Seveso III samenwerkingsakkoord (studiedag)

SEVESO III (studiedag)

INCOMPANY OPLEIDING
Tijdens deze studiedag wordt, na een algemene introductie op de oorsprong en het kader van de Europese Seveso-regelgeving, op een overzichtelijke wijze de wijzigingen van Seveso II naar Seveso III toegelicht.
Deze opleiding is erkend door het LNE voor de wettelijk verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren (30u/jaar).

Waarom deze thematiek?

In juni 2012 werd de nieuwe Seveso-richtlijn goedgekeurd door het Europees Parlement. Deze derde versie brengt de Seveso-richtlijn in overeenstemming met de nieuwe regels rond classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen. Europa maakt van de gelegenheid gebruik om nog andere wijzigingen door te voeren, o.a. naar inspraak en toegang tot informatie voor het publiek en het inspectiesysteem.
Seveso III werd in Belgisch recht omgezet met een volledig nieuw samenwerkingsakkoord, zijnde het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de Seveso-richtlijn: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, safety managers, …

Programma

In deze studiedag wordt na een algemene introductie op de oorsprong en kader van de Europese Seveso-regelgeving, op een overzichtelijke wijze de wijzigingen van Seveso II naar Seveso III toegelicht:
 • Aanpassingen aan de CLP–verordening: hoe ziet de nieuwe bijlage er uit? In welke rubrieken zijn er (potentiële) verschuivingen in de Seveso-status van de bedrijven?
 • Verplichtingen voor de exploitanten: wat is nieuw, wat wijzigt er niet, wat zijn de deadlines?
 • Welke informatie wordt actief en passief ter beschikking gesteld van het publiek?
 • Wat wijzigt het nieuwe samenwerkingsakkoord aan het voorgaande samenwerkingsakkoord?
De opleiding komt in aanmerking voor de verplichte aanvullende opleiding van de milieucoördinator.

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen na afloop dan ook een officieel attest.

Trainer

Isabelle BORGONJON werkt als adviseur bij de Afdeling Toezicht op de Chemische Risico’s van FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal overleg. Deze afdeling is bevoegd voor het toezicht op de Seveso-bedrijven en staat in voor de algemene coördinatie over de verschillende gewestelijke en federale Seveso-inspectiediensten. Isabelle Borgonjon was als piloot voor de Belgische overheidsdiensten nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Seveso-richtlijn en de omzetting van de richtlijn in Belgisch recht. Zij verzorgt het secretariaat van het permanent overlegorgaan tussen de bevoegde gewestelijke en federale overheidsdiensten.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier