8D Problem-Solving

8D Problem-Solving

Toepassen van 8D problem solving impliceert:

 • Ondersteuning van het 'Decision making process'
 • Ver doorgedreven verbeterde interne communicatie
 • Perfecte afstemming met de klant omtrent probleemaanpak
 • Bestendigen van de klantentevredenheid

Waarom deze thematiek?

8D Problem-Solving is een methodiek die haar oorsprong vindt in de automotive industrie. Daarbij wordt volgens een strikte methodologie gewerkt om chronische problemen systematisch op te lossen. Intussen is deze methodiek uitgegroeid tot een zeer betrouwbare methodiek die in alle takken van industrie en dienstverlening haar effect bewezen heeft. Meer en meer is het ook een degelijk communicatie-instrument geworden tussen een klant en zijn toeleveranciers.

Door een analytische en procedurematige benadering begrijpt, beschrijft en past u het  8D problem-solving proces toe op een eenvoudige wijze . De kracht van deze methodiek om problemen objectief te identificeren, te definiëren en ook daadwerkelijk op te lossen, schuilt voornamelijk in het systematisch toepassen van het 8D stramien, waarbij de juiste technieken op het juiste ogenblik worden aangewend.

8D problem solving succesvol toepassen betekent:

 • De bezorgdheid omtrent producten en processen doen verdwijnen
 • De klantentevredenheid doen zegevieren met een ver doorgedreven verbeterde interne communicatie
 • Een perfecte afstemming met de klant verkrijgen omtrent de aanpak van specifieke problemen bij het uiten van een continue 'klantenbezorgdheid' 

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Tijdens de workshop worden de kennis en de vaardigheden bijgebracht om op een doeltreffende en efficiënte manier problemen te behandelen en op te lossen volgens de 8D problem-solving methodiek.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na deze workshop kunnen de deelnemers:

 • De gehele scope en filosofie van de 8D-methodiek begrijpen
 • Problemen oplossen die zich voordoen tijdens het gebruik van de 8D methodiek
 • Bij iedere stap in het proces de gepaste technieken gebruiken
  • Cause & effect diagramma's
  • Quality tools
  • Team-building tools
  • Potential root cause analyse, ...
 • Perfect de nodige 'management support' inschatten voor een optimale integratie van het 8D model
 • De rollen en de verantwoordelijkheden van de teamleden analyseren om tot de 'root cause' van het probleem te komen

Voor wie?

Deze workshop richt zich voornamelijk tot technische mensen en operatoren, betrokken in verbeteringsteams, die praktisch gebruik zullen maken van de 8D problem-solving methodiek en de daarbij horende technieken.

Voornamelijk verantwoordelijken voor problem-solving zoals ingenieurs en technisch management uit de kwaliteit, ontwerp, manufacturing, R&D, marketing en productie-afdelingen zijn gebaat bij deze workshop.

Programma

Tijdens deze workshop komen volgende aspecten aan bod:

Voorstelling van het 8D model en verklaring van alle 8 Disciplines:

  • D0: Voorbereiding op 8D
  • D1: Opzetten van het team
  • D2: Probleemomschrijving
  • D3: Ontwikkeling van een ICA (Interim Containment Action)
  • D4: Definieer en verifieer Root Cause
  • D5: Kies en verifieer PCA (Permanent Corrective Action)
  • D6: Implementeer en valideer PCA
  • D7: Preventie van heroptreden probleem
  • D8: Team-erkenning
  • Resumeren en Post-Test

De bijhorende technieken bij elke afzonderlijke 8D discipline

Door het toepassen van de 8D methodiek wordt niet alleen de bezorgdheid omtrent producten en processen afgenomen, maar zegeviert de klantentevredenheid bovendien door een ver doorgedreven verbeterde interne communicatie, door de perfecte afstemming met de klant omtrent de probleemaanpak.

Praktijkvoorbeelden

Aan de hand van enkele praktische cases worden problemen uit de dagelijkse werkomgeving voorgesteld en aangepakt. Met de aangeleerde technieken worden die ook daadwerkelijk opgelost volgens het 8D problem-solving plan.

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel van deze workshop is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz. Om de interactie te bevorderen beperken wij het aantal deelnemers. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest

Elke deelnemer die deze workshop bijwoont, krijgt een attest.

Trainers

Batsleer Johan

ing. Johan BATSLEER is Senior Consultant bij Amelior. Als voormalig competentie-manager bij Picanol te Ieper zet hij nu zijn expertise in voor onze klanten. Zijn specialisatie ligt vooral op het vlak van opleiden, begeleiden en coachen van verbeteringsteams en dit zowel op het vlak van Six Sigma, Lean als 20 Keys. Ook het in kaart brengen en optimaliseren van het menselijk potentieel is één van zijn specialiteiten. Zo begeleidde hij reeds verscheidene bedrijven bij de invoering van een programma om meer betrokkenheid te krijgen bij de medewerkers.

Canoot Patrick

Patrick CANOOT is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

Snauwaert Lieven (werkinstr.)

Lieven SNAUWAERT is zelfstandig consultant. In deze hoedanigheid begeleidt hij bedrijven bij de implementatie van kwaliteitssystemen en kwaliteitsverbeteringsprojecten.

Praktisch

2 dagen

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier