BPR Biocidenverordening : Hoofdgroep 1 - Ontsmettingsmiddelen

Inzicht in de groep van ontsmettingsmiddelen binnen de BPR wetgeving
Eerst volgende opleiding: dinsdag 15 juni 2021
Gent
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Biociden uit de groep van de ontsmettingsmiddelen moeten op termijn allemaal een nieuwe toelating krijgen volgens de criteria van de biociden-verordening. Het tijdstip waarop deze toelating aangevraagd moet worden wordt hoofdzakelijk bepaald door de actieve stof(fen) in het product. Een volledige her-evalutie van deze producten is niet te onderschatten, zelfs niet indien het product al vele jaren op de markt is.

Voor ontsmettingsmiddelen voorziet de verordening een hele reeks specifieke voorwaarden op het gebied van werkzaamheid en een diepgaande risico-analyse voor iedere toepassing. Vele van de criteria zijn nieuw en strenger ten opzichte van wat onder de oude nationale regelingen van toepassing was.

Waarom deze opleiding?

Deze opleiding zal focussen op specifieke criteria en evaluatie-grondslagen die van toepassing zijn voor desinfectiemiddelen. De overkoepelende aanvraag- en beoordelingsprocedure is dezelfde voor alle biociden, hiervoor verwijzen we naar de basisopleiding.

De theorie zal aan de hand van praktijkboorbeelden en oefeningen inzichtelijk gemaakt worden.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop van de opleiding een  officieel attest van bijscholing.

Deze opleiding komt ook  in aanmerking voor de bijscholing van de preventieadviseur, op vraag kan u een attest van bijscholing ontvangen.

Voor wie

Deze opleiding is vooral gericht op professionelen die bezig zijn met de ontwikkeling, kwaliteit & veiligheid en de regelgevende aspecten van deze producten.

Biociden

Inhoud

Zowel het opstellen van het aanvraagdossier als het verloop van de procedure komen in deze opleiding aan bod en zullen vanuit de specifieke noden van een ontsmettingsmiddelen-fabrikant of verdeler/importeur toegelicht worden.

  • BPR toelatingsprocedure
  • Vereisten rond werkzaamheid: EN-standaarden, OECD-standaarden, veldtesten,…
  • Vereisten rond stabiliteit en physico-chemische parameters: analyses, CIPAC-eindpunten, …
  • Zin en onzin van biocide-productfamilies
  • Verschil tussen evaluatie van werkzame stof en product
  • IT-toepassingen en informatiebronnen
  • Impact van de BPR op de productie- en distributieketen van ontsmettingsmiddelen

Na de opleiding

Na deze opleiding heeft u inzicht in de specifieke criteria en evaluatie-grondslagen die van toepassing zijn voor desinfectiemiddelen.

Docenten

Stijn Van Hees
Stijn Van Hees

Stijn studeerde in 2002 af als master in de biologie aan de Universiteit van Antwerpen en als master in de milieuwetenschappen aan de Universiteit van Gent in 2004. Voordat hij overstapte naar ARCHE Consulting, leerde hij alles over de biocidenwetgeving en milieurisicobeoordeling tijdens zijn werk voor de Belgische bevoegde autoriteit van 2012 tot 2016. Hij is nauw betrokken geweest bij de nationale biocidenwetgeving en de toepassing van de biocidenverordening in België. Bij ARCHE Consulting zet Stijn al deze waardevolle ervaringen in bij biocidenprojectmanagement, effectiviteit en risicobeoordelingen.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 715 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 610 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 535 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: dinsdag 15 juni 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

  • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
  • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
  • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

BPR Biocidenverordening : basis

Nieuw
Meer info en inschrijvingen