Management of Portfolios (MoP®): Foundation

Zo kiezen grote organisaties keer op keer de juiste prioriteiten.

Portfoliomanagement met MoP Foundation

Leer tijdens deze opleiding hoe je meer onderbouwde keuzes kan maken m.b.t. welke projecten en programma's prioritair zijn en in belangrijke mate bijdragen tot het realiseren van gewenste strategische veranderingen en baten. Op die manier leer je om middelen effectiever aan te wenden. Portfoliomanagement volgens MoP® reikt namelijk goede praktijken aan om gerichter dergelijke keuzes te maken.

U kan via Amelior ook enkel het examen afleggen voor 290 euro.

Waarom deze thematiek?

Deze 2-daagse training richt zich op de best practices bij het inrichten, aansturen en managen van een portfolio in een organisatie.

Bezint eer je begint … of de toegevoegde waarde van portfoliomanagement

“There is nothing so useless 
as doing efficiently that
which should not be done at all.”
Peter F. Drucker

In iedere organisatie (of een onderdeel ervan) zijn de beschikbare middelen beperkt. Het is dus belangrijk middelen op de juiste manier in te zetten bij het realiseren van strategische veranderingen. Meer onderbouwde keuzes maken m.b.t. welke projecten en programma’s prioritair zijn en in belangrijke mate bijdragen tot het realiseren van gewenste strategische veranderingen en baten, draagt bij tot een effectievere aanwending van middelen. Portfoliomanagement volgens MoP® reikt goede praktijken aan om gerichter dergelijke keuzes te maken.
De training leidt op tot het examen MoP® Foundation (facultatief). Deelname aan het examen kost 320 euro, exclusief BTW (niet inbegrepen in de opleidingskost). Zelfstudie van minstens 20 uur is gewenst.

 

Affiliate Logo _ MoP

Amelior biedt deze opleiding aan i.s.m. 'HWP Consulting BV', een geaccrediteerde trainingsorganisatie van MoP®.

MoP® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met de toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. 

 

Wat is een portfolio?
Een portfolio wordt gedefinieerd als het geheel aan investeringen van een organisatie (of een onderdeel ervan) om de veranderingen door te voeren nodig voor het realiseren van strategische doelen. Voor de realisatie van strategische doelen dient een organisatie (of een onderdeel ervan) een gepaste combinatie te maken van 'wat bestaat' (run the business) en van vernieuwing en verandering (change the business). De eigenlijke vernieuwing en verandering vereist programma- en projectmanagement.


Wat is portfoliomanagement?
Portfoliomanagement is een gecoördineerde verzameling van strategische processen en beslissingen die samen de meest effectieve balans geven van verandering enerzijds en BAU (business as usual) anderzijds.
Portfoliomanagement heeft dus te maken met 'de juiste dingen doen' (effectiviteit) terwijl anderzijds programma- en projectmanagement meer te maken heeft met 'de dingen juist doen' (efficiëntie). Terwijl bij programma- en projectmanagement de focus op het managen van de individuele programma’s en projecten ligt, staat bij portfoliomanagement het managen van het geheel, met focus op interacties, globale risico’s, optimale aanwending van middelen en timing en realisatie van baten doorheen de diverse projecten en programma’s, centraal.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Aan de hand van de eigen ervaringen van de deelnemers worden de verschillende onderwerpen van de training bediscussieerd. Daarbij vindt een sterke uitwisseling plaats tussen de ervaringen van de deelnemers onderling en de best practices welke door de trainer en de methode MoP® worden aangereikt. Door deze interactieve aanpak krijgt de training het karakter van een workshop.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na afloop heeft de deelnemer voldoende kennis en inzicht rond het inrichten, aansturen en managen van een portfolio om te kunnen functioneren als een volwaardig lid van een portfolio-organisatie.
De training stelt de deelnemer ook in staat het MoP® Foundation examen met goed gevolg af te leggen.

Voor wie?

Directieleden, managers, consultants en stafmedewerkers die betrokken of verantwoordelijk zijn voor het zo effectief mogelijk aanwenden van schaarse middelen en dus voor het voorbereiden van beslissingen over het inrichten, aansturen en/of managen van een portfolio.

Wanneer portfoliomanagement?

Altijd, maar in het bijzonder als de middelen schaarser worden en het dus belangrijker wordt de middelen effectief (en efficiënt) aan te wenden.

Voordelen van portfoliomanagement

 • Betere informatie bij besluitvorming m.b.t. keuze van programma's en projecten
 • Efficiënter aanwending van schaarse middelen
 • Effectievere implementatie van programma's en projecten
 • Grotere transparantie en bijdrage tot deugdelijk bestuur
 • Effectiever management van geaggregeerde risico's

Programma

 • Wat is portfoliomanagement?
 • De strategische en organisatorische context
 • Principes van portfoliomanagement
 • Portfolio-organisatie: rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • Cycli bij portfoliomanagement
  • bepalen van de portfolio
  • uitvoeren van de portfolio
 • Mogelijke technieken en rapportages
 • Succesfactoren voor het inrichten en managen van een portfolio

Trainingsmateriaal

De deelnemer ontvangt de manual 'Management of Portfolios' en een trainingsmap met sheets, opgaven en uitwerkingen en een proefexamen. Het examen is enkel mogelijk in het Engels.

Getuigenissen

A very good course, I learned quit a lot of good planning & the purpose of portfoliomanagement. I can recommand this course to all managers or head of teams/services,... It helps you in making choices, in understanding why projects and programmes are necessary (or not).

Lieve VAN MEDEGAEL - VLAAMSE OVERHEID-AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Great introduction to Portfolio Mgt. Concise and complete methodology documented in a great book with lots of references to various related techniques. A must if MoP is your business.

Geert DELMULLE - VLAAMSE OVERHEID-AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Een zeer overzichtelijke opleiding over portfoliomanagement zowel voor de starters van portfoliomanagement als diegene die er al wat ervaring mee hebben.

Lea CEULEMANS - DE LIJN

Ik heb de opleiding als zeer positief ervaren.

Ivan VERMEIREN - DE LIJN

Trainer

Mañas Francis

ir. Francis MAÑAS is van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) studeerde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde hij oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Jan SEGIER
+32 (0)56 23 20 64

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier