Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau I

ERKENDE OPLEIDING

Preventieadviseur niveau 1

IN SAMENWERKING MET HOWEST (ONDERDEEL VAN AUGENT)
Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau I aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau I) moet behalen. Iedere cursist die zich wenst in te schrijven voor deze opleiding dient eerst geslaagd te zijn voor de multidisciplinaire basisopleiding. Amelior biedt iedere cursist die zich inschrijft eveneens de mogelijkheid om te kiezen voor een extra naslagwerk, inbegrepen in het cursusgeld. U kiest ofwel voor het handboek 'Welzijn op het Werk' van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (Antwerpen) of voor het 'Preventiezakboekje voor welzijn op het werk' uitgegeven door Kluwer.
De opleiding voldoet aan de Codex Welzijn op het Werk Boek II. Titel 4. en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1488-06).

Let wel!
Voor deze specialisatiemodule dient men in het bezit te zijn van een getuigschrift Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur niveau I of II.

In samenwerking met HOWEST

Voor deze langlopende opleiding werkt Amelior samen met Howest. 
Waarom deze thematiek?

Elke organisatie moet volgens de wet een ‘Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk' hebben van zodra men één of meer werknemers in dienst heeft. De interne preventieadviseur moet aan bepaalde opleidingsvoorwaarden voldoen. De hoogste vorm van veiligheidsopleiding (preventie en bescherming op het werk) die kan worden opgelegd aan preventieadviseurs is de niveau I opleiding. Amelior biedt deze opleiding aan in samenwerking met de hogeschool West-Vlaanderen (onderdeel van AUGent).

Het programma: wat mag u verwachten tijdens de opleiding en waarom kiezen voor Amelior - Howest?

Het programma

Vernieuwd programma volgens de Codex Welzijn op het Werk

De leerdoelstellingen opgenomen in de Codex Welzijn op het Werk Boek II. Titel 4. werden systematisch getoetst en geïmplementeerd binnen een logisch gestructureerde opbouw van de cursus.
In deze module worden de thema's, eerder aangehaald in de multidisciplinaire basismodule, diepgaander bestudeerd. Specifieke aandacht wordt besteed aan brandveiligheid, de machinerichtlijn, explosieveiligheid, veilig gedrag (Behaviour Based Safety), … De diverse risicoanalysetechnieken worden uitvoerig behandeld.
Er wordt extra aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, ergonomie,... Verder wordt ook de integratie van het welzijnsbeleid in managementsystemen behandeld.
De lessen worden op zeer praktische wijze gegeven: theoretische lessen worden aangevuld met oefeningen en cases en een aantal bedrijfsbezoeken.
Deze module omvat een 3-tal praktische opdrachten waaronder het schrijven van een eindwerk.

Wenst u een recent gedetailleerd programmaoverzicht? Stuur dan snel een mailtje naar Greet VANFLETEREN, en wij sturen u een recent programmaoverzicht door.

Documentatie

Bij elke les hoort lesmateriaal dat door de docent opgesteld werd. Zo heeft u op het eind van deze opleiding een volledige bibliotheek omtrent alle thema's die deel uitmaken van de opleiding.
Bovendien biedt Amelior u de mogelijkheid om te kiezen voor een extra naslagwerk, inbegrepen in het cursusgeld. U kiest ofwel voor het handboek 'Welzijn op het Werk' van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (Antwerpen), de handboeken 'Wetgeving Welzijn op het Werk' van INNI of voor het 'Preventiezakboekje voor welzijn op het werk' uitgegeven door Kluwer.
Telkens een nuttig naslagwerk tijdens de opleiding, maar ook voor nadien.

                                                            
Tijdens de opleiding verdelen we bovendien nog extra artikels, informatie, kopies,... die we nuttig achten voor de deelnemers en die achtergrondinformatie bieden rond specifieke thema's uit het programma.

Opdrachten

Er wordt een maximale ROI (Return On Investment) gegarandeerd o.m. door;
 • het afnemen en presenteren van verscheidene opdrachten,
 • het afnemen van 2 examens, en
 • het uitwerken van een paper toegepast op het eigen werkveld.
De paper laat enerzijds toe om de opgedane kennis uitvoerig te testen alsook zorgt deze ervoor dat de vooropgestelde leerdoelstellingen worden bereikt. Verder is de paper nuttig voor het eigen bedrijf bij het uitbouwen van het eigen veiligheidsbeleid.

Waarom kiezen voor Amelior-Howest?

Amelior en Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) bieden als enige de Specialisatiemodule tot Preventieadviseur Niveau I aan in West-Vlaanderen. Howest maakt deel uit van de Associatie Universiteit Gent (AUGent).
Maar er zijn nog meer redenen om te kiezen voor de tandem Amelior-Howest voor deze module:
 • vernieuwd programma volgens de nieuwe Codex Welzijn op het werk
 • zeer praktijkgericht met verschillende bedrijfsbezoeken
 • docenten met ruime praktijkervaring
 • hoge slaagkansen dankzij ondersteuning van uw leertraject door bekwame docenten, een sterk programma en veel interactie. U kan een beroep doen op een externe promotor voor uw paper
 • professionele en kleine deelnemersgroep
 • gratis toegang als cursist tot onze bibliotheek (ruim 1400 boeken, naslagwerken en 70 tijdschriften, in onze vijf domeinen)
 • gratis handboek 'Welzijn op het werk' (Provinciaal Veiligheidsinstituut) of het 'Preventiezakboekje voor Welzijn op het Werk' (Kluwer)
 • ook na de opleiding laten we u niet los: we bieden u twee keer per jaar de mogelijkheid bij te blijven via onze Bijscholing voor de preventieadviseur.
 • Amelior, een gedreven organisatie, als ruggensteun voor u: tijdens deze opleiding, maar ook later bij het uitoefenen van uw functie als preventieadviseur, kunt u blijvend een beroep op ons doen

Voor wie?

Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als Preventieadviseur Niveau I aan de slag wil en daartoe aan het wettelijke opleidingsniveau (Niveau I) moet voldoen.
Maar ook wie zelf een degelijk en effectief preventiebeleid wil uitbouwen en kennis omtrent arbeidsveiligheid en welzijn op het werk wil verwerven voor toepassing in de eigen (beheers)functie (bv. productieleiders, diensthoofden, directeurs, stafmedewerkers, interne auditors, ...).
Kortom voor al wie een goed onderbouwd advies wil kunnen geven omtrent het preventiebeleid op diverse niveaus binnen de organisatie.

Raadpleeg hier de verschillende specialisaties waarin een preventieadviseur zich kan ontwikkelen.

Praktische informatie, toelatingsvoorwaarden, korting, betaald educatief verlof en KMO-portefeuille

Praktische info

De opleiding Preventieadviseur Psychosociale Aspecten gaat door bij Amelior in Kortrijk.
De opleiding volgt de academische kalender en gaat telkens door op woensdag.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor deze module werden wettelijk vastgelegd in Codex Welzijn op het Werk conform art. II.4-4.:

Houder zijn van een getuigschrift van aanvullende vorming van het tweede niveau

EN

1 of 2

Getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming

EN

3

1 2 3
Houder van een diploma academische bachelor/master (diploma universiteit of hoger onderwijs universitair niveau)

 

Diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen.

EN

Een praktische ervaring  van minstens vijf jaar op de interne of externe preventiedienst

Houder van een diploma academische bachelor/master (diploma universiteit of hoger onderwijs universitair niveau)

 

Toegelaten tot de specialisatie module niveau I Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kandidaten toegelaten worden. Over deze toelating wordt beslist door de stuurgroep aan de hand van CV en intake gesprek Toegelaten tot de specialisatie module niveau I

Korting

Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% kortingLees meer...

Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

Betaald Educatief Verlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof (N-1488-06).

Dit biedt belangrijke voordelen:
 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.
Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

KMO-portefeuille

Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! 
Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132

Trainer

Een professioneel docentenkorps, geselecteerd door de stuurgroep op basis van hun praktische kennis en/of ervaring. Een verscheidenheid aan docenten zowel uit het bedrijfsleven als de openbare sector.

Hoofddocenten: Thierry UyttenhoveFranky De Witte en Sim Doolaege, Amelior vzw

Getuigenissen & Referenties

Getuigenissen

Na een 2-tal jaar zit de Specialisatiemodule Preventieadviseur Niveau I bij Amelior er op. Hoewel de tijd is voorbij gevlogen, wil ik toch even stilstaan bij het opleidingstraject dat ik doorlopen heb om uiteindelijk dat felbegeerde getuigschrift te behalen. Gezien ik het getuigschrift van Niveau II reeds enkele jaren op zak had, kon ik de multidisciplinaire basismodule overslaan. Oef… dat scheelde toch een serieuze slok op de borrel! De keuze voor Amelior was eigenlijk snel gemaakt, 't was dichtbij huis, de opleidingsdag paste perfect in de agenda én het was een opleidingscentrum dat ik nog niet uit eigen ervaring kende maar toch een goede reputatie genoot (van horen zeggen). Inschrijven dus en vooruit met de geit! Niveau I bleek toch een ander paar mouwen te zijn. De leerstof is een pak ruimer en diepgaander. Schrik moest niemand hebben, gezien dit telkens vakkundig werd verduidelijkt door de docenten, die echt wel ervaringsdeskundigen bleken! Vaak werden er voorbeelden uit de praktijk aangehaald, meestal met het nodige beeldmateriaal, om alles klaar en duidelijk te maken. Haast elke vraag die gesteld werd uit de grote opleidingsgroep, één van de grootste tot dan toe, werd beantwoord. Wist de docent het antwoord dan toch niet, werd het opgezocht en later gecommuniceerd of wist iemand anders uit de groep het wel door eigen ervaringen. Naast de vakkundige docenten is de reeds aanwezige kennis en ervaring bij de groep cursisten van even grote waarde in deze opleiding. Het was/is een hechte groep die zowel tijdens als buiten de cursusdagen meermaals op elkaar beroep deed, en nog steeds trouwens, om praktische problemen of vragen op te lossen! Voor examenvoorbereiding, samenvattingen en het eindwerk kwam dit dikwijls héél goed van pas… De opleiding vergt een grote inspanning om deze tot een goed einde te brengen naast de anders al goed volgepropte agenda, maar eens dit achter de rug is, geeft het een enorme voldoening. Kort samengevat: een echte aanrader!   
 
                                      Franky HOSTE - Preventieadviseur - UNIVERSITEIT GENT (Directie Bestuurszaken)

Voor mij is alles positief verlopen tijdens de opleiding van Amelior. Degelijke lesgevers, mooie presentaties en duidelijke afspraken. Ik ben vol lof voor de aandacht naar de persoon in de cursist. Iedereen van Amelior doet echt wel inspanningen om alles vlot te laten verlopen en de cursist gerust te stellen.

Tony NOTE - Preventieadviseur - ADHESIA

Referenties

Tijdens onze vorige edities mochten wij cursisten ontvangen uit o.a.:

Ago Jobs, Algemeen ziekenhuis Sint-Augustinus, Audi Brussels, Arcelormittal Belgium, Bekaert, Borealis Kallo, Brico Belgium, Colruyt Group Services, Defensie, De Watergroep, INNI Group, NMBS, Politiezone RIHO, Shanks Vlaanderen, Suez R&R Belgium,  Trafiroad,  VDAB, Vlaamse Overheid Departement Bestuurzaken, Wit Gele Kruis, Xeikon Prepress, ...

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier