Bijscholing over robotveiligheid

Bijscholing Robotveiligheid

INCOMPANY OPLEIDING
Op één dag wordt tijdens deze specifieke bijscholing een upgrade gegeven over de geharmoniseerde normen rond robotveiligheid (EN ISO 10218-1 en EN ISO 10218-2). Deze opleiding voldoet aan de vereisten voor wettelijk verplichte aanvullende bijscholing voor de expert in machine safety en preventieadviseur.

Waarom deze thematiek?

Robotica is de tak van de mechatronica die zich bezighoudt met theoretische implicaties en praktische toepassingen van robots in de ruimste zin van het woord.

De laatste jaren is de toepassing van robotten in diverse industriële productieprocessen enorm toegenomen. Ook bij automatisatie-projecten maken engineeringbureau 's en systeemintegratoren meer en meer gebruik van robotten.

Kan je als ontwerper of preventieadviseur een woordje meespreken inzake robotveiligheid?

Robotica is een wetenschap die vooral gericht is op systeemintegratie. Een goed ontworpen robot zal zijn waarnemingen (die verkregen zijn met behulp van sensoren) op een goede manier kunnen vertalen naar handelingen die zijn actuatoren zullen uitvoeren. Dit moet dan zó gebeuren dat de robot de vooraf gestelde taken kan vervullen. Maar hoe zit het dan met de veiligheidsaspecten ?

Omdat we in de dagdagelijkse praktijk merken dat ontwerpers en preventieadviseur niet altijd op de hoogte zijn van robotveiligheid, hebben we het initiatief genomen om hierover een opleiding te ontwikkelen. Daarom werd het initiatief genomen om in het kader van onze langlopende opleiding rond machineveiligheid (Certified Expert in Machinery Safety) een aparte dag te voorzien voor geïnteresseerden en ex-cursisten om een specifieke upgrade van één dag te organiseren met betrekking tot de geharmoniseerde normen rond robotveiligheid nl. de EN ISO 10218-1 en EN ISO 10218-2.

Wat staat er op de planning?

Hoofdstuk 1 – Inleiding.

 • Wat is de definitie van een ‘industriële robot’.
 • Welke industriële robotten zijn er ? 
 • Ongevallen met robotten.

Hoofdstuk 2 – Wetgeving en normalisatie. 

 • Wetgeving m.b.t. robotten.
 • Geharmoniseerde normalisatie met betrekking tot robotten.
 • Het aankoopbeleid en de drie groene lichten uit het K.B. arbeidsmiddelen.

Hoofdstuk 3 - Risico-inventaris bij het gebruik van robotten.

Hoofdstuk 4 – Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van robotten.

 1. Algemene ontwerpeisen.
 2. Het beperken van het bereik van de bewegingen.
 3. Scheidende beveiligingssystemen.
 4. Niet-scheidende beveiligingssystemen.
 5. Elektrische uitrusting van robotten.
 6. Selectie van operationele modi.
 7. Bedieningssysteem.
 8. Inschakelvoorzieningen, het initiëren van de automatische werking en draadloze programmeringspanelen.
 9. Noodstoppen
 10. Start-vrijgave
 11. Snelheidscontrole / snelheidsbeperking bij het werken met verminderde snelheid
 12. Instellen en programmeren van robotten
 13. Fouten zoeken en problemen oplossen
 14. Samenwerkende robotten.
 15. Meewerkende robotten.
 16. Aaneenschakeling van robotten.
 17. Periodieke inspecties.
 18. Het bepalen van de juiste prestatie-eisen voor besturingscircuits met een veiligheidsfunctie (PL/SIL)
 19. Gebruiksinformatie
 20. Signalen, waarschuwingsinrichtingen, opschriften, symbolen en pictogrammen.

Voor wie is deze opleiding ontwikkeld?

Deze opleidingsdag richt zich tot:

 • Personen die betrokken zijn bij het ontwerp van machines met robotten
 • Personen die werkzaam zijn binnen organisaties die een robot bezitten of plannen een robot binnen de organisatie in gebruik te nemen

In het bijzonder denken we aan de volgende functies:

 • machinebouwers
 • systeemintegratoren
 • contractoren
 • engineers
 • onderhoudsverantwoordelijken
 • projectmanagers
 • preventieadviseurs
 • ...

 

Komt deze opleiding ook in aanmerking voor bijscholingsuren voor de preventieadviseur?

Deze opleiding kan aanzien worden als een upgrade / bijscholing voor de expert in machine safety, maar ook voor de preventieadviseur. Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname met hierop vermeld het aantal uren gevolgde bijscholing.

Trainer

De Witte Franky

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in de veiligheidstechnieken niveau I. Hij heeft een ruime praktijkervaring als consultant in het begeleiden van bedrijven naar betere veiligheidsprestaties of het optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Alsook een passie voor risicoanalyse en in het bijzonder machineveiligheid. Als trainer heeft hij ervaring in diverse sectoren (metaalnijverheid, nutsbedrijven, openbare instellingen, voedingsindustrie, productie van verpakkingsmaterialen in kunststof, papier en karton, bouwmaterialen, ...).

Praktisch

1 dag

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier