Schrijven van gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding schrijven

In deze opleiding leert u alles kennen van de theoretische en wettelijke beschouwingen rond een handleiding, waarnaast u eveneens diverse oefeningen in het opzetten en schrijven van een gebruikershandleiding (van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding).
Als uitgangspunt voor deze opleiding wordt de Nederlandse norm NEN5509 gebruikt. In de opleiding wordt ook ingegaan op de toekomstige norm ISO 20607.

Waarom deze thematiek?

Amelior onderkent reeds verschillende jaren de nood aan praktische en direct bruikbare informatie rond de machinerichtlijn. Daarom werd er reeds van 1994 een opleiding op punt gezet. Inmiddels hebben reeds meer dan 25 edities van deze opleiding certified expert in machinery safety plaats gevonden.
In het licht van de bestaande en de nieuwe machinerichtlijn wordt vaak de vraag gesteld hoe een gebruikershandleiding nu praktisch kan uitgeschreven worden.

Een goede gebruikershandleiding is van groot belang, zowel voor de gebruiker als voor de fabrikant. De fabrikant kan in zijn handleiding de toegelaten en verboden handelingen beschrijven alsook de restrisico's die nog op en rond de machine aanwezig zijn na het uitvoeren van de risicoanalyse in de ontwerpfase. Een goede handleiding is voor hem ook een reductie van de kans op een schadeclaim. De gebruiker kan door het lezen van een goede handleiding veilig gebruik maken van het toestel, de machine of installatie. Steeds meer bedrijven beseffen dan ook dat een gebruiksaanwijzing meer is dan een kostbare en vaak lastige verplichting bij hun product.

Het programma: wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Programma

U krijgt naast de theoretische en wettelijke beschouwingen rond een handleiding ook diverse oefeningen in het opzetten en schrijven van een gebruikershandleiding (van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding). Als uitgangspunt voor deze opleiding wordt de Nederlandse norm NEN5509 gebruikt. In de opleiding wordt ook ingegaan op de toekomstige norm ISO 20607.

Didactisch pluspunt: er wordt gewerkt met duidelijke leerdoelstellingen.

Na de opleiding:

 • Beschikt u over de kennis van de wettelijke en normatieve eisen rond een gebruikershandleiding.
 • Kan u een stappenplan voor een handleiding opstellen en doorlopen.
 • Weet u een handleiding in hoofdstukken en paragrafen in te delen.
 • Beschikt u over de kennis van de elementaire tekstsoort binnen een handleiding.
 • Weet u hoe u technische voorschriften moet formuleren alsook de gebruikte aanspreektaal in een handleiding.
 • Weet u illustraties en pictogrammen aan te wenden in een handleiding.
 • Gebruikt u een begrijpelijke en ondubbelzinnige taak in een handleiding.

Deze opleiding wordt gegeven aan de hand van slides in een bijhorende syllabus. In te­genstelling tot andere opleidingscentra wordt rekening gehouden met het doelpubliek. Daarom zijn heel wat praktische voorbeelden, groeps- en individuele oefeningen voorzien. Tekst wordt afgewisseld met educatief beeldmateriaal in de vorm van foto's, illustraties en digitaal videomateriaal zodat de assimilatie van de leerstof makkelijker verloopt.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na de opleiding weet u gebruikershandleidingen op te zetten en uit te schrijven.

Voor wie?

Alle medewerkers binnen een organisatie die betrokken of verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een goede gebruikershandleiding. Hierbij denken we in de eerste plaats aan:

 • technische schrijvers
 • ontwerpers / constructeurs
 • verkoopmedewerkers
 • CE-verantwoor­delijken
 • maar ook aan preventieadviseurs die soms handleidingen moeten herwerken intern in het bedrijf naar aanleiding van wijzigingen of technische verbeteringen aan machines en installaties.

Programma

Inleiding:

 • Situering van de handleiding binnen het kader van de machinerichtlijn.
 • Wettelijke eisen rond een gebruikershandleiding.
 • Juridische consequenties van een goede of slechte gebruikershandleiding.
 • Vertalingen van handleidingen.
 • Relatie m.b.t. instructie en voorlichting in de veiligheidswetgeving

De hoofdlijnen van een handleiding:

 • Hoofdstukken.
 • Paragrafen.
 • Praktische oefening.

Elementaire tekstsoorten in een handleiding

 • Wat zijn elementaire tekstsoorten?
 • Praktische oefening.

Formulering van technische voorschriften

 • Tips en trics.
 • Effectief en begrijpelijk taalgebruik.
 • Wat is goed en wat is slecht?
 • Hoe presenteer ik mijn voorschriften.
 • Hoe ga je om met illustraties en pictogrammen.
 • Praktische oefening.

Het stappenplan voor het opstellen van een handleiding

 • Wat omvat het stappenplan?
 • Toepassing op een praktisch voorbeeld.

 

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel van deze training is doorweven met vraag en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz... Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij vrijwillig het aantal deelnemers tot een maximum van 18. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest

Elke deelnemer die deze workshop bijwoont, krijgt een attest.

Trainer

Stefaan VEYS is Industrieel Ingenieur Elektromechanica, bezit een pedagogisch diploma en is Certified Expert in Machinery Safety. Hij heeft reeds 15 jaar ervaring als technical writer en is zaakvoerder van DocWriter bvba.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier