In een minimale tijdspanne maximale informatie bekomen rond belangrijke wijzigingen en nieuwigheden!

Bijscholing voor Certified Experts in Machinery Safety

Helaas zijn de geplande opleidingen Bijscholing voor Certified Experts in Machinery Safety reeds achter de rug.
Maar u wenst op de hoogte gehouden te worden van zodra er een nieuwe editie gepland is?

Van zodra deze opleiding opnieuw gepland wordt, wordt u hiervan verwittigd. Zodoende krijgt u dan de kans om als eerste in te schrijven.

Gelieve volgende gegevens in te vullen:

(1) Om dubbels te vermijden vragen we u ook uw geboortedatum mee te geven. Zo kunnen we bijv. twee mensen met dezelfde naam toch eenduidig onderscheiden. Bedankt voor uw medewerking.

 

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be