Kwaliteitscoördinator in de welzijns- en gezondheidssector

Kwaliteitscoördinator in de zorg, welzijns- en gezondheidssector

Met de opleiding tot ‘Kwaliteitscoördinator in de welzijns- en gezondheidszorg’ willen we u een aanzet geven om kwaliteitsconcepten in uw organisatie toe te passen.
Tijdens deze opleiding, gespreid over een viertal maanden, wordt u voortdurend geprikkeld om na te denken over de impact van het kwaliteitsdecreet voor uw eigen organisatie.

Waarom deze thematiek?

Weinig sectoren in Vlaanderen die mee met kwaliteit bezig zijn dan de welzijns en zorgsector. Dit resulteert in een behoefte aan opgeleide kwaliteitsdeskundigen. Professionals die een kwaliteitsaanpak optimaal kunnen organiseren en systematiseren.

Dankzij deze opleiding leert u een kwaliteitssysteem te ontwerpen, installeren, beheren en evalueren, bent u in staat om klanten- en personeelstevredenheidsmetingen uit te voeren en kan u daar gepaste actieplannen aan koppelen. Vanuit uw brede visie op kwaliteit vertaalt u de kwaliteitseisen van uw klanten en/of de overheid naar concrete oplossingen voor de organisatie.

In de praktijk moet u in staat zijn om:
 • een integraal kwaliteitsbeleid te ontwikkelen dat gericht is op doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, respect voor de cliënt of patiënt
 • een kwaliteitssysteem op te zetten 
 • een kwaliteitsplan te implementeren waarmee kan worden aangetoond dat de processen beheerst worden, de kwaliteitsevaluatie systematisch wordt uitgevoerd en de kwaliteitsverbetering wordt nagestreefd

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding kwaliteitscoördinator in de welzijns- en gezondheidssector?

Het doel is u op te leiden tot een degelijke kwaliteitscoördinator. U krijgt derhalve een sluitend antwoord op volgende vragen:
 • Wat is Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)?
 • Wat is de toegevoegde waarde van IKZ voor de welzijns- en gezondheidszorg?
 • Hoe gebruik ik bestaande kwaliteitsmethoden, -instrumenten en -technieken?
 • Welke resultaten mag ik verwachten na invoering van IKZ?
 • Wat wordt er van mij als kwaliteitscoördinator precies verwacht?

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Dankzij deze vorming zal u effectief vorm en inhoud kunnen geven aan het 'kwaliteitsdenken' in de eigen organisatie.
We willen u graag inzicht geven in kwaliteitsconcepten en -filosofieën, maar bovenal de nodige hulpmiddelen en vaardigheden aanreiken om als kwaliteitscoördinator professioneel aan de slag te kunnen gaan. Om dit te realiseren vertalen de docenten de theoretische materie naar praktisch realiseerbare uitdagingen voor uw concrete situatie. U zult een belangrijke rol kunnen spelen in de opwaardering van het kwaliteitsniveau van uw organisatie.

Referenties

Tijdens vorige edities van deze opleiding mochten wij deelnemers verwelkomen uit o.a.:

Sociaal huis Oostende, OCMW Oudenburg, OCM Sint-Niklaas, MPI Westhoek, VTI Aalst, Sint-Hieronymus centrum, WZC Lindelo, Onafhankelijke thuiszorg verenigingen, PVT Valckeburg, Woon en zorgcentrum Sint Jozef, Les etolies woon- en zorgcentrum,
OCMW Oudenaarde, ZOG, IPO Huis aan zee, OCMW Hemiksem, MPI Pottelberg Kortrijk, Algmeen ziekenhuis Jan Portaels, OCMW Harelbeke, WZC Immaculata, IN-Gent, Jobcentrum West-Vlaanderen, MFC De Hoge Kouter, IPO Heemhotel, IPO De Link,
Placidus, Algemeen stedelijk ziekenhuis, 'T Pasrel, Internaat 24, De buiteling, WZC Meredal, Sint-Lucia Psychiatrische kliniek, Vijvens woon- & zorgcentrum, Ter muren OVBJ Begeleidingstehuis,  etc....

Programma

Inleiding Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)

 • Principes van IKZ; kosten van niet-kwaliteit; gebruik van kwaliteitsindicatoren
 • Organisatie van kwaliteit in de voorzieningen

Klanten- en personeelstevredenheid en Kwaliteitsverbeteringstechnieken

 • Kwaliteitsonderzoek en kwaliteitsverbetering
 • De diverse technieken
 • Stappenplan voor het oplossen van problemen

Kwaliteitssystemen

 • Decretale eisen met betrekking tot kwaliteitssystemen
 • Een kwaliteitssysteem in een welzijns- en verzorgingsvoorziening opzetten
 • Opstellen van een kwaliteitshandboek, een procedure, een werkinstructie.
 • Opstellen kwaliteitsplan
 • Uitwerken van diverse voorbeelden

Vaardigheden van de kwaliteitscoördinator

 • Coachen van projecten, veranderingmanagement, leiderschapstijlen
 • Rol van de kwaliteitscoördinator (case)

Lean Healthcare Game

Dit uniek simulatiespel leert u om lean management te introduceren in de zorgsector en laat u de voordelen ervan ervaren. Het lean healthcare game toont de deelnemers hoe ze de kwaliteit en de snelheid van zorgtaken kunnen verhogen door niet harder, maar slimmer te werken.

Evoluties in integrale kwaliteitszorg / toekomstvisie

Attest

Alle deelnemers die minstens 75% van de lessen bijwonen, ontvangen een certificaat.
Met dit certificaat kan u aantonen dat in uw instelling niet alleen een kwaliteitscoördinator werd aangeduid, maar dat deze persoon bovendien gekwalificeerd is om zijn of haar job naar behoren uit te voeren.

Getuigenissen

Dit vonden vroegere cursisten van deze opleiding:
 • Deze opleiding laat je proeven van de kwaliteitsbeginselen. Het enthousiasme van de sprekers en hun ervaring zetten je aan om dieper te graven.
 • De opleiding voldeed volledig aan mijn verwachtingen. De opleiding is een goede voorbereiding om je rol als kwaliteitscoördinator goed te kunnen opnemen.
 • Mooie opleiding specifiek toegepast op de sector waar ervarings- en probleemuitwisseling de nodige aandacht krijgen en waar de nodige ruimte is om dit in groep te bespreken.

Trainers

Crampe Hans

Hans CRAMPE is adjunct-algemeen directeur in het AZ Delta in Roeselare. Hij is gegradueerd verpleegkundige, licentiaat ziekenhuiswetenschappen, geaggregeerde voor het hoger onderwijs en behaalde diverse postgraduaatdiploma's (bedrijfskunde, accountancy, financiewezen, IT, ...). Hans is tevens consulent voor Amelior in de zorgsector.

Jo DE GRAVE is ruim 20 jaar actief op vlak van Management en Kwaliteitszorg in de non-profit. Hij werkte als directeur patiëntzorg, directeur organisatie-ontwikkeling en is nu kwaliteitsmanager van de centra voor Geestelijke Gezondheidszorg van Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarnaast is hij actief als consultant in de social profit. Hij is extern EFQM assessor en gecertificeerd PROZA-trainer.
De Rycke Kathleen

Kathleen DE RYCKE was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als Senior Consultant ‘People Management’ bij Amelior. Zij bouwde op vlak van ‘HRM’ en ‘Psycho-sociaal welzijn' tijdens haar voorbije werkervaringen een ruime expertise op. Gezondheidszorg, universitaire en algemene ziekenhuizen, openbare besturen, pharmaceutische industrie,... zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management,…

Demeulenaere Ivo

Ivo DEMEULENAERE is senior consultant binnen het domein Kwaliteit bij Amelior. In die hoedanigheid begeleidt hij de bedrijven bij de implementatie van kwaliteitssystemen en kwaliteitsverbeteringsprojecten. Na zijn opleiding als licentiaat in de natuurwetenschappen was hij voornamelijk actief als projectleider in diverse grote bedrijven. Na een aanvullende studie Master of Science in Information Management specialiseerde hij zich in het coachen van kwaliteitsmedewerkers in grotere, voornamelijk dienstverlenende bedrijven. Hij begeleidt diverse bedrijven bij het uitbouwen van een kwaliteitssyteem en heeft expertise op gebied van informatica, bedrijfsorganisatie, veiligheid, voedingsindustrie, projectbeheer en de integratie van zorgsystemen (kwaliteit, veiligheid, milieu).

Ingrid GOOVAERTS richtte in 1991 als managing partner het onderzoeksbureau ICMA Int. op in Nederland. Vanaf de start hield zij zich bezig met het opzetten en opvolgen van klantentevredenheids- en personeelstevredenheidsonderzoeken. Niet alleen het meten op zich interesseert haar, maar vooral de wijze waarop bedrijven de meetinstrumenten integreren in hun bedrijfsvoering. Ingrid Goovaerts doorliep diverse managementopleidingen en deed praktijkervaring op bij Sony en ICL. ”Bedrijven helpen in het nemen van juiste beslissingen” is het doel dat zij en haar collega’s nastreven.
T’Kindt Kürt

ing. Kürt T’KINDT startte zijn loopbaan bij Picanol als kwaliteitsingenieur en stapte in 1991 over naar Sofinal Cotesa. Daar was hij IKZ-manager en plant manager van een ververij. Sedert 1996 is Kürt als consultant werkzaam bij Amelior, waar hij zich voornamelijk toelegt op ISO 9000-begeleiding, kwaliteitskostenonderzoek en verbeterprojecten. Daarbij heeft hij een ruime ervaring opgebouwd als interne auditor. Deze ervaring, gecombineerd met zijn studies als Preventieadviseur Niveau I, maken dat Kürt een uitzonderlijk geschikt docent is voor dit thema.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier