Certified Business Process Manager (CBPM)

Identificeer, modelleer, evalueer en verbeter uw processen
Eerst volgende opleiding: 17 sessies vanaf dinsdag 04 mei 2021
Gent
Bekijk alle data & locaties

Waarom dit thema?

Processen verbeteren is één zaak. Processen op de meest verstandige wijze verbeteren is iets helemaal anders.

Deze training vormt mensen die organisaties kunnen veranderen door processen te optimaliseren waardoor de doelstellingen van uw onderneming veel beter worden bereikt. 

Enkele positieve effecten van een goede procesoptimalisatie voor uw bedrijf:

 • kortere doorlooptijd
 • kostenefficiënter werken
 • betere beheersing van de kwaliteit
 • betere controle van risico's, zowel betreffende continuïteit als aansprakelijkheid
 • grotere klantentevredenheid
 • ...

Waarom deze opleiding?

Praktijkgericht en pragmatisch: alle trainers hebben als consultant praktijkervaring in diverse BPM-projecten. Ze laten u technieken oefenen waarmee u onmiddellijk aan de slag kan gaan. De benadering gebeurt vanuit de ‘business’, eerder dan vanuit de IT. Via projectwerking tijdens het eindwerk is de connectie met de eigen business gegarandeerd.

Topkwaliteit: door hun jarenlange ervaring benaderen de Amelior-docenten de materie met zeer veel expertise. U studeert dus af als gecertifieerde BPM'er.

Zeer breed: BPM wordt bekeken vanuit diverse invalshoeken. Het gaat er niet enkel om één proces te verbeteren, maar ook de hele organisatie te analyseren, dit met de bedoeling de maturiteit van de organisatie te verhogen. Er is ook aandacht voor recente ontwikkelingen en evoluties in BPM. Op het einde van het traject worden de opgedane kennis en vaardigheden geïntegreerd in een business game waar theorie aan praktijk getoetst wordt.

Ideaal om uw netwerk uit te bouwen: kennismaking en netwerking met andere Business Process Managers uit andere organisaties.

Indien u bent geslaagd voor het eindwerk en de examens ontvangt u een Amelior - certificaat

Deze training is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Voor wie

Deze training staat open voor deelnemers uit zowel industriële -, diensten - en non-profitorganisaties. Denk aan:

 • business process managers
 • business analisten, procesanalisten 
 • quality managers 
 • mensen betrokken bij procesmanagement 
 • IT managers die ook de 'andere' kant van processen willen bekijken
 • procesarchitecten, business architecten, ... 

Inhoud

Intake

 • Onthaal van de deelnemers & kennismaking
 • Overlopen van de cursus incl. alle praktische informatie
 • Korte inhoudelijke inleiding

Module 1: Competenties en rol van de Business Process Manager

 • Inzicht krijgen in het functieprofiel en de competenties van een BPM'er
 • Groepsvorming d.m.v. het vergelijken van functioneringsprofielen en teamrollen
 • Inzicht krijgen in de eigen mentale voorkeursfuncties en in die van de andere deelnemers
 • Inzicht krijgen in de eigen leerstijl
 • Toepassing van de eigen voorkeuren op de noodzakelijke sociale vaardigheden als BPM'er (leidinggeven, communicatie, probleemoplossing, ...)
 • Toetsen van de eigen competenties t.o.v. de functiebeschrijving van de BPM'er

Module 2: Strategie - definiëren van processen

Hoe worden processen geïdentificeerd en gedefinieerd? Hierbij wordt vertrokken van de strategische beleidsopties van de organisatie (-eenheid). 

 • Inzicht krijgen in de principes van strategisch management
 • Inzicht krijgen in de principes van een strategiekaart
 • Een procesmodel kunnen opstellen
 • Een boomstructuur van processen kunnen opstellen
 • Processen kunnen koppelen met de succesfactoren
 • Sleutelprocessen kunnen bepalen

Module 3: Modelleren van processen

Het documenteren van processen is nodig om inzicht te krijgen in de processen en vormt de basis voor analyse en verbetering.

 • Inzicht krijgen in de principes van modelleren
 • De mogelijkheden en beperkingen van BPM modelleringstools kunnen schetsen
 • Het belang van standaarden en methodologieën kunnen aanduiden
 • De processen die in aanmerking komen om te modelleren kunnen selecteren
 • Inzicht hebben in een stappenplan voor het modelleren van een proces
 • Een proces kunnen modelleren aan de hand van volgende methodieken: een schildpaddiagram, BPMN, 5 types van activiteiten en Value Stream Mapping (VSM)
 • Kunnen werken met een RASCI matrix, een CRUD matrix en een beslissingstabel
 • In staat zijn om procesinformatie op een goede manier te verzamelen

Module 4: Bewaken van processen

Doelstellingen en indicatoren van een proces (KPI's) bepalen:

 • Inzicht krijgen in de principes, het belang en de beperkingen van KPI's voor bedrijfsprocessen
 • De doelstellingen van een proces kunnen bepalen
 • De indicatoren van een proces kunnen bepalen
 • De implementatie van KPI's van bedrijfsprocessen kunnen voorbereiden
 • Inzicht hebben in de principes van BAM (business activity monitoring)

Risico's van processen bepalen:

 • Inzicht hebben in de begrippen risico, ernst, frequentie, detecteerbaarheid, oorzaak, aanleiding en schade
 • Risico's kunnen koppelen aan processen
 • Inzicht hebben in de componenten van risicomanagement toegepast op een proces volgens de 8 componenten van ERM (COSO 2)
 • Een risicoanalyse van een proces kunnen uitvoeren
 • Beheersingsmaatregelen kunnen formuleren op een algemeen bedrijfsproces en toetsen op methodologische volledigheid

Module 5: Ontwerpen, analyseren en optimaliseren van processen

De belangrijkste analystechnieken en - tools worden aangeleerd om zo verbetermogelijkheden binnen processen te ontdekken. U ontdekt hoe u verbetertrajecten moet plannen, uitvoeren en opvolgen.

 • Processen kunnen selecteren die in aanmerking komen voor verdere analyse (in functie van de strategie, de huidige prestatie en de maturiteit)
 • Een grondige analyse kunnen uitvoeren van een bedrijfsproces op basis van een stroomschema
 • Een grondige analyse kunnen maken van een bedrijfsproces in functie van de externe kwaliteit/klantgerichtheid en ook van van kosten/efficiëntie en doorlooptijd
 • De verbetermogelijkheden van een proces kunnen identificeren en toetsen op haalbaarheid
 • De verschillen qua benadering volgens Lean 6Sigma
 • Volgens de Define-Measure-Analyze-Improve-Control methodiek aan problem solving doen
 • Gegevens/data op een correcte wijze kunnen omzetten naar informatie als basis voor het nemen van beslissingen
 • Inzicht krijgen in een aantal statistische termen: gemiddelde en spreiding
 • Inzicht hebben in de verschillende soorten grafieken om data voor te stellen
 • Inzicht krijgen in de principes van procescapabiliteit
 • Een meetsysteem kunnen toetsen op herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid (kalibratie van meetsysteem of R&R studie) (meetsysteemanalyse)
 • Inzicht krijgen in de mogelijkheden van een aantal statistische technieken

Module 6: Geavanceerde analyse- en verbetertechnieken, maturiteit, BPM implementatie en changemanagement

Geavanceerde analyse- en verbetertechnieken

 • Een proces kunnen (her)ontwerpen
 • De personeelscapaciteit van een proces kunnen bepalen
 • Inzicht hebben in de principes van simulatie en procesmining

Organisatie van BPM + raamwerk voor BPM-maturiteit

 • Inzicht hebben in het stappenplan voor het introduceren van een BPM-traject in een organisatie (organiseren van BPM)
 • Inzicht hebben in de BPM-maturiteit van de eigen organisatie
 • Inzicht hebben in de rollen van diverse staf- en lijnfuncties bij een BPM-traject
 • Inzicht hebben in de rol en de taken van het BPM-competentiecentrum

Change management

 • Inzicht hebben in de voornaamste principes van change management
 • Deze principes kunnen toepassen op het doorvoeren van een BPM-traject (wat ook een belangrijke ‘change' is)
 • Inzicht hebben in de voorwaarden om een verandering tot een goed einde te brengen
 • Inzicht krijgen in de eigen veranderingsvaardigheid

Module 7: Integratie via de BPM game

De leerdoelen van de voorgaande modules worden toegepast op een concreet proces dat door de deelnemers zelf gespeeld wordt in een BPM game. Dit onderdeel is verplicht.

Opleidingsprogramma aanvragen

Ontvangt u graag het volledige opleidingsprogramma met agenda?
Laat dan hieronder uw e-mailadres na. 

Vraag een recent gedetailleerd programmaoverzicht op voor
Enkel indien u wenst dat wij u telefonisch contacteren

Na de opleiding

Indien u slaagt voor de examens en het eindwerk ontvangt u het certificaat 'Certified Business Process Manager'. 

Bij het volgen van de volledige opleiding ontvangt u ook het certificaat van de 'Six Sigma Orange Belt' aangezien dezelfde inhoud vervat zit in deze opleiding.

Docenten

Friederike Schröder-Pander
Friederike Schröder-Pander

Friederike is Senior BPM Consultant & Trainer. Ze combineert 20 jaar praktische ervaring in business en IT met academische kennis van de business school. Voor haar speelt de factor 'mens' een sleutelrol om BPM succesvol te implementeren. Ze was o.a. één van de oprichters en jarenlang drijvende kracht van het competentiecentrum voor BPM aan de Europese Commissie. Friederike is een gepassioneerde trainer die continu aan innovatieve methoden voor haar lessen werkt. Ze geeft BPM-training zowel bedrijfsintern als bij business schools en universiteiten in binnen- en buitenland. 'Levenslang leren' is voor haar geen holle slogan, ze volgt nl. zelf regelmatig cursussen om trends op te volgen en haar kennis te verbreden.

LinkedIn profiel bekijken
Francis Manas
Francis Mañas

Francis is van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) volgde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde hij oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.

LinkedIn profiel bekijken
Patrick Canoot
Patrick Canoot

Patrick is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

LinkedIn profiel bekijken
Marc Raes
Marc Raes

Marc is een Senior Change Leader, Consultant, Interim Manager en Coach. Zijn passie is mensen te enthousiasmeren door hun competenties en inzichten in zichzelf en hun omgeving te verruimen. Zijn aanpak hierbij is altijd interactief, engagerend, pragmatisch en steeds gefundeerd op solide conceptuele inzichten en praktische ervaringen. Hij bouwt hiervoor op meer dan 20 jaar business ervaring als Senior Executive in Finance, HR, Procurement, Commercial, Business Process Management, Change Management en General Management in een industriële/service en FMCG (fast moving consumer goods) omgeving. Heel zijn traject is doorweven met een uitgesproken engagement in Coaching en Mentoring waarvoor hij ook is geaccrediteerd door the Sheffield Hallam University. Hij is Expert in Innovative Organisational Design (Flanders Synergy). Marc is geaccrediteerde Insights Practitioner, MBTI - TDI Practitioner, Investors in People Specialist en lid van 'The Professional Mentor'.

LinkedIn profiel bekijken

Prijs

€ 4790 excl. BTW

Lid van Amelior?

Lid van Amelior: € 4590 excl. BTW
Non-profit Amelior lid: € 4390 excl. BTW

Lid worden kan al vanaf € 200 per jaar.

Waar & wanneer

Wanneer: 17 sessies vanaf dinsdag 04 mei 2021 Bekijk alle data
 • dinsdag 04 mei 2021 - 18:00 - 22:00
 • dinsdag 11 mei 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 18 mei 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 01 juni 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 15 juni 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 22 juni 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 14 september 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 28 september 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 12 oktober 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 19 oktober 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 26 oktober 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 16 november 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 23 november 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 30 november 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 07 december 2021 - 09:00 - 17:00
 • dinsdag 11 januari 2022 - 09:00 - 12:30
 • dinsdag 14 juni 2022 - 09:00 - 17:00

Jouw datum niet in deze lijst?

Blijf op de hoogte van nieuwe data

Op maat

Krijgt u liever een oplossing op maat?

 • Win het advies in van een ervaren vakspecialist, en doe beroep op een consultant.
 • Meerdere collegas die deze opleiding willen volgen? Al vanaf 4 deelnemers is in-company voordeliger.
 • Aangepast op basis van de noden van uw organisatie.

Evaluatiemomenten

Doorheen de opleiding worden 2 examens georganiseerd waarin wordt getoetst of u de leerdoelen van de verschillende sessies beheerst op niveau van kennis en inzicht. Deze examens zijn open boek en ingepland in het programma. 

Om het certificaat in handen te krijgen moet u ook een eindwerk opmaken en presenteren. Dit eindwerk bestaat uit het beschrijven van de praktische realisatie van een door uzelf opgemaakt en opgevolgd project van procesmanagement in uw bedrijf. Hiervoor wordt u zowel ondersteund als één van onze docenten, als door een interne promotor. Deze interne promotor is iemand uit uw eigen bedrijf die u zelf voorstelt. Ga hierbij op zoek naar iemand die voor uw thema een toegevoegde waarde kan betekenen, die een aantal jaar ervaring heeft in een algemeen leidinggevende functie en die van procesmanagement kan meespreken.

Vlaams opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-1000187)

Dit biedt belangrijke voordelen:

 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, voor de uren die u nodig heeft voor de opleiding.
 • voor de werkgever: u heeft recht op een terugbetaling van uren loon voor de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Vlaamse leeuw

Aanverwante opleidingen:

Business Process Management (BPM)

Meer info en inschrijvingen

Leren modelleren in BPMN 2.0

Meer info en inschrijvingen

Key Performance Indicators (KPI) van uw processen

Meer info en inschrijvingen