ADR basisopleiding

Basisopleiding ADR

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt geregeld door het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Deze basisopleiding bezorgt u op korte tijd een overzicht van de belangrijkste taken en verplichtingen binnen deze reglementering.

Na het volgen van deze opleiding ontvangt u het ADR Certificaat voor de niet-bestuurder.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Waarom deze thematiek?

Steeds meer gevaarlijke stoffen worden gebruikt in de industrie. Daarnaast steken heel wat nieuwe gevaarlijke producten de kop op. Zo kent het vervoer van lithium-ion batterijen een sterke stijging ten gevolge van de opmars van elektrische wagens.

Het transport van gevaarlijke producten houdt niet alleen risico's in voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers die rechtstreeks bij het vervoer betrokken zijn, maar ook voor de bewoners van de steden en gemeenten waar het vervoer voorbijkomt én voor het milieu. Daarom wordt het vervoer van gevaarlijke producten sterk gereglementeerd. Een goede kennis van de geldende reglementering is dan ook een absolute prioriteit voor iedereen die te maken heeft met het wegtransport van gevaarlijke goederen:
 • de afzender
 • de afvuller
 • de bevrachter
 • de vervoeder
 • de bestemmeling
De ADR-regelgeving heeft in ons land zowel invloed op het internationale als op het nationale vervoer van gevaarlijke goederen. Het internationale belang van de ADR-wetgeving stijgt exponentieel. Internationale klanten eisen op gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen meer en meer, zeker op het gebied van veiligheid. Deze ADR-wetgeving is door de Belgische wetgeving (onder meer KB 16 september 1991 en van 1 december 1994) niet alleen van toepassing op het internationale transport, maar ook in zeer belangrijke mate op het nationale transport van gevaarlijke stoffen.

Het hoeft geen betoog: het niet naleven van deze wetgeving wordt niet alleen juridisch bestraft, maar zorgt ook voor belangrijk oponthoud, tijdverlies en administratieve ballast. Daarnaast is een correct ADR-beleid binnen de hedendaagse concurrentieslag een belangrijk wapenfeit.

Er zijn redenen genoeg om het ADR correct toe te passen. Helaas is het niet zo eenvoudig om door het bos de bomen te zien, daarbovenop komt nog dat de wetgeving vaak wijzigt. Vanaf 1 januari 2019 gelden er aangepaste regels voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR). In vergelijking met 2017 bevat ADR 2019 een 100-tal wijzigingen.

Deze workshop is speciaal ontworpen om u – zelfs wanneer u nagenoeg geen voorkennis over ADR heeft – in korte tijd de mogelijkheid te bieden om de nieuwe reglementering op een overzichtelijke manier te kunnen begrijpen en toe te passen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Tijdens deze opleiding krijgt u een praktisch bruikbaar antwoord op de volgende vragen:
 • Wat is het ADR?
 • Voor wie is het ADR van toepassing?
 • Welke verplichtingen legt het ADR op aan uw bedrijf of organisatie?
 • Hoe gaat u in uw praktijk om met het ADR?
De theorie wordt steeds aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Inleiding: de ADR-wetgeving in een notendop
  • Structuur van het ADR
  • Welke reglementeringen zijn van toepassing?
  • Welke zijn de bevoegde overheden?
 • Indeling van de goederen binnen het ADR
 • Signalisatie van de gevaarlijke goederen
  • Oranje schilden
  • Het UNO-nummer
  • Gevaaridentificatie
  • Het behandelingsetiket
  • Gevaaretiketten
  • Merkteken voor stoffen op hoge temperatuur
 • Vrijstelling van de reglementering
  • Wanneer geniet u van de gehele vrijstelling?
  • Het vervoer in beperkte hoeveelheid
  • Hoe kunt u een gedeeltelijke vrijstelling genieten?
 • Wat zegt het ADR over de houders voor het vervoer van gevaarlijke stoffen?
  • Colli
  • Oververpakking
  • Bergingsverpakking
  • Grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC)
  • Losgestort vervoer
  • Tanks
 • Boorddocumenten
  • Het vervoerdocument
  • De verzendersverklaring
  • Het containerverpakkingscertificaat
  • De schriftelijke instructies
  • Het ADR-opleidingsgetuigschrift
  • Het ADR-keuringsdocument
  • Het montageattest van het ABS-remsysteem en de remvertrager
  • Een kopie van het eventueel bilateraal of multilateraal akkoord of van de eventuele nationale afwijking
  • Technische controle
  • Het veiligheidsplan
  • Overige documenten
 • Bijkomende verplichtingen en gegevens
  • Adressen in het buitenland
  • Landen waar het ADR van toepassing is
  • Aparte binnenlandse voorschriften
  • Behandelingsetiketten
  • Samenladingsverbod voor colli
  • Voorschriften tijdens het vervoer
  • Voorschriften voor de voertuigen en hun uitrusting
  • Het verkeersteken C24
 • Verantwoordelijkheden
  • Wie is er verantwoordelijk voor inbreuken?

Voor wie?

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld voor:
 • Preventieadviseurs
 • Transportverantwoordelijken
 • Afzenders van gevaarlijke goederen
 • Bestemmelingen van zendingen met gevaarlijke goederen
 • Commercieel verantwoordelijken in de transportsector
 • Bedrijfsleiders van transportbedrijven, opslag- en overslagbedrijven, expediteurs die weinig of geen voorkennis hebben van het ADR en die in korte tijd een grondig en praktisch inzicht willen verwerven in de ADR-wetgeving

Opgelet: maximaal 20 plaatsen

Om het resultaat voor uw werkverld te optimaliseren en om u maximaal antwoorden te geven op uw praktische vragen, beperken we het aantal deelnemers tot 20.

ADR Certificaat

U krijgt na het volgen van deze opleiding een attest 'Opleiding voor andere dan bestuurders', zoals voorzien in de ADR wetgeving.

Referenties

Tot op heden hebben we deelnemers mogen begroeten uit o.a. volgende organisaties:

AIB-Vinçotte, Barco, BASF Belgium, Baxter BDCE, Biover, Bureau Veritas, Citrique België, Citrosuco Europe, Electrabel, Enviro Consult, Groep GVA, LBC Antwerpen, Libert Paints & C°, MEC Europe, NMBS, Plantin, Sikel, Tyco Electronics Belgium EC, Van Rymenant, Vlaamse Milieumaatschappij, ...

Trainer

Kurt DesmetKurt DESMET heeft een uitzonderlijk grote kennis opgebouwd inzake de ADR-regelgeving, naast de wetgeving die betrekking heeft op de andere vormen van transport die niet via de weg verlopen. Hij is erkend ADR-lesgever voor de categorieën D, A, B en C en is docent van de opleiding Veiligheidsadviseur voor wegtransport. Hij is tevens medewerker aan het voormalig Europees PETRA-project betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Hij volgt de ADR-regelgeving op de voet en deelt zijn uitzonderlijke expertise zeer graag met u tijdens zijn workshop.

Praktisch

1 dag

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Ruben BAES
+32 (0) 56 23 20 65

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier