FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) - AIAG 4th Edition

FMEA

 • Een kwalitatief beter en bedrijfszekerder product- en procesontwerp (reliability) 
 • Verbeterde maakbaarheid (produceability) met minder uitval en stilstand 
 • Vermindering van interne foutkosten
 • Een tevredener klant
   

Waarom deze thematiek?

De FMEA-analysetechniek biedt aan productontwerpers en proceseigenaars de mogelijkheid om in een vroeg stadium het ontwerp of het proces op een systematische wijze door te lichten op mogelijke oorzaken en gevolgen van falen, met als doel de potentiële negatieve effecten te beperken.

Van het effect van elk falen wordt een kwalitatieve schatting gemaakt, gebaseerd op historische gegevens of op de beste inschatting die door deskundigen op dat gebied kan worden gemaakt. De voorgestelde preventieve maatregelen moeten voorkomen dat deze fout zich kan voordoen of althans dat de kans daartoe sterk wordt verminderd.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Gedurende deze workshop leert u:

 • Een analyse maken van het productontwerp of proces
 • De onderdelen identificeren
 • De faalkansen inschatten
 • De oorzaken onderzoeken
 • De gevolgen inventariseren en hun ernst bepalen
 • Acties nemen om de faalkansen te verminderen

EXTRA: Bezorg ons uw FMEA voor de start van de opleiding en krijg gratis feedback en suggesties van de docent tijdens de workshop!
Input graag via mail naar kb@amelior.be 

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

De voordelen van FMEA zijn legio:

 • FMEA geeft een stem aan de klant
 • De ervaring van jaren wordt ingebouwd in het ontwerpproces
 • Op gebied van identificatie en preventie van risico's wordt er een voorsprong genomen
 • Een dalend aantal wijzigingsvoorstellen
 • Minder uitval en reparaties in het productieproces
 • Een reductie van het aantal defecte apparaten dat de klant bereikt
 • Een sterke daling van het aantal defecten dat bij de klant optreedt

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot projectleiders en leden van teams belast met het ontwerp of de ontwerpwijziging van een product of proces. Ze zijn afkomstig uit de ontwerpafdeling, werkvoorbereiding, planning, productie, aankoop, … De techniek is eenvoudig en multidisciplinair. Voorkennis is niet vereist.

Programma

 • Waarom FMEA's?
 • Definitie, Doel, Soorten, Voordelen
 • FMEA-proces, Werkblad
 • Opstellen/Beheren van FMEA's
 •  Design FMEA
  • Teamaanpak
  • DFMEA-team vormen
  • Uitwerken van een design FMEA
 • Proces FMEA
  • Uitwerken van een Proces FMEA
 • Verbanden tussen FMEA en andere documenten
 • Evaluatie van bestaande FMEA's

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel van deze workshop is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz. Om de interactie te bevorderen beperken wij het aantal deelnemers. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest

Elke deelnemer die deze workshop bijwoont, krijgt een attest.

Trainer

Canoot Patrick

Patrick CANOOT is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

Praktisch

2 dagen

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier