Introductie ISO/IEC 27001:2013

Introductie ISO/IEC 27001:2013

Waarom deze thematiek?

Steeds meer bedrijven worden afhankelijk van informatie- en communicatiesystemen en zien de noodzaak om hun gegevensstromen preventief te beveiligen tegen ongenode gebruikers. Men doet dit door het treffen van de noodzakelijke organisatorische, procedurele en technische maatregelen welke gebaseerd zijn op een organisatie-afhankelijke risicoanalyse of een wettelijke verplichting. Te denken valt aan de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) maar ook bedrijven actief in de gezondheidssector, bankwezen, telecom en zorgverzekeraars zijn maatgevend voor de privacybescherming van gegevens.
Op het gebied van beveiliging, kan met het ISO/IEC 27001-certificaat de organisatie aantonen dat zij aan een hoge standaard voldoet als het gaat om informatiebeveiliging.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na afloop:
 • weet u wat er wordt verstaan onder informatiebeveiliging
 • kent u de aspecten en eisen van ISO/IEC 27001:2013
 • weet u de voordelen van ISO/IEC 27001:2013 voor uw organisatie
 • kent u de vervolgstappen om een praktische implementatie van ISO/IEC 27001:2013 mogelijk te maken

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor of betrokken wordt bij de invoering, het beheer en het verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging.
Voor de training is geen directe voorkennis vereist. Wel adviseren wij u om ISO/IEC 27001:2013 voorafgaande aan de training gelezen en, als mogelijk, bestudeerd te hebben. 

Praktische informatie

De training is Nederlandstalig, het trainingsmateriaal is Engelstalig.

Samenwerking Amelior en BSI

Deze training wordt door en in samenwerking met het British Standards Institution (BSI) verzorgd.

De leermethode

Om uw vermogen om kennis vast te houden nog verder te verbeteren en de vaardigheden daadwerkelijk toe te kunnen passen, staat in onze trainingen het concept 'Hoofd, Hart en Handen' steeds meer centraal. Hierbij is het denken vanuit de bedrijfsactiviteit ten behoeve van de prestatieverbetering essentieel.
 • Hoofd: kennis - weten wat er in ISO/IEC 27001 staat, (achtergrond)kennis opdoen
 • Hart: houding - waarom ISO/IEC 27001 gebruiken, wat is het nut van de norm voor mijn organisatie, gemotiveerd raken en blijven om de norm toe te passen
 • Handen: gedrag - het doen, oefenen, concreet maken en in de praktijk brengen
Het BSI trainingsmateriaal is in eerste instantie ontwikkeld door het BSI hoofdkantoor in Engeland. Door de centrale rol van BSI in de commissie waarin ISO/IEC 27001:2013 tot stand is gekomen, is in het materiaal informatie uit eerste hand opgenomen.
De combinatie van het state of the art materiaal, waarin verschillende leertechnieken en (groeps)opdrachten zijn verwerkt, met de praktische ervaring van de trainer verhoogt het kennisniveau van de deelnemers en de mogelijkheid om deze kennis in de eigen organisatie direct toe te passen.

Praktisch

Duur: 1 dag
Start op: maandag 20 mei 2019,
Inschrijven
Prijs: vanaf €675

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Geraldine DELVOYE
+32 (0)56 23 20 62

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Maandag 20 mei 2019, telkens van 09u00 tot 17u00.
regio Gent
N/A

Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 20 apr 2019 €675 €675 €675

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Leden betalen vaak aanzienlijk minder. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €35 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier