CLP voor gevorderden: indeling van mengsels

CLP indeling van mengsels

Sinds 1 juni 2015 moeten alle mengsels ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt worden volgens CLP. Deze opleiding zal u helpen wegwijs te maken in deze richtlijnen. 


Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Waarom deze thematiek?

Het wereldwijde systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart. In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).

CLP zorgt dus voor heel wat wijzigingen binnen uw organisatie: nieuwe classificatie, etikettering, pictogrammen, aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen, opleiden van personeel, informeren van klanten,…
Met name voor mengsels zijn er veel regels om een juiste indeling te maken volgens de CLP-mengselcriteria. Met deze workshop willen we u op weg zetten om deze indelingen op een CLP-conforme manier te doen.

Voor wie?

Deze workshop richt zich naar:
 • preventieadviseurs
 • EHS-managers
 • medewerkers die te maken hebben met gevaarlijke stoffen en meer inzicht willen in hoe mengsels ingedeeld worden volgens CLP
Voorkennis van de CLP-wetgeving is hier wel vereist. Indien u nog niet over deze voorkennis beschikt adviseren wij u om de Basisopleiding CLP te volgen. Deze staat gepland in de voormiddag van de eerste lesdag van de opleiding voor gevorderden.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:
 • de verschillende types en gevaarscategorieën te herkennen
 • mengsels in te delen volgens de CLP-mengselcriteria op basis van SDS'en
 • ECHA-databanken te gebruiken

Programma

 • Aquatisch milieugevaar
 • Gezondheidsgevaren: acute toxiciteit, huid- en oogirritatie/corrosie, sensitisatie, kankerverwekkend, mutageen, reprotoxiciteit, doelorgaantoxiciteit
 • Praktische hands-on oefeningen op basis van SDS'en
 • Gebruik van de ECHA-databanken, richtsnoeren en andere bronnen

Trainers

Heijerick Dagobert

Dagobert HEIJERICK behaalde een Master in Milieutechnologie (Bio-ingenieurswetenschappen) in 1994. Hij werkt sinds 2009 bij ARCHE en is daar expert in milieurisicobeoordelingen van metalen en de indeling en etikettering (volgens EU, CLP en GHS) van stoffen en preparaten. Over deze onderwerpen heeft hij vele malen op internationale conferenties, workshops en trainingen gepresenteerd. Hij behaalde ook een trainercertificaat van de Learning and Performance Institute.

Vanhamel Matthias

Matthias Vanhamel is in 2012 afgestudeerd aan de KU Leuven als master in de Biologie met specialisatie milieu. Na zijn masteropleiding doctoreerde hij aan de KU Leuven en gaf verscheidene opleidingen binnen dit thema. Bij ARCHE werkt hij sinds 2017 als expert in biocidewerkzaamheid, risico-analyses en CLP-gevarenanalyses in het kader van registratiedossiers.

Praktisch

Duur: 1,5 dagen
Start op: dinsdag 23 februari 2021, Antwerpen
Inschrijven
Prijs: vanaf €885

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
dinsdag 23 februari van 13u.30 tot 17u.00 &  2 maart 2021, van 09u30 tot 17u00
 
Novotel Antwerpen
Luithagen Haven 6 2030 Antwerpen
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €1005 €885 €1180

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €50,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier