Business cases - projectselectie en verantwoording

Leer inschatten of uw project de moeite waard is
Deze opleiding staat even niet meer ingepland of is volzet. Laat uw e-mailadres na en we houden u op de hoogte van nieuwe data.

Waarom dit thema?

Hoe kan u weten of een project de moeite waard is? Best wel een belangrijke vraag om te beantwoorden voor u uzelf en uw organisatie engageert voor een (moeilijk) traject. En bovendien zijn de middelen van een organisatie beperkt: hoe kan u dan uit meerdere projecten aangeven welke de meest waardevolle zijn? Hoe verantwoordt u naar de directie toe waarom u deze optie / aanpak aanbeveelt en niet een andere? En is uw project wel haalbaar en zinvol?

Iedereen die projecten moet aansturen of leiden, wordt geconfronteerd met dit soort vragen. Bij commerciële bedrijven, maar evengoed in de non-profit sector en bij de overheid. De projectverantwoording of business case is het essentiële hulpmiddel bij het beslissen om een project te starten, verder te zetten en ook waar nodig bij te sturen.

Waarom deze opleiding?

U krijgt een antwoord op onderstaande vragen: 

 • hoe kan u weten of een project de moeite waard is?
 • hoe kan u uit meerdere projecten kiezen welke de meest waardevolle zijn?
 • hoe kan u weten of uw project haalbaar is? 
 • hoe kan u weten of uw project zinvol is?

Meerdere cases en voorbeelden worden gebruikt om de link naar de praktijk te verduidelijken.

Eigen inbreng wordt aangemoedigd. Uw eigen case kan meteen onder handen genomen worden tijdens de les

Voor wie

 • Opdrachtgevers
 • Projectleiders, projectmanagers
 • Projectcontrollers
 • Auditors & quality managers
 • Project officers, medewerkers van een projectbureau

Iedereen die projecten moet verantwoorden of zelf moet controleren of een project verantwoord is.

Business cases - doelgroep

Inhoud

Inleidende begrippen

 • Wat is een business case
 • Soorten business cases
 • Outputs, outcomes en benefits
 • Relatie business case van project met programma of portfolio's; rol van business case in projecten, programma's en portfolio's
 • Algemene kwaliteitscriteria
 • Standaarden en richtlijnen

De business case in projecten

 • PRINCE2® en ontwikkelpad van de business case
 • Reviewen van de baten
 • Inhoud van de business case
 • Verband met corporate policies and procedures

Opties vergelijken en keuzes maken

 • Waarde en waarde-analyse - opties
 • Multicriterium-analyse, scenario-analyse en beslissingsbomen
 • Risico's en onzekerheid
 • Robuustheid en sensitiviteitstesten
 • De resultaten rapporteren/voorstellen

Investeringsanalyse

 • Productlevenscyclus, kosten en baten
 • Terugverdientijd, break-even punt, return on investment, netto contante waarde, internal rate of return en hun gebruik in specifieke gevallen hurdle rates
 • De begrippen MARR, cost of capital, RACC, real options, economic value added

Het project sturen met behulp van de business case

 • Een business case kritisch bekijken
 • Richtlijnen voor het gebruik van de business case
 • Tips & tricks voor de opdrachtgever

De menselijke factor bij het nemen van beslissingen

 • Formele versus informatie informatie- en beslissingsprocessen

 • Omgaan met politieke en sociale druk

 • Inherent menselijk gedrag: optimism bias, risk behaviour of groups, ...

Na de opleiding

 • Kent u de basisbegrippen rond business cases en begrijpt u het belang ervan in projecten, programma's en portfolio's.
 • Weet u hoe, wanneer en waarom een business case gebruikt en opgemaakt wordt in een project, waarbij zowel financiële als niet-financiële aspecten meegenomen worden.
 • Kent u de belangrijkste technieken voor de evaluatie van het financiële aspect in een business case en kan u een eenvoudige investeringsanalyse uitvoeren.
 • Kan u een business case evalueren en gebruiken bij het besturen van een project.
 • Weet u hoe mensen en hun gedrag de kwaliteit en het resultaat van een business case kunnen beïnvloeden.

Docenten

Francis Manas
Francis Mañas

Francis is van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) volgde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde hij oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 695 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 590 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 520 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Hou mij op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Risico's en onzekerheden in projecten

Meer info en inschrijvingen

Managing Successful Programmes (MSP®) Foundation - 5de editie

Meer info en inschrijvingen

Management of Portfolios (MoP®) Foundation

Meer info en inschrijvingen

PRINCE2® Foundation - 6de editie

Meer info en inschrijvingen