Ecotoxicologie en risicoanalyse

Ecotoxicologie en risicoanalyse

Tijdens deze workshop krijgt u op korte tijd inzicht in:
 • belangrijke ecotoxicologische begrippen en principes
 • ecotoxicologische risico-evaluatie
 • ecotoxicologische informatiebronnen

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Waarom deze thematiek?

Als gevolg van tal van menselijke en industriële activiteiten komt er een groot en groeiend aantal gevaarlijke stoffen in het milieu. Het is dus van groot belang de impact van deze milieuverontreinigende stoffen op ecosystemen te kunnen inschatten en te beoordelen. Mede door de komst van REACH is de ecotoxicologische informatie van stoffen belangrijker dan ooit: zo zijn registranten verplicht om alle informatie omtrent de fysische, chemische, toxicologische en ook de ecotoxicologische eigenschappen te verzamelen. Verder moet er in de nieuwe eSDS een blootstellingsanalyse van gevaarlijke stoffen aan de diverse milieucompartimenten opgenomen zijn. Begrip van de diverse domeinen binnen de tak ecotoxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in de (basis)principes van ecotoxicologie, de methodieken om risico's te identificeren, te analyseren en te managen. Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH-medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product stewards, milieucoördinatoren, … die in aanraking komen met ecotoxicologie maar geen specifieke achtergrond hebben in dit vakgebied.

Belangrijk: basiskennis REACH is hierbij vereist.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

In deze opleiding krijgt u een stevige basis ecotoxicologie en raakt u vertrouwd met de ecotoxicologische terminologie, begrippen en testen. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met ecotoxicologie. Daarnaast worden ook de verschillende blootstellingsmodellen voor risico-evaluatie van chemische stoffen in het milieu toegelicht. Ook de informatiebronnen/kanalen van ecotoxicologische informatie, databanken komen aan bod zodat u weet waar de juiste informatie te vinden is.
Deze opleiding is opgezet als een eerste kennismaking met ecotoxicologie en vereist dus geen vakspecifieke voorkennis ecotoxicologie. Een basiskennis chemie is evenwel aan te raden. Hiervoor verwijzen we graag naar de opleiding chemische basisbegrippen.

Programma

Algemene inleiding ecotoxicologie
 • Wat is ecotoxicologie?
 • Ecologische principes, begrippen, testen en terminologie
 • Grenswaarden (PNEC, waterkwaliteitsnormen,…) en hoe worden ze afgeleid
 • De verschillende milieucompartimenten, belangrijkste contaminanten
 • Alternatieve methode: QSAR
Blootstelling en risico-evaluatie van chemische stoffen in het milieu
 • Gedrag van chemische stoffen in het milieu: afbreekbaarheid, accumulatie, adsorptie, vervluchtiging,…
 • PBT-analyse
 • Verschillende vormen van milieuverontreiniging: puntbronnen, diffuus
 • Toelichting blootstellingsmodellen: EUSES (ecetoc tra versie) + hands-on oefeningen en lokale verdunningsmodellen
 • eSDS: milieuluik van de blootstellingsscenario's
 • Humane blootstelling via milieu
Relevante wetgeving
 • Kaderrichtlijn water
 • REACH
Interessante links, databanken voor het voorspellen, beoordelen van effecten toxische stoffen in milieu.

Getuigenissen

De opleiding is super! Echt de beste opleiding sinds jaren!

Kris LIEKENS - PIDPA

Trainer

Verdonck Frederik

Dr. Frederik VERDONCK is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid, blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU-wetgevingen, REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

Praktisch

Duur: 1 dag
Start op: donderdag 22 oktober 2020, Lokeren
dinsdag 09 februari 2021, Antwerpen
Inschrijven
Prijs: vanaf €535

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
donderdag 22 oktober 2020, van 09u30 tot 17u30
Biznis
Zelebaan 100, 9160 Lokeren
Tel.: 09/326 85 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
dinsdag 9 februari 2021, van 09u30 tot 17u30
Novotel Antwerpen
Luithagen Haven 6 2030 Antwerpen
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €610 €535 €715

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €50,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier