Chemische basisbegrippen

Chemische basisbegrippen

Deze opleiding geeft u alle chemische kennis die u nodig heeft om chemische wetgeving zoals Reach- en CLP-wetgeving correct te kunnen toepassen en de chemische risico's correct in te schatten.

De cursist leert om vertrouwd te raken met chemische stoffen, hun eigenschappen, de classificatie, de identificatie en benaming en leert. Deze opleiding is ook uitermate geschikt voor de cursist die de provide chemische basis is.


Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van een  officieel attest van bijscholing.

Waarom deze thematiek?

Verschillende functies (bv. preventieadviseur) worden geconfronteerd met gevaarlijke stoffen. Binnen het kader van de arbeidsveiligheid bestaat er heel wat wetgeving over het omgaan, stockeren, verwerken en transporteren van gevaarlijke stoffen. Om die wetgeving te kunnen toepassen is het essentieel om een basiskennis te hebben over scheikunde. En dan liefst een praktijkgerichte kennis want de traditionele puur theoretische kennis is vaak ontoereikend voor een concrete interpretatie

U moet weten:
 • wat het verband is tussen de structuur en de eigenschappen van producten
 • waar u informatie over kan vinden over scheikundige stoffen van preparaten
 • wat deze informatie in de praktijk betekent
 • die de verschillende productklassen, hun naamgeving en hun specifieke eigenschappen zijn
 • chemische basisterminologie omgaan met de REACH & CLP kan toepassen
Niet zo eenvoudig dus. Deze workshop geeft u een solide basis om een ​​flexibel antwoord te geven geven.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

U verkrijgt in een minimum van tijd een grondige kennis inzake scheikunde.
De wetgeving zelf inzake gevaarlijke stoffen wordt in deze workshop niet behandeld.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

U vertrekt na deze opleiding met de nodige kennis over scheikundige stoffen om de wetgeving inzake arbeidsveiligheid en gevaarlijke stoffen in uw werkveld beter te begrijpen en exact te kunnen toepassen.

U zal in uw werkveld:

 • weten waar welke informatie te vinden is
 • vertrouwd zijn met chemische stoffen, hun eigenschappen, hun classificatie en hun namen

 

En daardoor een beter welzijnsbeleid en/of milieubeleid realiseren.

Voor een algemeen beeld van de REACH en CLP wetgeving kan U terecht op onze opleidingen:

 • Extended Safety Data Sheets & REACH blootstellingsscenario’s lezen en begrijpen
 • CLP basis

Voor scheikundige risico’s beter in te schatten kan U terecht op onze opleidingen:

 • Toxicologie
 • Ecotoxicologie

Voor wie?

 • Preventieadviseurs die een zeer praktijkgerichte basiskennis scheikunde wensen uit te bouwen of te verstevigen
 • Alle personen die de nodige scheikundige basis willen verwerven om de arbeidsreglementeringen met betrekking tot gevaarlijke producten te begrijpen

Programma

Basisconcepten in de chemie 

 • Atomen, moleculen
 • Verbindingen en reacties
 • Fysische en chemische eigenschappen

 Basisdocumenten chemische stoffen

 • Welke documenten zijn relevant?
 • Hoe bekomt u ze?
 • Waar vindt u ze?

Naamgeving (nomenclatuur)

 • Handelsnamen, gebruikersnamen, IUPAC-namen
 • Stofidentiteit onder REACH en CLP: enkelvoudig bestanddeel, multi-constituent en UVCB stoffen
 • oefeningen

Classificatie van chemicaliën

 • Waarom is classificatie van chemicaliën zo belangrijk?
 • Hoe classificeer je chemicaliën voor fysisch-chemische gevaren?
 • Enkele voorbeelden uit de praktijk gegrepen

Fysische en chemische eigenschappen van chemicaliën

 • Welke fysische en chemische eigenschappen zijn relevant voor de veiligheid en risicoanalyse?
 • Hoe schat u het 'gewicht' van die eigenschappen in?
 • Hoe vergelijkt u fysieke en chemische eigenschappen van verschillende stoffen ten stelt van elkaar?
 • oefeningen

Praktijkcases en oefeningen

 • Meerdere cases worden gebruikt om de link naar de praktijk te maximaliseren

Deze opleiding biedt een praktisch, duidelijk en bruikbaar antwoord op al uw vragen. Heeft u het nog een zeer specifieke vragen? Spreek de docent vertrouwen aan

Opgelet: interactieve opleiding

Om ervoor te zorgen dat iedereen zo veel mogelijk praktisch bruikbare antwoorden krijgt op zijn/haar vragen, beperken we het aantal deelnemers tot 20. Mis uw kans dus niet en schrijf meteen in.

Attest

Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest.

Referenties

Op voorgaande edities van deze workshop mochten we onder meer – en tot hun algehele tevredenheid – deelnemers begroeten van onder meer volgende organisaties:
Agfa Gevaert, Baxter Distribution Center, Bekaert, Bekaert Engineering, Biffa Waste Services, Corona-Lotus, Electrabel Kerncentrale Doel, Emmaüs, Isringhausen, Kluwer Uitgevers, Lippens, Martin Matthys, Milieudienst K.U.Leuven, Neste Oxo Belgium, Oiltanking Ghent, Ovam, Picanol, Pluma, Prevemed, Raychem, Rekenhof, SCK-CEN, Solutia Services, Vito, Vlaamse Milieumaatschappij, Volvo Europa Truck, Weisspunkt, Werf- & Vlasnatie, …

Trainer

Barbara Dhoop

Barbara Dhoop is afgestudeerd als Master in de Chemie aan de UGent en heeft een brede kennis opgebouwd binnen de chemische sector als onderzoeker bij ontwikkeling van analytische scheidingsmethoden in metabolomics, als R&D verantwoordelijke in de detergentensector, als service engineer in de waterbehandelingsindustrie en momenteel als project scientist - biocides bij ARCHE Consulting. Barbara is gespecialiseerd in EU- en nationale registraties van biociden. Haar expertise omvat chemische stofidentificatie, risicoanalyse, fysico-chemische analyse (in het bijzonder stabiliteit) en werkzaamheid.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier