Blootstellingssenario´s opstellen voor e-SDS & REACH

Blootstellingsscenario´s opstellen met CHESAR-software
Eerst volgende opleiding: dinsdag 18 mei 2021
Antwerpen
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen en mengsels zijn verplicht een veiligheidsinformatieblad of VIB (ook wel Safety Data Sheet genoemd of kortweg SDS) mee te leveren. Onder de REACH-verordening zijn de veiligheidsinformatiebladen nog belangrijker dan in de oude reglementering. SDS is het belangrijkste communicatiemiddel in de volledige waardeketen.

In vele gevallen zijn ook blootstellingsscenario's vereist. Blootstellingscenario's gaan, nog meer dan in de SDS zelf, in detail in op de operationele voorwaarden en risicobeheersmaatregelen voor een veilig gebruik van chemische stoffen of mengsels. Deze worden opgesplitst per (type van) gebruik.

Vele blootstellingsscenario's zijn ontwikkeld naar aanleiding van de REACH-registratiedeadlines in 2010, 2013 en 2018 maar in volgende gevallen kunnen bijkomende blootstellingscenario's vereist zijn:

  • nieuwe gebruiken van chemische stoffen of mengsels

  • confidentiële DU (downstream user) gebruiken van chemische stoffen of mengsels

  • non-compliance van eSDS-problematiek waardoor eigen DU-blootstellingsscenario en chemisch veiligheidsrapport vereist is (CSR: Chemical Safety Report)

  • samenstellen van blootstellingsscenario's voor gevaarlijke mengsels

Waarom deze opleiding?

U leert zelf blootstellingsscenario's voor uitgebreide SDS opstellen en eventueel opstellen van DU CSR (Downstream User Chemische Safety Report) aan de hand van de CHESAR-software

U leert een levenscyclus opstellen met het user descriptor systeem, blootstelling te bepalen voor de blootstelling op de werkvloer, milieublootstelling en consumentenblootstelling.

Daarnaast wordt ook ingegaan op de specifieke wettelijke verplichtingen die verband houden met het opstellen en communiceren van een stof en mengsel extended SDS (eSDS).

Zeer praktische workshop, theorie wordt direct omgezet in praktijk door  oefeningen met de CHESAR-software.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Voor wie

Deze opleiding is interessant voor werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen en/of er gebruik van maken (milieucoördinatoren, preventieadviseurs, veiligheidsverantwoordelijken,…).

Deze training is voor gevorderden, bijgevolg is voorkennis van basisbegrippen van e-SDS en basisbegrippen toxicologie of ecotoxicologie vereist. Indien u deze voorkennis niet heeft, raden we u volgende opleidingen aan: Basisopleiding toxicologieEcotoxicologieE-SDS lezen en begrijpen.

Praktisch gezien is ook een laptop met daarop een CHESAR-installatie vereist (https://chesar.echa.europa.eu/)

Blootstelling

Inhoud

Bloostellingsscenarios progr 12

Docenten

Frederik Verdonck
Dr. Frederik Verdonck

Frederik is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid, blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU-wetgevingen, REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 715 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 610 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 535 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: dinsdag 18 mei 2021
Gaat door van 09:00 tot 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

  • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
  • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
  • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Situering van de opleiding Blootstellingsscenario´s in het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

traject DG -blootstellingsscenario´s

Vervolgopleiding binnen het opleidingstraject gevaarlijke stoffen

Toxicologie voor gevorderden

Meer info en inschrijvingen