Gecertificeerd logistiek auditor

Dé top-opleiding inzake logistiek

Gecertificeerd logistiek auditor

De optimale beheersing van de goederen- en informatiestromen wordt voor onze productie- en distributiebedrijven steeds belangrijker. De totale logistieke kost vertegenwoordigt immers een belangrijk deel van de productiekost en moet daarom zo optimaal mogelijk bijdragen tot een verantwoorde klantenservice en een uitstekend bedrijfsresultaat.
De logistieke efficiëntie in kaart kunnen brengen met als resultaat de totale logistieke efficiëntie  te maximaliseren, vereist heel wat specifieke kennis.

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (de opvolger van het Educatief verlof). Vanaf 1 september kan je dus opleidingsverlof aanvragen voor deze opleiding! Meer informatie via deze link.

Waarom deze thematiek?

Tijdens deze hoogaangeschreven langlopende opleiding willen we logistieke auditoren vormen die in staat zijn om de logistieke processen in de bedrijven in hun totaliteit te evalueren en naar waarde te schatten. Om in dit opzet te slagen is een diepgaande doch praktische kennis nodig van de moderne visies en realisaties op het vlak van de logistieke processen van zowel productie- en distributiebedrijven als van logistieke dienstverleners.
Logistiek is immers een veelomvattende discipline waarbij zowel technische, informatieverwerkende en menselijk-organisatorische factoren een doorslaggevende rol spelen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Tijdens deze langlopende opleiding wordt veel aandacht besteed aan de praktische organisatie en wordt intensief gebruik gemaakt van praktijkgetuigenissen en actieve case studies.

Tijdens deze opleiding zult u:
 • duidelijk inzicht krijgen in het functioneren van de totale logistieke ketting
 • duidelijke meetpunten kunnen bepalen voor het evalueren van de logistieke ketting, meten en evalueren
 • praktische richtlijnen gekregen hebben voor het verbeteren van uw eigen logistieke ketting
 • de mogelijkheid gehad hebben om een eigen verbeterproject diepgaand te bespreken
Deze respectievelijke onderwerpen worden op intensieve wijze en zeer praktijkgericht uitgediept. In een korte tijd krijgt u een gigantische hoeveelheid praktisch bruikbare informatie die u zal toelaten om op professionele wijze kritische en verbeteringsgerichte logistieke audits uit te voeren.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

 • U realiseert belangrijke kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen
 • U weet de logistieke efficiëntie in kaart te brengen en te maximaliseren
 • Kostenoptimalisatie van uw logistieke processen

Voor wie?

Deze opleiding is geconcipieerd voor:
 • logistiek verantwoordelijken, logistiek managers en logistiek auditoren die hun kennis en inzichten willen verscherpen
 • beginnende logistiekspecialisten die snel hun praktische kennis willen op peil brengen
 • bedrijfsverantwoordelijken, kaderleden, consultants, analisten, informaticaspecialisten en auditoren die het groeiend belang van de logistieke functie inzien en de nodige kennis willen vergaren om op die nieuwe uitdaging op een professionele manier te kunnen inspelen.
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Deze opleiding is modulair opgebouwd. Indien u het certificaat ‘Logistiek Auditor' wenst te behalen, dient u het volledige programma te volgen. U kunt er echter ook voor kiezen om enkel deel te nemen aan één of meerdere modules. Elke module bevat één dag e-learning.

5 dagen - kan ook apart gevolgd worden
 • introductie
 • materiaalbehoeftenplanning
 • capaciteitsplanning
 • productieorganisatie
Module: Management van distributie en transport
4 dagen - kan ook apart gevolgd worden
 • startpunt, belang, principes en werkwijze voor transportorganisatie
 • kosten, reglementering en organisatie van distributie
 • reverse logistics en systemen/management inclusief bedrijfsbezoek
Module: Magazijnmanagement
5 dagen, incl. 3 bedrijfsbezoeken - kan ook apart gevolgd worden
 • integrale logistiek en rol van het magazijn in de supply chain
 • Blended Learning via het Zelco Internet Platform
 • lay-out en werking van het magazijn
 • Warehouse Management Systemen (WMS) en kostenbeheersing
 • aansturing van een 'state of the art'-magazijn
Module: Voorraadbeheer en optimalisatie
5 dagen - kan ook apart gevolgd worden
 • inleiding tot het voorraadbeheer
 • het statisch bestelmodel
 • het dynamisch bestelmodel en voorspellingstechnieken
 • strategisch voorraadbeheer
 • voorraadbeheer in een productieomgeving
Module: Logistieke systemen en logistieke organisatie
1 dag
 • overzicht, keuze en invoering van de logistieke systemen, inclusief de ERP context Auditing van logistieke systemen
 • invoering en evaluatie van logistieke organisatievormen
 • de kost van logistiek management
 • het meten van de efficiëntie van het logistiek management
 • auditing van het logistieke management
Examen

Opgelet: interactieve cursus

Elk programmaonderdeel van deze cursus is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz.
Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers tot een maximum van 20. Snel inschrijven is bijgevolg de boodschap!

Attest

Kandidaten die slagen voor het examen en de individuele opdracht ontvangen het certificaat 'Logistiek Auditor'.
De individuele opdracht bestaat uit het uitwerken van een logistieke verbeteringsopdracht binnen het bedrijf. Indien u niet slaagt in bovenvermelde proeven maar toch alle lessen heeft bijgewoond, krijgt u een getuigschrift van aanwezigheid.

Referenties

Bij de vorige edities van deze cursus mochten we deelnemers verwelkomen uit o.a.:
Arcelor Mittal, Astra Zeneca, Baeyer Rubber, Barco Projection Systems, Baxter Distribution Center, Brit-European Transport, Charlier-Brabo Group, Continental Automotive Systems Division, Crown Bedding, De Witte Lietaer, Electrabel, GDF Suez, Ikaros Solar, Koninklijke Luchtmacht, MAVEDRO (Dreamland), Miele, Nutricia België, Randstad, Smurfit Kappa Van Mierlo, Unigro, Volvo CCG, Ziekenhuis Jan Yperman, …

De cursisten realiseerden naar aanleiding van deze cursus belangrijke efficiëntieverbeteringen en besparingen gaande van enkele duizenden euro per jaar tot enkele tienduizenden euro per jaar.
Cursisten én hun opdrachtgevers hadden een uitgesproken waardering voor de combinatie van theoretische onderbouw en de uitzonderlijk grote praktische bruikbaarheid van de informatie.

Cursisten aan het woord

"Ik ben zeer tevreden, in die mate zelfs dat ik overweeg twee van mijn medewerkers in te schrijven voor de modules die voor hen belangrijk kunnen zijn."

Jean LEEMANS - CECA BELGIUM NV

"Deze opleiding was zeer leerrijk. Het biedt je de mogelijkheid om af te toetsen hoe ver je kennis reikt. Theorie wordt ondersteund door vele praktijkvoorbeelden. De lesgevers zijn ervaringsdeskundigen die je helpen bij allerlei vragen. Een aanrader."

Danny GEUEKENS - CNH INDUSTRIAL BELGIUM NV

"Zeer degelijke opleiding die je niet alleen een compleet beeld geeft van alle facetten van het hedendaagse logistiek gebeuren, maar je tegelijk een degelijke praktijkbasis geeft om je eigen logistieke werkprocessen en -werkingskosten te gaan optimaliseren. De interactiviteit, de openheid en de bereidheid van de cursusleiders om hun rijke ervaring met jou te delen zijn een opstap naar succesvolle verbeteringstrajecten. De cursusdocumentatie is zeer compleet en zal voor mij, zolang ik actief blijf binnen 'supply chain' en logistiek, een naslagwerk blijven dat nog zeer vaak zal geconsulteerd worden."

Kris TULKENS - SPECIALTY POLYMERS ANTWERP

Recenter voegde Kris toe: "Graag wil ik reageren op uw artikel 'Logistiek Auditor in de eindfase' in de nieuwsbrief van juli 2011. Een jaar geleden zat ik in dezelfde situatie als de kandidaten van deze opleiding nu: nl. de voorbereiding van het eindexamen en de presentatie. Ik kan alleen maar herhalen dat deze opleiding me heel veel voldoening heeft gegeven en dat het loont om te volharden tot op het eind. Het is een rijke ervaring geweest die me nog alle dagen helpt in mijn rol van logistiek coördinator die ik opneem voor onze joint venture. Veel succes aan de cursisten!"

Kris TULKENS

"Als logistiek manager van Dexia Insurance Belgium wordt het woord 'logistiek' op een iets andere manier ingevuld dan de logistieke betekenis in de productie- en industriële wereld. Toch was het voor mij een zeer verrijkende ervaring om de verschillende invalshoeken te leren kennen van de deelnemers die uit diverse sectoren kwamen. Voorraadbeheer, magazijnbeheer, transportmogelijkheden, logistieke meetpunten en processen, alsook inrichting van magazijn waren voor mij items waar ik zeker nieuwigheden en verbeteropportuniteiten voor mijn organisatie kon ontdekken. Zelfs uit het productiegedeelte, wat in onze organisatie uiteraard een totaal andere invulling heeft, kon ik ideeën oppikken om in onze organisatie te implementeren. Ook de ervaringen van medecursisten dragen bij om je eigen logistieke visie te verruimen. Daarbovenop komt de zeer uitgebreide praktische kennis (met cases) van de lesgever. Kortom, als je op logistiek vlak verantwoordelijkheid draagt, is deze cursus zeker een aanrader om je gezichtsveld in deze materie te verbreden."

Andy FLORIJN - DEXIA INSURANCE BELGIUM

"De opleiding heeft mij op een andere manier naar logistieke kosten laten kijken, mede door de zeer ervaren docenten die openstaan voor discussie. Daarnaast was de interactie tussen de deelnemers ook zeer verrijkend...dit bracht op zich al oplossingen voor praktische problemen binnen het dagdagelijks logistiek gebeuren. Een aanrader voor wie in zijn processen wil duiken!"

Els VEKEMANS - CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS DIVISION

"De opleiding geeft een zeer goed totaalbeeld van de logistiek vandaag in al zijn facetten. Ik hield vooral van de praktische aanpak van de lesgevers, de interactie met de medestudenten. De taken na elke module stimuleren zeer sterk de deelnemers om telkenmale de leerstof te toetsen aan de eigen praktijkervaring binnen zijn/haar bedrijf. Kortom, een zeer degelijke opleiding die eigenlijk een must is voor iedereen die inzicht wil krijgen in de logistieke processen binnen zijn/haar bedrijf, om van daaruit de processen te herbekijken en te optimaliseren naar klantvriendelijkheid, kost en efficientë."

Brigitte SCHELDEWAERT - AMI SEMICONDUCTOR BELGIUM

"De opleiding is een aanrader om meer praktische ervaring op te doen binnen de verschillende logistieke domeinen. De kans om de dagelijkse logistieke knelpunten aan te halen en te bespreken maakt het geheel een leerrijke ervaring."

Nancy VANDERMERCKEN - NMBS-TW HST VORST

"Hoewel ik al mijn hele leven in de logistiek zit, heb ik toch nog heel wat opgestoken. De lesgevers kunnen het heel goed brengen met veel gevoel voor de praktijk – deze combinatie is niet eenvoudig te vinden. De opleiding was dan ook zeer goed, naast het theoretische gedeelte tevens zeer praktijkgericht. Ik heb er een behoorlijk naslagwerk aan overgehouden, dat ik zeker in de toekomst nog regelmatig zal gebruiken. Ook de ervaringsuitwisselingen met collega's is een toegevoegde waarde aan de opleiding."

Patricia LIEKENS - METAALGIETERIJ GIESEN

"Persoonlijk vind ik deze cursus meer dan alleen een opleiding tot toekomstig logistiek auditor, daar de cursus dermate goed opgebouwd en uitgebreid is. Alle facetten van de logistieke ketting komen uitgebreid aan bod en worden tijdens deze opleiding getoetst aan de eigen leefwereld. De docenten hebben een klare kijk en kunnen zich moeiteloos inleven in de omgeving van de cursisten, hetgeen hen in staat stelt adequate meettechnieken en KPI's mee te geven aan de mensen die de opleiding volgen. Deze opleiding samengevat in enkele kernwoorden komt voor mij overeen met compleet, van hoog niveau en uiterst interessant voor iedereen die zich op professioneel gebied beweegt in de wereld van logistiek en supply chain management. De opleiding heeft me heel wat nieuwe inzichten, technieken en meetpunten bijgebracht die mezelf en de firma helpt om continu te verbeteren. Ik vind de opleiding dan ook een absolute aanrader voor iedereen die zijn visie op logistiek gebied wil toetsen, verbreden en vergelijken met andere bedrijven."

Robby STAS - ALPRO

"De docenten weten op een duidelijke en aangename manier een pak praktijkgerichte informatie over te brengen. Er is bovendien een ideale mix tussen de theorie en een aantal praktische oefeningen. Deze opleiding heeft er voor mij o.a. concreet toe bij gedragen dat: onze stock van volumineuze en weinig roterende producten werd afgebouwd zonder noemenswaardig in te boeten op servicegraad, er een idee gevormd werd van wat de voorraadkost werkelijk bedraagt."

Hans VANWYNSBERGHE - ISOLAVA

"Ik vond het programma vrij compleet. Alle aspecten van de logistieke ketting kwamen aan bod. Je volgt de volledige ketting van de operationele magazijnorganisatie over voorraadbeheer en produktiebeheer tot het transportbeheer. Mij heeft de cursus alleszins heel wat nieuwe inzichten gegeven. Inzichten die zowel theoretisch als praktisch werden benaderd in een begrijpbare taal voor de mensen van het terrein. Een voorbeeldje daarvan is de manier waarop de module voorraadbeheer werd uitgewerkt. Onderdeel van deze module zijn prognosetechnieken, een element dat de kern vormt van het voorraadgebeuren. Prognosetechnieken kunnen zeer theoretisch en zeer complex worden gebracht wat de begrijpbaarheid beperkt tot een select groepje mensen. Binnen deze opleiding werd dit echter praktijkgericht gebracht en uitgewerkt in een vorm die overdraagbaar is naar andere mensen binnen ons bedrijf. Dat vind ik belangrijk omdat voor mij de opzet van een cursus moet zijn dat de kennis kan worden uitgedragen binnen uw organisatie. Tot slot wou ik nog kwijt dat de lesgevers mij sterk hebben aangesproken. Ze weten waarover ze praten en zoals reeds aangehaald, ze kunnen dit ook overbrengen op hun publiek. Tout court, voor al wie van nabij te maken heeft met logistiek is deze intensieve cursus een aanrader.

André CERON - COLRUYT

"De opleiding 'Gecertifieerd Logistiek Auditor' biedt niet alleen een breed inzicht in de huidige 'state of the art' oplossingen om uw magazijn, voorraad, productie & transport verder te optimaliseren. De docenten slagen er ook telkens opnieuw in om op al deze domeinen heel concrete en nuttige werkervaringen te delen die op de werkvloer onmiddellijk kunnen toegepast worden."

Marc Cuvelier - MCU SOLUTIONS

Trainers

Van Zele Alfons

Alfons VAN ZELE is de stichter van Zelco. Hij is handels- en bedrijfseconomisch ingenieur (KU Leuven - 1970) en studeerde eveneens aan de Vlerick Leuven Gent Management School en aan INSEAD te Fontainebleau. Na meer dan 20 jaar management ervaring bij de GIB-groep en directiefuncties op het vlak van verkoop, logistiek en informatica, evolueerde hij verder naar een internationale adviesfunctie voor distributie- en productiebedrijven. Het doel van Zelco, zijn eigen adviesbureau, is bedrijven te ondersteunen bij het stroomlijnen van organisaties ter verbetering van de klantenservice en de productiviteit. Deelnemers hebben een uitgesproken waardering voor de professionele ervaring die Alfons Van Zele heeft opgebouwd én voor de praktische bruikbaarheid van de informatie die hij geeft.

Van Zele Pieter

Pieter VAN ZELE startte na zijn studies tot Licentiaat Economische Wetenschappen en een specialisatie als Logistics Expert aan de Universiteit van MOLDE te Noorwegen, zijn loopbaan binnen Zelco Logistics als trainer en project manager. Hij heeft een diepe ervaring in het begeleiden van complexe logistieke projecten binnen het domein van de magazijnorganisatie, de voorraadbeheersing en de productieoptimalisatie. Hij heeft tevens een boeiende ervaring opgedaan in het leiden van magazijnen en in het begeleiden van logistieke verbeterprojecten op de werkvloer.

Praktisch

21 dagen

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier