Praktische statistiek met JMP

Praktische statistiek met JMP

Waarom deze thematiek

Een belangrijke stap in kwaliteits- en bedrijfsmanagement is het samenvatten en visualiseren van concreet cijfermateriaal om inzichten te verwerven en juiste beslissingen te kunnen nemen. Door op een statistisch verantwoorde manier gegevens van producten of processen te analyseren, zullen niet alleen de oorzaken van de problemen aan het licht komen - waardoor kosten van niet-kwaliteit kunnen gereduceerd worden, maar zal dit ook leiden tot een grotere klantentevredenheid.

Het gebruik van statistische methoden en technieken hoeft trouwens niet beperkt te blijven tot bestaande processen en producten, maar kan eveneens gebruikt worden om bv. de robuustheid van nieuwe installaties en producten te verifiëren.

Wat Mag u verwachten?

Deze zeer praktische en interactieve opleiding laat zien dat de uiterst gebruiksvriendelijke JMP-software van SAS het ideale hulpmiddel is om vlot gegevens te structureren, in een oogwenk talrijke inzichtelijke, dynamische grafieken te maken en samenvattende tabellen te construeren. JMP doet dit op een zeer interactieve en intuïtieve manier, waardoor de tool bij uitstek is voor data exploratie en het toepassen van statistiek in de dagdagelijkse werksfeer.
Tijdens de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan het kiezen van de juiste techniek in functie van de beschikbare data en het gewenste resultaat. 

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot iedereen die op een zeer toegankelijke manier statistiek in de praktijk wenst te gebruiken zoals o.a.:

 • Kwaliteitsmedewerkers, laboranten, QA/QC
 • Productieverantwoordelijken, productie-ingenieurs, procesingenieurs
 • Verbeteringsverantwoordelijken
 • R&D-medewerkers, ontwerpingenieurs
 • ...

Deelnemers die deze opleiding wensen te volgen, dienen geen voorkennis te hebben van statistiek of JMP.

Om de opgedane technieken meteen te kunnen toepassen is het essentieel dat u een laptop meebrengt met de JMP-software. Deze software kunt u gratis downloaden via www.jmp.com en na installatie gratis gebruiken voor een proefperiode van 30 dagen.


 

Programma

Deel 1: Inleiding tot JMP

 • Werking van JMP
 • Inporteren en structureren van gegevens uit externe bronnen (Excel, databases…)
 • Datamanipulatie

 

Deel 2: Beschrijvende statistiek

 • Karakteristieke grootheden
 • Distributie: normaalverdeling, scheef, rechthoekig, bimodaal
 • Centrale limietstelling
 • Betrouwbaarheidsintervallen
 • Grafische voorstelling van data:
 • Histogram
 • Boxplot
 • Tijdsgrafiek
 • Spreidingsdiagram
 • Multi-vari grafiek
 • Main effects en interval plot
 • Testen van normaliteit van data
 • Oorzaken van niet-normaal verdeelde data
 • Omgaan met niet-normale data
 • Transformeren: Box-Cox, Johnson
 • Bepalen van de best passende verdeling

 

Deel 3: Hypothesetesten en Regressie

 • Theorie normaalverdelingen: berekenen van waarschijnlijkheden
 • De vijf stappen bij een hypothesetoets
 • Enkelzijdig versus tweezijdig testen; Type I en Type II fouten
 • Hypothesetesten:
 • T-test voor 2 steekproeven (normale/niet-normale data)
 • T-test voor gepaarde steekproeven
 • Testen op gelijke varianties
 • ANOVA
 • Vergelijken van 2 proporties
 • Chi kwadraat test
 • Niet-parametrische hypothesetesten
 • Regressieanalyse

 

Deel 4: Analysetechnieken voor kwaliteit

 • Pareto grafieken
 • SPC Regelkaarten: X-R, I-mR, p , np, c, u
 • Capabiliteitsstudie: Cp(k), Pp(k) bij normale en niet-normale data

 

Deel 5: MSA: Bepalen van meetonzekerheid

 • Gage R&R-studie
 • Bepalen van de bias en lineariteit

 

Opgelet: interactieve training

De training wordt opgebouwd in 4 fasen:

 • Fase 1: De trainer geeft een korte uitleg over de achtergrond van een bepaalde statistische bewerking. Deze theoretische benadering wordt als een opfrissing gezien en wordt bijgevolg beperkt tot het uiterste minimum.
 • Fase 2: De trainer demonstreert de statistische bewerking aan de deelnemers
 • Fase 3: De deelnemers kunnen de statistische bewerking zelf inoefenen
 • Fase 4: Groepsbespreking

 

Trainer

Libbrecht Jan

ir. Jan LIBBRECHT is Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal een ontelbaar Master Black Belts, Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productie (incl. onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratie (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters telecom,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van procesmanagement, statistiek, Lean en Six Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Sinds 2007 is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

Praktisch

Duur: 3 dagen
Start op: maandag 30 november 2020, Lokeren
Inschrijven
Prijs: vanaf €1210

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
maandag 30 november, 7, 14 december 2020, van 09u00 tot 17u00
Biznis
Zelebaan 100, 9160 Lokeren
Tel.: 09/326 85 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €1410 €1210 €1610

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €150,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.