Kwaliteit op de werkvloer

Kwaliteit op de werkvloer

 • Wat is Integrale KwaliteitsZorg (IKZ)?
 • Wat is de toegevoegde waarde van IKZ voor de welzijns- en gezondheidszorg?
 • Hoe gebruik ik bestaande kwaliteitsmethoden, -instrumenten en -technieken?
 • Welke resultaten mag ik verwachten na invoering van IKZ?
 • Wat wordt er van mij als kwaliteitscoördinator precies verwacht?

Waarom deze thematiek?

Er wordt steeds meer van uw bedrijf geëist. Alleen een flexibele organisatie met goed getrainde mensen kan antwoorden op de noden van de toekomst. Elke medewerker krijgt een verantwoordelijkheid toebedeeld van belangrijke taken. De meestergasten en productiemedewerkers in het eigen bedrijf spelen hierbij een cruciale rol.
Inzicht in de bedrijfsprocessen en een elementaire kennis van integrale kwaliteitszorg dragen bij tot productiviteit, flexibiliteit en creativiteit.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Hoewel de nadruk ligt op de direct bruikbare praktische technieken, wordt ook aandacht besteed aan het bijbrengen van een werkelijke kwaliteitsgeest. Een echte ‘kwaliteitsattitude' op de werkvloer is immers een noodzakelijke voorwaarde om een systeem van kwaliteitszorg op te zetten en te bestendigen.
De opleiding brengt u een aantal gangbare kwaliteitssystemen, -technieken en -trends bij die in de bedrijfswereld algemene toepassing kennen.
De technieken worden onmiddellijk verduidelijkt aan de hand van vele voorbeelden en de kennis wordt gecombineerd met een aantal vaardigheden en ervaringsuitwisselingen. De interactiviteit en de directe toepasbaarheid van de opleiding op de werkvloer, leveren een belangrijke bijdrage tot het kwaliteits- en rendementsniveau van elke onderneming.
Door de praktijkgerichte en interactieve benadering krijgt u op die manier een concrete en tastbare meerwaarde binnen uw bedrijf.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Deelnemers die deze training vervolledigen, zullen:
 • zich de IKZ-kwaliteitsgedachte eigen maken
 • in staat zijn de aangeleerde technieken toe te passen
 • als coach kunnen optreden naar andere medewerkers uit het bedrijf
De grondige kennis van Integrale Kwaliteitszorg en van kwaliteitstechnieken maakt van hen toegewijde medewerkers, die helpen bij het waarmaken van kwaliteitsdoelstellingen.

Voor wie?

We richten ons met deze cursus tot productie- en ploegverantwoordelijken die actief willen meewerken aan het kwaliteitsstreven van het bedrijf.
Daarvoor leren ze zich te verdiepen in het optimaal gebruik van kwaliteitstechnieken. Technieken die ze aanwenden voor zichzelf maar ook bijbrengen aan de andere medewerkers. Op die manier vervullen ze de rol van kwaliteitsmissionaris.

Programma

 • Sessie 1: Inleiding in Integrale kwaliteitszorg
 • Sessie 2, 3, 4, 5: Verbetertechnieken
  • 7 tools met 7-stappenplan
  • Problem solving technieken
  • Root Cause Analysis
 • Sessie 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Kwaliteitstechnieken
  • 6: FMEA
  • 7, 8, 9, 10: Statistische Procesbeheersing (SPC)
  • 11: Visualisatie + 5S
  • 12: AQL
 • Sessie 13, 14: Kwaliteitsmanagementsystemen
  • ISO 9001
  • Integratie van zorgsystemen: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,...
  • Proces- & productaudits
 • Sessie 15: Proces- & productaudits
 • Sessie 16: Werkinstructies schrijven

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten enz. Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest van deelname

Deelnemers aan deze training, ontvangen een attest van deelname.

Trainers

Canoot Patrick

Patrick CANOOT is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

Snauwaert Lieven (werkinstr.)

Lieven SNAUWAERT is zelfstandig consultant. In deze hoedanigheid begeleidt hij bedrijven bij de implementatie van kwaliteitssystemen en kwaliteitsverbeteringsprojecten.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier