Flowcharting: basistraining

Flowcharting

Schematisch denken dankzij flowcharting.
Versterk de communicatie en krijg een globaal overzicht aan de hand van korte en duidelijke procedures.

Waarom deze thematiek?

Een goede schematische weergave, een flowchart, zegt vaak meer dan duizend woorden. Aangezien in één oogopslag veel duidelijk wordt, is verbetering niet meer dan een logisch gevolg.
Een citaat van één van de grootste kwaliteitsdenkers is tekenend: “Teken een flowchart voor alles wat je doet. Zolang je dit niet doet, kan je niet volledig begrijpen waarmee je bezig bent. Je hebt alleen een taak.” (Dr. W. Edwards Deming)

Een flowchart of stroomschema is een bijzonder geschikte techniek voor de aanpak van bepaalde problemen:
 • Doorlooptijdverkorting
  • procestijden
  • wachttijden
  • transporttijden
 • Vereenvoudiging:
  • integratie van processtappen
  • schrappen van overtollige controles
  • schrappen van overtollige documenten
 • Verduidelijking:
  • preciseren van de input- en outputeisen tussen de achtereenvolgende processtappen en de raakvlakken van het proces met andere processen
 • Vernieuwing:
  • automatisering van:
   • transformaties
   • controles
   • transport
   • creatie van documenten
   • handtekeningen
  • workflow management
  • imaging
  • business process re-engineering

Leidraad in bestaande procedures en processen

Een proces bestaat uit een opeenvolging van activiteiten of taken die middels de nodige input een zekere output genereren, dit kan een product of een dienst zijn.
De definitie van flowcharting luidt: 'een visuele voorstelling van diverse activiteiten en hun verbanden aan de hand van genormaliseerde symbolen'
Een flowchart moet dus inzicht verschaffen in dit proces. Dit inzicht moet meetbare verbetering makkelijker maken en ons sneller bij het antwoord brengen of het proces nu een toegevoegde waarde heeft of niet.

In de beschrijving van een bestaand proces door middel van een stroomschema, kunnen talloze elementen opgenomen worden:
 • het begin van het proces
 • de opeenvolgende stappen
 • de stappen die parallel verlopen
 • de input bij de verschillende stappen
 • de herkomst van deze input
 • de controles voor, tijdens en na de verschillende stappen
 • de aard van de controles
 • de output bij de verschillende stappen
 • de bestemming van deze outputs
 • de (belangrijke) beslissingspunten in het proces
 • de verantwoordelijken en betrokkenen (functies of personen) in het proces
 • de nodige hulpmiddelen
 • de verwijzing naar instructies, specificaties, controle-methoden
 • de procestijd
 • de doorlooptijd
 • de geografische spreiding van de processtappen
 • de gegevensstromen
 • het einde van het proces
Het is in de regel niet mogelijk of niet praktisch alle bovengenoemde elementen in één stroomschema te verwerken. Het is wel mogelijk om in functie van het gestelde doel de relevante elementen overzichtelijk, synthetisch en beeldrijk in één stroomschema voor te stellen.

Inzicht bij ontwikkeling van procedures en processen

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe procedures of processen kan flowcharting een hulp zijn. Flowcharting moet inzicht toelaten voor een breed publiek. Hoe breder het publiek, hoe meer invalshoeken. Hoe meer invalshoeken, des te beter de uiteindelijke conceptkeuze en hoe groter de kans op slagen.

De voordelen bij nieuwe procedures en processen:

 • Systematische aanpak van de opgenomen elementen
 • Overleg en inspraak van de betrokkenen
 • Toetsing op de haalbaarheid en beschikbaarheid van de nodige middelen
 • Nuttig instrument bij de opleiding
De voordelen van flowcharts situeren zich verder nog op het vlak van:
 • communicatie
 • opleiding
 • groepswerk
 • verplicht tot systematisch, nauwkeurig denken
 • kortere, duidelijker procedures
 • opnemen in kwaliteitshandboek

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

U kent de techniek 'flowcharting' en gebruikt deze voor heel wat toepassingen. Deze goede schematische weergaven hebben een continu verbetering als gevolg.

Voor wie?

Flowcharts zijn eenvoudig in gebruik en openen daardoor vele deuren voor een grote groep gebruikers als hulpmiddel bij procesanalyse en -verbetering. Gezien het ruime toepassingsgebied en het gemak van implementatie kan iedereen de techniek onder de knie krijgen.
In deze workshop wordt vooral het accent gelegd op gebruik van flowcharts in kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. Deze workshop is opgezet als eerste kennismaking met de techniek en vereist dus geen specifieke voorkennis van de deelnemers.

Programma

 • Overzicht van mogelijke grafische voorstellingswijzen
 • Specifiek doel van flowcharts:
  • doorlooptijdverkorting
  • vereenvoudiging
  • verduidelijking
  • vernieuwing
 • Normalisatie van de gebruikte symbolen
 • Hoe beginnen aan een flowchart?
  • basisvoorwaarden
 • Voorbeelden
 • Praktische opdrachten
 • Toepassingen in de kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen
 • Flowcharting en documentbeheersing
 • Ondersteunende software

Opgelet: interactieve workshop

Elk programma-onderdeel van deze workshop is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz.
Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers tot een maximum van 20. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze workshop bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Referenties

Bij de vorige edities van deze workshop mochten wij deelnemers verwelkomen uit o.a.:
ABX Logistics, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, Coeman Packaging, Donaldson Europe, Duvel-Moortgat, Hogeschool Gent, Ideal Fibres & Fabrics, International Interior Group, Koramic Building Products, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Oil Tanking Ghent, Pioneer Technology Belgium, Resilium, Sibomat, Stad Kortrijk, Stad Gent, Volvo Cars Gent, Zoete Nood Gods PZ,...

Trainer

Snauwaert Lieven (werkinstr.)

Lieven SNAUWAERT is zelfstandig consultant. In deze hoedanigheid begeleidt hij bedrijven bij de implementatie van kwaliteitssystemen en kwaliteitsverbeteringsprojecten.

Praktisch

1 dag

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier