Feedbackcultuur in uw team/organisatie installeren

Ontwikkel een cultuur van feedback die past bij uw team of organisatie

Waarom dit thema?

Er is heel wat te doen rond de zin en onzin van formele jaarlijkse evaluaties. Afschaffen of niet? Helpt het om medewerkers te ontwikkelen? Hoe zouden we tijdens het jaar al meer feedback kunnen geven aan elkaar en meer open kunnen zijn? Hoe zou dat gegeven ons team of organisatie ten goede kunnen komen? Wat als medewerkers de wandelgang niet meer nodig zouden hebben om hun ideeën en bezorgdheden te uiten?

Kortom, hoe kan u werken aan een cultuur van feedback die past bij uw team of organisatie?

Waarom deze opleiding?

Met deze bedrijfsinterne training willen we u handvaten aanreiken om slimmer te leren omgaan met feedback binnen uw team. Leer hoe u actie kan ondernemen om nog sterkere resultaten te halen met uw team door elkaar makkelijker aan te spreken. Op deze manier voorkomt u dat zaken niet worden uitgesproken, dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen door de teamleden, dat teamleden over elkaar praten i.p.v. met elkaar enzoverder. 

Na deze workshop heeft uw team/organisatie haar eigen formule gevonden om, op een manier veilig is en goed voelt, zich makkelijker en vlotter uit te spreken naar elkaar toe.

Meerdere cases en voorbeelden uit uw organisatie worden gebruikt om de link naar de praktijk te verduidelijken.

Door te werken met een terugkommoment heeft u de mogelijkheid om het geleerde om te zetten in de praktijk en feedback te krijgen op de inspanningen en resultaten van de voorbije periode.

Deze training komt in aanmerking voor de erkenning tot MER-coördinator.

Voor wie

Deze training richt zich tot people managers & medewerkers die:

 • slimmer willen omgaan met feedback en acties willen nemen om nog sterkere resultaten te halen met het team door elkaar makkelijker aan te spreken. 
 • last hebben van:
  • zaken die niet uitgesproken worden in het team / de organisatie.
  • afspraken die niet worden nagekomen door teamleden.
  • een roddelcultuur: teamleden die over elkaar / de organisatie praten en niet mét elkaar.
  • een cultuur waarin medewerkers hun mening niet durven geven. 
  • jaarlijkse evaluaties die hun doel missen en een negatief effect hebben.
Feedbackcultuur - doelgroep

Inhoud

Aanpak

Deze training kan u zien als een traject waarin u werkt aan uw eigen case. 

Om dit te kunnen doen verkennen we op de eerste leer-en werkdag uw case en het belang van uw groei naar een feedbackcultuur. Op die dag krijgt u ook inspiratie vanuit de wetenschap en vanuit andere organisaties die een cultuuromslag aan het maken zijn. 

Van daaruit bepaalt u welk experiment u wilt opzetten in uw team/organisatie. Na een periode van experimenteren in uw team/organisatie komt iedereen terug samen. Op dat moment wordt het effect bekijken, wordt er geleerd van elkaar en krijgt u extra inspiratie en denkkaders vanuit de obstakels die u tegenkwam tijdens uw experiment.

Programma

Feedbackcultuur - programma

Na de opleiding

 • Krijg inzicht in de zin en onzin van feedback en hoe feedback kan bijdragen aan het teamresultaat en de teamcultuur. 
 • Krijg inzicht in de betekenis van de (populaire) begrippen rond feedback: feedback, feedforward, feedbackcultuur, teamleren, team afspraken, feedback loops, continuous improvement, agile feedback, ...
 • Kent u het effect van jaarlijkse evaluaties voor uw organisatie.
 • Kent en begrijpt u de bouwstenen en valkuilen om een feedbackcultuur te installeren in een team. 
 • Weet u wat de logische stappen zijn om een feedbackcultuur op te bouwen in een team. 
 • Kan u evalueren en reflecteren, vanuit de bouwstenen en valkuilen, waar uw eigen team staat qua feedbackcultuur en waar de urgentie is om er aan te bouwen. 
 • Heeft u een concreet en haalbaar experiment ontworpen om stappen te zetten in de richting naar een feedbackcultuur die aansluit bij uw team / organisatie. 

Docenten