GDPR - basisopleiding legal

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

GDPR - basisopleiding

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe GDPR - General Data Protection Regulation - in werking. Vanaf dat tijdstip dient elke persoon, vennootschap, vereniging of overheidsinstantie die op Europees grondgebied persoonsgegevens verwerkt, te voldoen aan de bepalingen van die achtentachtig pagina's tellende Europese verordening.
Een eerste cruciale stap bij GDPR is dat je weet wat dit precies inhoudt, dat er binnen je onderneming kennis wordt opgebouwd over de verplichtingen die deze nieuwe regelgeving met zich meebrengt en dat je weet welke impact dit heeft op jouw onderneming. Deze opleiding zal ervoor zorgen dat je alvast deze eerste stap succesvol hebt doorlopen.

Waarom deze thematiek?

De General Data Protection Regulation (GDPR), of ook wel Privacyverordening genoemd, trad in werking op 25/05/2018. Vanaf dat tijdstip dient elke persoon, vennootschap, vereniging of overheidsinstanties die op Europees grondgebied persoonsgegevens verwerkt, te voldoen aan de bepalingen van die achtentachtig pagina’s tellende Europese verordening.

Deze regelgeving is zeer ruim: van zodra uw bedrijf gegevens verwerkt die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen worden gelinkt aan een persoon, dan is de GDPR op uw bedrijf van toepassing. Of uw dienstverlening online of offline gebeurt, u een KMO, grote onderneming of multinational bent, of u actief bent in de privé dan wel publieke sector, u B2B of B2C levert, uw data digitaal of op papier is opgeslagen, etc. is allemaal irrelevant voor de toepassing van de GDPR. In de praktijk betekent dit dat alle ondernemingen in België in meer of mindere mate met de GDPR rekening zullen moeten houden.

Waar de grote principes in deze nieuwe verordening gelijklopend zijn met de huidige privacywet van 1992, brengt ze wel heel wat nieuwe procesmatige en administratieve verplichtingen met zich mee. Dit mag niet verwonderen, aangezien de bestaande bepalingen ruim 25 jaar oud zijn. De nieuwe verordening voorziet onder meer in
 • zwaardere verplichtingen voor ondernemingen, zoals o.m. het bijhouden van een dataverwerkingsregister, het implementeren van privacy by design of het opstellen van een DPIA
 • nieuwe rechten voor betrokkenen en nieuwe informatieverplichtingen aan deze betrokkenen
 • verplichte, stringente waarschuwingsmechanismen bij datalekken
 • de functie van Data Protection Officer voor bepaalde verwerkingen,
 • een verzwaarde bewijsplicht (accountability) voor ondernemingen
 • en last but certainly not least: een boetemechanisme voor overtredingen met bedragen tot € 20.000.000 of 4% van de (wereldwijde) geconsolideerde jaaromzet.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Deze halve dag durende opleiding is erop gericht om u een basiskennis te verschaffen van de GDPR en inzichten te geven op welke vlakken de GDPR een impact kan hebben op uw onderneming. De opleiding is ingedeeld in 3 grote delen: basisprincipes, 10 verplichtingen onder GPDR en praktische aanpak.

De opleiding wordt gegeven vanuit een praktisch standpunt. Het is geen zuiver theoretische uiteenzetting waarbij de GDPR artikelsgewijs wordt afgehaspeld, maar een praktische sessie waarbij de nadruk ligt op het onder de knie krijgen van de grote GDPR-concepten, GDPR-risico's kunnen identificeren en een eerste GDPR-assessment kunnen maken wanneer u binnen uw onderneming met privacy-vragen geconfronteerd wordt. Alle leerstof wordt overvloedig ondersteund met voorbeelden en nieuwsreportages.

Programma

Basisprincipes: in dit onderdeel wordt ingegaan op een aantal hoofdconcepten van de GDPR zoals
 • toepassingsgebied GDPR
 • inwerkingtreding
 • persoonsgegevens (wat wel en wat niet?)
 • verwerking
 • data controller vs. data processor
 • toelaatbaarheid (verwerkingsgronden en verwerkingsprincipes)
 • basisrechten data subjecten
 • diverse aandachtspunten
 • sancties en boetes
10 verplichtingen onder GDPR: de impact van de GDPR wordt toegelicht aan de hand van 10 verplichtingen
 • verwerkingsgrond en principes
 • respecteren rechten betrokkenen
 • TOM’s voor veilige verwerking
 • data breaches, DPO’s & register van verwerkingen
 • contracten met data processoren
 • privacy by design, privacy by default en DPIA (Data Protection Impact Assessement)
Praktische aanpak: tot slot wordt in grote lijnen toegelicht hoe u een GDPR-implementatie moet gaan aanpakken:
 • data mapping
 • GAP Analyse
 • controles
 • implementatie van maatregelen
 • documentatie en juridische documenten
 • awareness

Voor wie?

Voor eenieder die een goede basiskennis wil verkrijgen over privacy en GDPR, al dan niet met oog op de implementatie van privacyverplichtingen binnen de onderneming.

Trainer

Tom Devolder

Tom Devolder heeft na een carrière van bijna 13 jaar in de advocatuur de overstap gemaakt naar de consultancy-wereld en is op heden werkzaam als legal consultant voor diverse ondernemingen. Een zeer groot deel van zijn tijd adviseert Tom klanten bij privacyvraagstukken en begeleidt hij diverse ondernemingen bij het implementeren van de GDPR. Doorheen de jaren heeft Tom heel wat ervaring opgedaan rond privacy, IT/internet & recht. In combinatie met zijn technische achtergrond en IT-kennis is hij de geknipte persoon om u wegwijs te maken in de GDPR.

Praktisch

Duur: een halve dag
Start op: donderdag 11 juni 2020, Sint-Martens-Latem
Inschrijven
Prijs: vanaf €265

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
donderdag 11 juni 2020, van 09u00 tot 13u00
Auberge du Pecheur
Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem
Tel.: +32 9 282 31 44
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 12 mei 2020 €300 €265 €355
Prijs €335 €295 €395

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier