Sensibilisatie voor leidinggevenden i.v.m. 'psychosociaal welzijn'

Wettelijk kader & preventie psychosociale risico's - Vertrouwenspersoon

Sensibilisatie voor leidinggevenden i.v.m. 'psychosociaal welzijn'

De codex over Welzijn op het werk (boek I Titel 3) definieert wat er van een organisatie verwacht wordt op vlak van psychosociale risico’s. Daar waar vroeger de klemtoon voornamelijk lag op geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, worden de risico’s nu verder uitgebreid naar stress, burn-out en psychosociaal welbevinden. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon wordt sterk geadviseerd, het opmaken van een risicoanalyse m.b.t. psychosociaal welzijn is een verplichting.
Met deze informatieve sessie worden leidinggevenden op de hoogte gebracht van de verwachtingen die de wetgever oplegt ter preventie van de psychosociale risico’s. 

Deze training komt in aanmerking voor de erkenning tot MER-coördinator.

Waarom deze thematiek?

Het 'Psychosociaal Welzijn' en wat er van een organisatie en dus ook van een leidinggevende verwacht wordt, willen we in deze workshop extra toelichten.
Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving, in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk, in het Belgisch Staatsblad. De wetten van 28 februari 2014 en van 28 maart 2014 hebben de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk grondig gewijzigd. Dit hoofdstuk legt voortaan een algemeen kader vast voor de preventie van de psychosociale risico's op het werk daar waar het voorheen enkel betrekking had op geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Stress en burn-out behoren vanaf nu ook tot de psychosociale risico's.
De werkgever is ertoe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico's te voorkomen of om deze schade te beperken.

Wat mag je verwachten tijdens de workshop?

Deze informatieve workshop heeft als doel de leidinggevenden, HR en anderen in de organisatie op de hoogte te brengen van de nieuwe wetgeving en het gevolg ervan op de werkvloer. Door deze workshop begrijp je beter wat er verwacht wordt om de psychosociale risico's in kaart te brengen en de juiste maatregelen te treffen om proactief en preventief aan de slag te gaan.

Leerdoelstellingen tijdens deze workshop:
 • Je zal op de hoogte zijn van wat er verwacht wordt in het kader van psychosociaal welzijn op de werkvloer.
 • Een aantal inhoudelijke thema's, bvb. de taak voor een vertrouwenspersoon, zullen duidelijk worden.
 • Er zal een kader aangeboden worden waardoor het mogelijk wordt voor jou om dit toe te passen in de eigen werkcontext.

Voor wie?

 • Werkgevers, managers en leidinggevenden
 • HR
 • Alle geïnteresseerden die geen officiële titel dragen, gerelateerd aan het psychosociaal welzijn.

Programma

We gaan ondermeer dieper in op onderstaande thema's:
 • Wetgeving: wettelijk kader, de actoren (hiërarchische lijn, vertrouwenspersoon, preventieadviseur, arbeidsgeneesheer, comité ter preventie en bescherming op het werk), hun rol en verantwoordelijkheden.
 • Definitie van de 'psychosociale risico's' en noodzaak van een kwalitatieve en/of kwantitatieve risicoanalyse met als outcome een overzicht van de te nemen maatregelen.
 • Kennis van de procedures ten aanzien van het indienen van een psychosociale klacht.
 • Stress en stressbeheersing/burn-out: ontdekken van de signalen, beleidsaanpak, organisatorische do's and don'ts.
 • Creëren van een draagvlak: Hoe kunnen we motiveren naar een hoger welzijns-/veiligheidsniveau? Op basis van het '6-bollen-model' van motivatie krijgen we inzicht in de voorwaarden die noodzakelijk moeten ingevuld worden om te kunnen spreken van ‘intrinsieke motivatie'.
 • Walk the talk: wat verstaan we onder ‘voorbeeldgedrag' en hoe kan je dit als leidinggevende consequent toepassen?

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze workshop bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Trainer

De Rycke Kathleen

Kathleen DE RYCKE was voorheen wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent en zelfstandig consultant HRM & coach van individuen en teams. Sedert 2010 is zij werkzaam als Senior Consultant ‘People Management’ bij Amelior. Zij bouwde op vlak van ‘HRM’ en ‘Psycho-sociaal welzijn' tijdens haar voorbije werkervaringen een ruime expertise op. Gezondheidszorg, universitaire en algemene ziekenhuizen, openbare besturen, pharmaceutische industrie,... zijn sectoren waar Kathleen heel wat ervaring opdeed inzake HRM, stressmanagement, teamontwikkeling, communicatie, motivatie, leiding geven, change management,…

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Ruben BAES
+32 (0) 56 23 20 65

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier