitende module: Presentatie cases (dag 16)
Op de laatste dag van de opleiding worden de praktijkcases door de deelnemers gepresenteerd en beoordeeld door een bevoegde jury.

Bent u op zoek naar een basisopleiding over Business Process Management?

Dan is de ééndaagse opleiding Business Process Management misschien wel wat u zoekt. Meer info kan u hier vinden.

Certificaat Six Sigma Orange Belt

Cursisten die de volledige opleiding CBPM gevolgd hebben, ontvangen ook een certificaat van de opleiding Six Sigma Orange Belt aangezien dezelfde inhoud vervat zit in deze opleiding. Interessant!

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-1000187)

Dit biedt belangrijke voordelen:

 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, voor de uren die u nodig heeft voor de opleiding.
 • voor de werkgever: u heeft recht op een terugbetaling van uren loon voor de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.


Getuigenissen

De CBPM-opleiding geeft aan de hand van een diversiteit aan sprekers een overzicht van wat BPM is en hoe het de werking van je organisatie kan verhogen. Wat zijn processen, welke zijn de primaire processen voor jouw organisatie, hoe ze in kaart brengen, analyseren en verbeteren is de rode draad, en met toepassing in de praktijk bij een eigen gekozen project binnen je organisatie.

Thierry DE BAERE - NICC

Complete opleiding met heel veel bruikbare tips om mee aan de slag te gaan.

Hilde CLAEYS - CM MIDDEN-VLAANDEREN

Blij dat ik in een kleine groep zat, na de reeks lessen is er een samenhorigheid ontstaan- een netwerk dat we zullen proberen in leven te houden zodat er interactie en een klankbord is wanneer we BPM willen lanceren en volhouden.

Ingrid DANEELS - LUBRIZOL BVBA

Deze opleiding was een goed uitgebalanceerd geheel en een heel nuttig overzicht van praktijken en methodes waarmee een Business Process Manager in aaanraking kan komen binnen zijn bedrijf. Tevens was het een fantastische netwerkopportuniteit.

Patrick DE MAESENEER - DOW CORNING EUROPE SA

Zeer goede opleiding, ook al ben je al bezig met Business Processen te optimaliseren dan nog zijn er vele leerpunten aangebracht. En die zijn bruikbaar in de praktijk.

Bruno VAN HECK - VPK PACKAGING NV

Met de volledige en praktijkgerichte opleiding CBPM op zak, kan je je organisatie begeleiden bij de start en in de uitbouw van process management, in de keuze van passende methodologieën, opstart van een BPM center of excellence, … Daarnaast ondersteunt deze opleiding even goed de integratie van nieuwe medewerkers in een bestaande BPM context.

Patrick VAN CLEEMPUT - LOTUS BAKERIES

De CBPM-opleiding liet alle gekende puzzelstukken op hun plaats vallen en vulde de ontbrekende stukken aan. Dit gaf voor mij een kader binnen een internationaal ondersteunde methodologie waardoor het management engagement om processen te verbeteren, sneller kan worden bekomen. Vooral het eindwerk was voor mij de omzetting van de methodologie naar een praktisch bruikbaar hulpmiddel. Alhoewel de opleidingssessies soms ver uit elkaar gepland waren, werd telkens naar de rode draad verwezen zodat je niet verloren raakte, maar het studeren voor de theoretische eindtest maakte de puzzel pas echt compleet. Ik beschouw deze opleiding als een noodzakelijke basis voor iedereen die met bedrijfsprocessen begaan is.

Peter VAN MOL - ATOS WORDLINE

CBPM gaat verder, waar andere BPM-opleidingen afhaken. Niet alleen de proceskant, maar vooral ook de competenties van de BPM-er en veldmethodieken worden theoretisch en praktisch aangeleerd. Het heeft me geleerd processen gestructureerd in kaart te brengen, af te bakenen en in de praktijk te brengen waarbij sleutelprocessen effectiever verlopen.

Walter VAN WEZENBEEK - PONDRES

Vele bedrijven en organisaties beseffen de nood aan het documenteren van hun 'werking'. Niemand weet echter wat hier precies mee aan te vangen. Deze CBPM-opleiding vormt hierop het antwoord, en leert zowel de achtergrond als de praktische aanpak ervan aan. De volgende aspecten komen in meer of mindere mate aanbod: de menselijke psychologie van de betrokken spelers de alignering met de strategie van de organisatie het verzamelen en neerschrijven van de procesinformatie het implementeren en bewaken van de processen het verbeteren van de implementatie het rapporteren Via een examen wordt de cursist aangespoord om zich de theorie eigen te maken. Een thesis zorgt ervoor dat het aangeleerde geen dode letter blijft. Bepaalde onderwerpen worden eerder summier aangeraakt. Dit nodigt de cursist dan weer uit om zich verder te bekwamen via zelfstudie of het volgen van gerelateerde opleidingen.

Luc VANDORMAEL - AGIV

Deze opleiding moest ons bedrijf vooral inzicht geven hoe de processen geïmplementeerd en geïntegreerd moeten worden. Gedurende de opleiding komen alle aspecten aan bod van analyse tot verankering. Door middel van praktische en herkenbare cases en een uitgebreide theoretische kennis slagen de lesgevers erin om inzichten te geven aan de gehele groep. De mix van deelnemers uit verschillende sectoren met een verschillende achtergrond heeft zeker een meerwaarde. Procesmanagement is een werk van lange duur, maar de fundering staat er nu definitief.

Matthias HANSSENS - RANDSTAD BELGIUM

Ik heb de opleiding tot Certified Business Process Manager gevolgd omdat ik op zoek was naar de meest volledige en praktijkgerichte opleiding die er momenteel op de markt is. Deze opleiding voldeed dan ook volledig aan mijn verwachtingen. Vooral de praktische oefeningen zijn onmiddellijk inzetbaar in de dagelijkse realiteit van het bedrijf en een echte opsteker.

Germain DUPONT - VAN LANSCHOT BANKIERS BELGIE

Vooropleiding en achtergrond zijn niet altijd bepalend. Als onderwijsmens ontwikkelde ik een grote belangstelling voor alles wat met management te maken heeft. Na het bijwonen van twee top-events over BPM, stapte ik in de opleiding. De competenties die ik verworven heb, kan ik in een brede context toepassen, ook binnen het onderwijs. Meer nog, ik zou directeurs en andere leidinggevenden in het onderwijs aanbevelen om deze opleiding te volgen. Ze is een enorme meerwaarde voor deugdelijk leiderschap!

Dannie WELVAERT - SENIOR ACADEMY OF HOWEST

Ik heb de opleiding gevolgd in functie van de uitvoering van de opdracht binnen mijn organisatie. Het op een professionele manier bezig zijn met de toepassing van BPM was hierbij voor mij fundamenteel. Deze opleiding heeft hier zeker toe bijgedragen.

Monique REGELBRUGGE - CM

Deze CBPM-opleiding was praktisch, interessant, theoretisch, volledig en kwaliteitsvol!

Agnes VERHELST - BFOCUSED

Dankzij de opleiding CBPM kon ik onmiddellijk aan de slag met het modelleren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen.

Adelheid MAEKELBERG - KBC

Ik wens nog eens te benadrukken dat ik deze opleiding erg geapprecieerd heb, de opgedane kennis is zeer relevant en begint hoe langer hoe meer zijn waarde te tonen. De lesgevers waren allen erg goed en brachten de materie met overtuiging en kunde. Ik ben erg tevreden dat ik deze opleiding kon volgen.

Dominique STIENLET - CM 

Referenties

Tijdens de vorige edities mochten we deelnemers verwelkomen uit o.a.:
Acerta Ondernemingsloket vzw, Artesis Hogeschool Antwerpen, Baloise Insurance, Clarebout Potatoes, Cochlear Technology Centre Belgium, Colruyt nv, Dela Uitvaartverzorging, FOD Justitie, KBC Groep nv, Oxfam Fair Trade, Servaco nv, Tilburg University, Van De Wiele Michel nv, Vlaams Parlement, ...

Trainers

Canoot Patrick

Patrick CANOOT is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

Mañas Francis

ir. Francis MAÑAS is van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) volgde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde hij oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.

Raes Marc

Marc RAES is een Senior Change Leader, Consultant, Interim Manager en Coach. Zijn passie is mensen te enthousiasmeren door hun competenties en inzichten in zichzelf en hun omgeving te verruimen. Zijn aanpak hierbij is altijd interactief, engagerend, pragmatisch en steeds gefundeerd op solide conceptuele inzichten en praktische ervaringen. 
Hij bouwt hiervoor op meer dan 20 jaar business ervaring als Senior Executive in Finance, HR, Procurement, Commercial, Business Process Management, Change Management en General Management in een industriële/service en FMCG (fast moving consumer goods) omgeving. Heel zijn traject is doorweven met een uitgesproken engagement in Coaching en Mentoring waarvoor hij ook is geaccrediteerd door the Sheffield Hallam University. Hij is Expert in Innovative Organisational Design (Flanders Synergy). 
Marc is geaccrediteerde Insights Practitioner, MBTI - TDI Practitioner, Investors in People Specialist en lid van 'The Professional Mentor'.

Schröder-Pander Friederike

Friederike SCHRÖDER-PANDER is Senior BPM Consultant & Trainer. Ze combineert 20 jaar praktische ervaring in business en IT met academische kennis van de business school. Voor haar speelt de factor 'mens' een sleutelrol om BPM succesvol te implementeren. Ze was o.a. één van de oprichters en jarenlang drijvende kracht van het competentiecentrum voor BPM aan de Europese Commissie.
Friederike is een gepassioneerde trainer die continu aan innovatieve methoden voor haar lessen werkt. Ze geeft BPM-training zowel bedrijfsintern als bij business schools en universiteiten in binnen- en buitenland. 'Levenslang leren' is voor haar geen holle slogan, ze volgt nl. zelf regelmatig cursussen om trends op te volgen en haar kennis te verbreden.

Praktisch

Duur: 16 dagen
Start op: donderdag 22 oktober 2020, Lokeren
dinsdag 04 mei 2021, Gent
Inschrijven
Prijs: vanaf €4390

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Vanaf donderdag 22 oktober 2020

De lessen vinden (zo veel mogelijk) plaats op donderdag, telkens van 09u00 tot 17u00.
Het einde van de lessenreeks is voorzien in april 2021. In vakantieperiodes wordt geen les gegeven.

Voor een gedetailleerd lesprogramma kanu contact opnemen met de Category Manager van de opleiding Laura Vanneste op lvn@amelior.be
Biznis
Zelebaan 100, 9160 Lokeren
Tel.: 09/326 85 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Vanaf dinsdag 4 mei 2021

De lessen vinden plaats op dinsdag, telkens van 09u00 tot 17u00.
Het einde van de lessenreeks is voorzien in december 2021. In vakantieperiodes wordt geen les gegeven.

Voor een gedetailleerd lesprogramma kanu contact opnemen met de Category Manager van de opleiding Laura Vanneste op lvn@amelior.be
Europahotel Gent
Gordunakaai 59, 9000 Gent
Tel.: +32 9 222 60 71
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €4590 €4390 €4790

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €700,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier