MINITAB Opleiding voor Gevorderden

Statistisch inzicht in data

Driedaagse workshop

Waarom deze thematiek?

Deze training is het logische vervolg op de driedaagse basisopleiding ‘Statistisch inzicht via Minitab'. Steeds vaker wordt immers beroep gedaan op statistische methoden en technieken om inzicht te krijgen in producten en processen. En het statistische softwarepakket minitab is een uitstekende hulpmiddel om je bij deze analyses te ondersteunen.

In deze opleiding word meer in de diepte ingegaan op de brede waaier aan gevordere analyse- en visualisatiemogelijkheden die Minitab u biedt.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Het doel van deze opleiding is om meer gevorderde statistische technieken te verkennen en te begrijpen, met de bedoeling om ze concreet te kunnen toepassen en te kunnen interpreteren met behulp van de software Minitab.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot o.a.:

 • Laboranten,
 • QA/QC medewerkers en verantwoordelijken,
 • Productieverantwoordelijken, productie-ingenieurs,
 • Verbeteringsverantwoordelijken
 • R&D medewerkers, ontwerpingenieurs
 • Onderhoudsverantwoordelijken
 • Green Belts, Black Belts, Master Black Belts

Deelnemers die deze opleiding wensen te volgen dienen enige voorkennis te hebben van statistiek en hebben reeds eerder met Minitab gewerkt. Bij voorkeur hebben de deelnemers de basisopleiding ‘Statistisch inzicht via Minitab' gevolgd, of hebben in ieder geval voldoende voorkennis van Minitab, statistiek en hypothesetesten in het bijzonder.

Om de opgedane technieken meteen te kunnen toepassen is het essentieel dat u een laptop meebrengt met daarop de Minitab 18 Software. Indien u niet beschikt over deze software kan u die gratis (voor een periode van 30 dagen) downloaden via www.minitab.com

MINITAB aankopen?

Via Amelior kan u het softwarepakket aan een voordeeltarief (1425 Euro)aankopen. Voor meer informatie en bestellingen kan u contact opnemen met Karin Bastiaannet, tel. 056/23.20.66 of e-mail: kb@amelior.be

 

Programma

Deel 1: Beschrijvende statistiek

 • Hoe omgaan met outliers of uitschieters
  • Dixon test
  • Grubb's test
 • Statistische tolerantie intervallen

Deel 2: Hypothesetesten en Regressie

 • Regressie analyse voor gevorderden
  • Orthogonale regressie
  • Meervoudige regressie
  • Stepwise en Best Subsets regressie
  • Regressie met continue en discrete factoren (ANOCOVA)
  • Niet-lineaire regressie 
  • Regressie bij attribuut beoordelingen: Logistische regressie 
 • ANOVA voor gevorderden:
  • ANOVA met meerdere factoren (General Linear model)
  • Willekeurige factoren versus vaste factoren
  • Genest versus gekruist
  • Anova met een covariaat
  • Multivariaat Analyse (MANOVA)

Deel 3: Analysetechnieken voor kwaliteit

 • Regelkaarten (SPC) voor gevorderden
  • EWMA regelkaart
  • CUSUM regelkaart
  • SPC voor korte runs
  • Multivariaat regelkaarten
 • Stabiliteitsstudies
 • AQL
  • voor attribuut data
  • voor variabele data

Deel 4: Meetsysteemanalyse voor gevorderden

 • Uitgebreide gage R&R studie
 • Gage R&R voor destructieve testen
 • Gage R&R voor attribuut data
  • Kappa studie
  • Gage R&R voor binair attribuut data

Deel 5: Design of Experiments (DOE)

 • Opmaak van een proefschema
 • Analyseren van DOE resultaten
 • Gereduceerd factorieel proefopzet
 • Centerpunten

Deel 6: Tips & Tricks in Minitab

 • Data eenvoudig manipuleren in de juiste vorm
 • Grafieken snel bewerken en aanpassen op maat
 • Nuttige tips bij het werken met Minitab projecten

Opgelet: interactieve training

De training is opgebouwd in 4 fasen:

 • Fase 1: De trainer geeft een korte uitleg over de achtergrond van een bepaalde statistische bewerking. Deze theoretische benadering wordt als een opfrissing gezien en wordt beperkt tot het uiterste minimum.
 • Fase 2: De trainer demonstreert de statistische bewerking aan de deelnemers
 • Fase 3: De deelnemers kunnen de statistische bewerking zelf inoefenen aan de hand van een oefening.
 • Fase 4: Groepsbespreking

Trainer

Libbrecht Jan

ir. Jan LIBBRECHT is Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal een ontelbaar Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productie (incl. onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratie (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters telecom,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van procesmanagement, statistiek, Lean en Six Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Sinds 2007 is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier