Six Sigma Black Belt

Six Sigma Black Belt

Waarom deze thematiek?

Six Sigma is een methode waarmee de vrijgemaakte Six Sigma Black Belt in de organisatie zeer hoge kostenbesparingen kan realiseren. Een prachtig instrument voor het management, dat immers primair verantwoordelijk is voor kosten en opbrengsten binnen de organisatie.
Eén ding is echter essentieel: het ‘commitment' van elke medewerker. Het slagen of falen hangt immers in belangrijke mate af van hun inzet. Six Sigma eist dan ook een gemotiveerde werkomgeving, een duidelijke communicatiestructuur en een grote betrokkenheid tot op het allerhoogste niveau. Dit betekent dat iedereen binnen het bedrijf de Six Sigma denkwijze moet kennen en toepassen. Niet alleen (statistische) methoden en technieken spelen een rol, maar ook projectmanagement, sociale vaardigheden en het opzetten van een volledige Six Sigma infrastructuur.
Typerend voor de Six Sigma-methode is de klantgerichte aanpak: voor de eisen en specificaties zijn de wensen van de klant uiteindelijk van doorslaggevend belang.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Gedurende dit zeer praktisch opleidingstraject wordt gewerkt volgens het DMAIC-stappenplan. Dit wordt aangevuld met een intensieve en globale kennismaking van alle kwaliteitsmethodes en -tools in een Six Sigma omgeving.

Vervolgens wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de voorwaarde scheppende elementen van Six Sigma binnen een organisatie.

six sigma brengt op
De opleiding wordt uitgevoerd in 4 sessies van 4 dagen met tussenliggende periodes van ongeveer 6 weken. Het uitvoeren van een Black Belt-project tijdens de opleiding is verplicht en moet tot een doorbraak leiden met een jaarlijkse besparing van minimaal €50.000 tot €100.000 (naargelang de grootte en de aard van uw organisatie). Besparingen boven de €500.000 zijn overigens geen uitzondering.

Informatie van hoog niveau

Deze opleiding Six Sigma Black Belt wordt georganiseerd door Amelior met een duidelijk praktijkgericht accent. Omwille van het internationale karakter van de deelnemers, wordt de opleiding in het Engels gedoceerd. Ook het cursusmateriaal is in het Engels. 

Een zeer intensieve cursus

De toelatingsvoorwaarden zijn zo opgesteld om een groep te creëren waaraan gedurende de volledige opleiding op intensieve wijze les wordt gegeven. Op die manier krijgt u heel veel informatie op korte tijd. Voorkennis is niet echt nodig. We gaan wel uit van een academisch denkniveau of Hoger Onderwijs (HOLT/HOKT) of gelijkwaardig.

Met respect voor uw tijd

Hoogstwaarschijnlijk heeft u weinig tijd. Eén van de meest essentiële vertrekpunten bij het ontwerpen van dit gecertificeerd Six Sigma Black Belt programma: u in zo weinig mogelijk tijd zo veel mogelijk relevante en praktisch bruikbare informatie te geven. We hebben daarom vier blokken van 4 dagen voorzien, van dinsdagmorgen tot vrijdagavond, telkens van 09u00 tot 18u00, zodat u telkens op maandag nog aanwezig kunt zijn op uw organisatie. Uit respect voor uw privé-tijd hebben we er voor gekozen om op vrijdagnamiddag uiterlijk om 17u te stoppen.

U creëert een competitief voordeel voor uw bedrijf

Uw bedrijf haalt tegenover de concurrentie een belangrijk competitief voordeel door de Six Sigma-methodiek in uw organisatie toe te passen.

U krijgt talrijke opportuniteiten om ervaring uit te wisselen

De interactiviteit neemt gedurende dit residentieel seminarie een centrale plaats in. Zowel tijdens het uitdiepen van het Black Belt-programma, als tijdens de informele momenten.

U ontvangt een uniek naslagwerk en handboek

De opleiding wordt gedoceerd in het Engels en de volledige leerstof van de Six Sigma Black Belt-opleiding is gebundeld in een uitgebreide Engelstalige syllabus. Daarnaast ontvangt u ook gratis het handboek 'Lean Six Sigma en Minitab'.

Minitab

Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de Minitab software (versie 19). De software kan gratis gedownload worden van het internet voor een periode van 30 dagen.

Voor wie?

Dit opleidingstraject is speciaal bedoeld voor alle medewerkers die in hun functie te maken hebben met de analyse en interpretatie van procesgegevens (hetzij uit een industriële of een dienstenomgeving) met als doel de kwaliteit van producten en/of diensten verder te optimaliseren naar een excellent niveau.

Programma

Gedurende dit Six Sigma Black Belt programma maakt u intensief kennis met de verschillende process improvement methoden en technieken en leert u deze op de juiste manier, op de juiste plaats en op het juiste moment toe te passen in het Six Sigma DMAIC-stappenplan.

Intake: Een project wordt op voorhand via een intake-gesprek geselecteerd, alsmede het bijhorende proces en een projectleider. Tijdens deze intake wordt uw projectselectie kritisch geëvalueerd op kans op welslagen en op gebudgetteerde kostenbesparingen

Projectbegeleiding: Na elk opleidingsblok is er telkens een dag voorzien voor tussentijdse projectbegeleiding door de docenten.

In totaliteit zijn er dan 4 projectbegeleidingsdagen om zo een gegarandeerd projectresultaat te bereiken.

 

Agenda van de Six Sigma Black Belt opleiding

INLEIDING

 • Historiek en basisprincipes van 6-sigma
 • Historiek en basisprincipes van
 • Het DMAIC-stappenplan
 • De 6-sigma organisatie
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • De criteria van een goed 6-sigma project ?
 • Projectselectie en Y=f(X) cascade

DEFINE-fase

 • Het definiëren van een probleem
 • Analyse van de betrokkenen
 • Opmaak van een SIPOC - processchema
 • Identificatie van de klant en zijn verwachtingen
 • Definitie van de Critical To Quality (CTQ)
 • Bepalen van de project scope
 • Vastleggen van een Project charter

MEASURE-fase

 • Externe CTQ versus interne CTQ
 • Het bepalen van de mogelijke invloedsfactoren
 • Introductie Minitab
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Variabele en attributieve data
 • Het begrip variatie en spreiding
 • Data collectie en steekproeftheorie
 • Analyse van het meetsysteem (MSA)
  • Gage R&r voor continue data
  • Gage R&r voor destructieve metingen
  • Gage R&r voor attribuut data
 • Geschiktheid van het proces bepalen: Cp(k) en Pp(k)

ANALYSE-fase

 • Procesanalyse
 • Zwembanendiagram
 • Value Stream Mapping
 • Grafische analysemethodes:
  • Pareto-diagram
  • Frequentiediagram: histogram en dotplot
  • Boxplot
  • Tijdsgrafiek
  • Spreidingsdiagram
  • Multi-vari grafiek
 • Normaalverdelingen
  • Testen van normaalverdelingen
  • Oorzaken van niet-normaliteit
  • Transformeren van data
 • Hypothesetesten
  • T-test, gepaarde T-test
  • Varianties vergelijken (F, Bartlett, Levene test)
  • Variantieanalyse (ANOVA)
   • 1 factor (one way ANOVA)
   • meerdere factoren (GLM-General Linear Model)
  • Regressie analyse
   • Enkelvoudige lineaire regressie
   • Regressie met getransformeerde data
   • Meervoudige lineaire regressie
   • Niet-lineaire regressie
   • Regressie met discrete X’n
   • Logistische regressie
  • 2 proporties vergelijken
  • Chi kwadraat toets
  • Niet-parametrische testen
 • Design of Experiments (DOE)
  • Volledig factorële experimenten (Full Factorial)
  • Gefractoneerde experimenten
  • Blokken
  • Centerpunten
  • Power en replicaties
  • Sequentieel experimenteren
 • Root Cause Analysis (RCA)

IMPROVE-fase

 • Creativiteit in het genereren van alternatieve oplossingen
 • Rationele verbetermogelijkheden
  • Six Sigma Toolbox
  • Lean Toolbox
  • Processen herontwerpen (BPR)
 • Het selecteren van de beste oplossingen 
 • Inschatten van risico's
 • Implementatie plan

CONTROL-fase

 • Controlestrategie ontwikkelen
 • Gebruik van regelkaarten: SPC
  • Xbar-R en I-mR kaart
  • P, np, c en u kaarten
 • Ontwikkelen van een controleplan
 • Bijwerken van procedures, werkinstructies en trainingsplannen
 • Afsluiten van het project

Interactieve training inclusief projectbegeleiding

Om de interactiviteit binnen de groep te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers tot een maximum van 18.

 

Attest

Alle deelnemers die dit uniek seminarie succesvol afronden met het bijhorend project in eigen bedrijf, ontvangen na afloop een getuigschrift.

U krijgt het certificaat Six Sigma Black Belt door de KU Leuven uitgereikt wanneer u een Six Sigma project succesvol afrondt (m.a.w. de vooropgezette kostenbesparing realiseert) en bovendien slaagt voor het examen (350€) die uw bekwaamheid bekrachtigt om zelfstandig Six Sigma projecten te initiëren en af te ronden.

Alle informatie vindt u HIER terug op het certificatieschema voor Green & Black Belt!

Referenties

Bij de voorgaande edities van deze opleiding mochten we deelnemers van o.a. volgende bedrijven verwelkomen:

Argenta, Amcor Flexibles Transpac & PET Packaging, Atlas Copco Airpower & van EOC Polymers NV, Barco, Tele Atlas, Telenet NV, Barco, Elocoat (NL), Randstad, Schering Plough (NL) en WEMA Belgium NV, 4C Consulting, Amelior vzw,  Bekaert Textiles, CIBA Vision Benelux NV, Colruyt,  De Witte Lietaer Industries, Eural beleggingsadvies, IMOG, INBEV Belgium, KPN (NL), Kuijpers Installaties (NL), Novartis Pharma UK, Quadrant EPP Belgium NV, Recticel bedding, Robert Bosch Productie NV, Schenker, Schramme, Scientific Atlanta Europe, Sara Lee, Solutia, Swedish Match Cigars NV, Thomas Cook, TPG Post (NL), Traficon, Vision Waves (NL), Vitalo Industries, Vlisco (NL), Volvo, Wincor Nixdorf Services en vele andere.

Keiharde garantie!

En… last but not least: Bespaar € 50 000 of geld terug!

Zoals reeds vermeld is het uitvoeren van een project tijdens de Six Sigma Black Belt opleiding verplicht en kan het project tot een doorbraak leiden met een jaarlijkse besparing van minimaal €50 000 tot zelfs boven de €500 000. Amelior biedt u dan ook de garantie en de nodige inhoudelijke ondersteuning opdat na afloop van de opleiding de realisatie van het Black Belt project zal leiden tot een jaarlijkse minimale besparing van €50 000.
Amelior staat garant dat, indien het beoogde meetbare resultaat van de kostenbesparing niet aan deze minimaal vooropgestelde doelstelling voldoet, het u in dat geval het verschil integraal terugbetaalt met een maximum gelijk aan het inschrijvingsgeld van de opleiding! De enige voorwaarde is dat de deelnemer gedurende de volledige duur van het Black Belt Programma getuigt van een gedreven inzet, full-time wordt ingezet voor de realisatie van het project en dat bovendien de nodige middelen in de organisatie worden vrijgemaakt of ter beschikking worden gesteld.

Trainers

Batsleer Johan

ing. Johan BATSLEER is Senior Consultant bij Amelior. Als voormalig competentie-manager bij Picanol te Ieper zet hij nu zijn expertise in voor onze klanten. Zijn specialisatie ligt vooral op het vlak van opleiden, begeleiden en coachen van verbeteringsteams en dit zowel op het vlak van Six Sigma, Lean als 20 Keys. Ook het in kaart brengen en optimaliseren van het menselijk potentieel is één van zijn specialiteiten. Zo begeleidde hij reeds verscheidene bedrijven bij de invoering van een programma om meer betrokkenheid te krijgen bij de medewerkers.

Canoot Patrick

Patrick CANOOT is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

De Rycke Kathleen

Kathleen DE RYCKE was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als Senior Consultant ‘People Management’ bij Amelior. Zij bouwde op vlak van ‘HRM’ en ‘Psycho-sociaal welzijn' tijdens haar voorbije werkervaringen een ruime expertise op. Gezondheidszorg, universitaire en algemene ziekenhuizen, openbare besturen, pharmaceutische industrie,... zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management,…

Libbrecht Jan

ir. Jan LIBBRECHT is Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal een ontelbaar Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productie (incl. onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratie (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters telecom,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van procesmanagement, statistiek, Lean en Six Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Sinds 2007 is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier