Ecotoxicologie en risicoanalyse

Ecotoxicologie en risicoanalyse

Tijdens deze workshop krijgt de cursist op korte tijd inzicht in:
 • Belangrijke ecotoxicologische begrippen en principes
 • Ecotoxicologische risico-evaluatie
 • Ecotoxicologische informatiebronnen
Deze opleiding is erkend door het LNE voor de wettelijk verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren (30u/jaar).

Waarom deze thematiek?

Als gevolg van tal van menselijke en industriële activiteiten komt er een groot en groeiend aantal gevaarlijke stoffen in het milieu. Het is van groot belang de impact van deze milieuverontreinigende stoffen op ecosystemen te kunnen inschatten en te beoordelen. Mede door de komst van REACH is de ecotoxicologische informatie van stoffen belangrijker dan ooit: zo zijn registranten verplicht om alle informatie omtrent de fysische, chemische, toxicologische en ook de ecotoxicologische eigenschappen te verzamelen. Verder moet er in de nieuwe eSDS een blootstellingsanalyse van gevaarlijke stoffen aan de diverse milieucompartimenten opgenomen zijn. Begrip van de diverse domeinen binnen de tak ecotoxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in de (basis)principes van ecotoxicologie, de methodieken om risico's te identificeren, te analyseren en te managen. Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product stewards, milieucoördinatoren, … die in aanraking komen met ecotoxicologie maar geen specifieke achtergrond hebben in dit vakgebied.

Belangrijk: basiskennis REACH is wel vereist.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

In deze opleiding krijgt u een stevige basis ecotoxicologie en raakt u vertrouwd met de ecotoxicologische terminologie, begrippen en testen. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met ecotoxicologie. Daarnaast worden ook de verschillende blootstellingsmodellen voor risico-evaluatie van chemische stoffen in het milieu toegelicht. Ook de informatiebronnen/kanalen van ecotoxicologische informatie, databanken komen aan bod zodat u weet waar de juiste informatie te vinden is.
Deze opleiding is opgezet als een eerste kennismaking met ecotoxicologie en vereist dus geen vakspecifieke voorkennis ecotoxicologie. Een basiskennis chemie is evenwel aan te raden. Hiervoor verwijzen we graag naar de opleiding chemische basisbegrippen.

Programma

Algemene inleiding ecotoxicologie
 • Wat is ecotoxicologie?
 • Ecologische principes, begrippen, testen en terminologie
 • Grenswaarden ( PNEC, waterkwaliteitsnormen,…) hoe worden ze afgeleid
 • De verschillende milieucompartimenten, belangrijkste contaminanten
 • Alternatieve methoden: QSAR
Blootstelling en risico-evaluatie van chemische stoffen in het milieu
 • Gedrag van chemische stoffen in het milieu: afbreekbaarheid, accumulatie, adsorptie, vervluchtiging,…
 • PBT analyse
 • Verschillende vormen van milieuverontreiniging: puntbronnen, diffuus
 • Toelichting blootstellingsmodellen: EUSES (ecetoc tra versie) + hands-on oefeningen en lokale verdunningsmodellen
 • e-SDS: milieuluik van de blootstellingsscenario's
 • Humane blootstelling via milieu
Relevante wetgeving
 • Kaderrichtlijn water
 • REACH
Interessante links, databanken voor het voorspellen, beoordelen van effecten toxische stoffen in milieu.

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen na afloop dan ook een officieel attest.

Getuigenissen

De opleiding is super! Echt de beste opleiding sinds jaren!

Kris LIEKENS - PIDPA

Trainer

Verdonck Frederik

Dr. Frederik VERDONCK is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU wetgevingen REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier