Automotive (IATF16949) gerelateerde CORE TOOLS (APQP/PPAP, FMEA, MSA, SPC, CP) - basiskennis

Vijf verschillende methodieken
Eerst volgende opleiding: 3 sessies vanaf woensdag 03 maart 2021
Aalst
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Al meer dan 30 jaar geleden werden door de autofabrikanten een aantal gemeenschappelijke kwaliteitsmethoden en -technieken ontwikkeld. Ze werden bekend onder de naam Quality Core Tools. De tools werden zo succesvol dat ze ook gebruikt worden binnen andere productiesectoren, zoals aerospace, defensie, de medische en pharmaceutische industrie.

De Automotive core tools zijn in feite de bouwblokken van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem. Ze omvatten Advanced Product Quality Planning (APQP), Production Part Approval Process (PPAP), Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Control Plan (CP), Measurement System Analysis (MSA), en Statistical Process Control (SPC).

In een matuur kwaliteitsmanagementsysteem wordt bij product- en procesontwikkeling een multidisciplinaire aanpak verwacht. Een vlotte samenwerking tussen alle betrokken medewerkers wordt bevorderd indien men over voldoende kennis van de core tools beschikt.

In de nieuwe norm IATF16949:2016 wordt bovendien sterk benadrukt dat interne auditoren een basiskennis van deze core tools dienen te bezitten.

De core tools binnen de nieuwe IATF 16949:2016

De IATF 16949:2016 standaard is de gangbare kwaliteitsnorm binnen de automobielindustrie die de industrie moet begeleiden in het streven naar optimale processen en productie-uitkomsten. De core tools ondersteunen de IATF 16949 en helpen om de vooropgestelde doelen te bereiken. In de nieuwe versie van de norm, die gebaseerd is op de ISO 9001:2015, wordt nog sterker de nadruk gelegd op:

 • projectaanpak bij de ontwikkeling van producten en processen (APQP, PPAP)
 • preventie van fouten (FMEA)
 • procesbeheersing van de kritische punten (CP)
 • statistische beheersing van processen (SPC)
 • statistische beheersing van de meetprocessen (MSA)

APQP/PPAP, FMEA, CP, SPC en MSA zijn dan ook stuk voor stuk succesvolle en onontbeerlijke methodieken voor een optimalisatie van uw processen. Echter, wanneer de core tools in combinatie gebruikt worden, zijn de methodieken nog veel waardevoller en kan er heel wat werk uitgespaard worden.

Kort toegelicht

 • APQP en PPAP
  • APQP en PPAP zijn succesvolle methodes voor het ontwikkelen, vrijgeven, documenteren en verbeteren van nieuwe producten en processen.
 • FMEA
  • FMEA is een methodiek waarbij wordt nagegaan bij ontwerpprocessen van producten of productiemethoden wat de kans is op falen en wat daarbij het optredende risico is. Ernstige risico’s vragen om acties ter beheersing.
 • CP
  • Het Control Plan biedt een overzicht van alle kritische aspecten op het product en binnen het proces, alsook de wijze waarop deze aspecten zullen beheerst worden.
 • SPC
  • SPC is een beproefde techniek om het verloop van een proces te registreren en zodoende de stabiliteit en capabiliteit van een proces te bewaken en waar nodig bij te sturen.
 • MSA
  • Een MSA wordt uitgevoerd als onderdeel van de datacollectie om de kwaliteit van de metingen te bepalen voordat de data daadwerkelijk verzameld worden. Variatie in meetuitkomsten kan zowel menselijke oorzaken hebben als oorzaken in het meetsysteem. Een meetsysteemanalyse evalueert de meetmethode, meetinstrumenten en het hele proces van het verkrijgen van metingen om het meetsysteem (vooraf) te testen op betrouwbare meetresultaten (integriteit van de gegevens die worden gebruikt voor de analyse waarborgen).

Waarom deze opleiding?

Om de core tools efficiënt in te kunnen zetten op voldoende professionele wijze is kennis nodig over hoe de tools werken.
Tijdens deze opleiding krijgt u een praktische introductie in de vijf verschillende methodieken en ontdekt u hun onderlinge samenhang en meerwaarde.

Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor

 • Interne auditoren
 • (Quality)engineers
 • medewerkers uit productie en kwaliteit
 • projectleiders

Kortom, voor iedereen die vanuit de multidisciplinaire benadering participeert in een project en/of proces maar niet noodzakelijk expert van de tool in kwestie hoeft te zijn.

automotive

Inhoud

 • Samenhang van alle core tools binnen een mature bedrijfscontext
 • De link met IATF16949:2016
 • Belichten van het gebruik en interpretatie van de Core tools
  • FMEA
  • CP
  • MSA
  • SPC
  • CPK procescapabiliteit
 • APQP Project Management in Automotive
  • Verschillende fases en hun deliverables
  • De verschillende niveaus
 • PPAP dossier
  • Inhoud en aanpak
  • Criteria
 • Interne auditor kwalificaties omtrent core tools

Docenten

Patrick Canoot
Patrick Canoot

Patrick is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 1375 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 1175 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 1030 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 3 sessies vanaf woensdag 03 maart 2021 Bekijk alle data
 • woensdag 03 maart 2021 - 09:00 - 17:00
 • woensdag 10 maart 2021 - 09:00 - 17:00
 • woensdag 17 maart 2021 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.