Ontwikkel onmisbare vaardigheden als management assistant

Voor management assistants die zich willen blijven ontwikkelen, nieuwsgierig zijn naar nieuwe evoluties en naar hoe anderen hun job uitoefenen.

Management assistant vervolmaking naar co-manager.

Het volgen van deze opleiding levert heel wat resultaten op:
 • Je slaagt er in om nog optimaler, efficiënter en aangenamer samen te werken met je manager(s) en collega's
 • Je wordt nog doeltreffender in bepaalde situaties en haalt meer resultaten uit jezelf en anderen
 • Je speelt beter in op de noden en behoeften van je manager(s), interne en externe klanten
 • Je hebt meer inzicht in je eigen communicatiestijl(en) en welke kwaliteiten en valkuilen hieraan verbonden zijn
 • Je haalt nog meer plezier en voldoening uit je werk
Geniet van dit cadeau aan jezelf en pluk er de vruchten van op je werkplek!

Waarom deze thematiek?

De traditionele management assistant competenties volstaan reeds lang niet meer. Het gebruik van nieuwe technologieën in organisaties, de toename van verantwoordelijkheidsdomeinen en de steeds hogere eisen die gesteld worden, zorgen voor een steeds veranderende invulling van de management assistant rol. Een veeleisende en polyvalente functie waarvoor je best wat ondersteuning kan gebruiken.
Deze ondersteuning en vervolmaking bieden wij in deze opleiding. Het programma evolueerde mee met de taken en eisen die aan management assistants gesteld worden, dit dankzij de meer dan 20 jaar ervaring die de trainer heeft met je problematiek.

Wat mag je verwachten tijdens de opleiding?

Je krijgt een boeiende, interactieve, praktijkgerichte opleiding. Om de opleidingstijd optimaal te benutten en de behandelde thema's maximaal op de eigen organisatieomgeving te kunnen afstemmen, krijgen de deelnemers korte tussenliggende opdrachten. Tijdens de opleiding wordt tevens een individueel actieplan opgebouwd, dat de deelnemers ook nadien daadwerkelijk zal verder helpen.

Leerdoelstellingen tijdens deze opleiding:
 • Inzicht verwerven in de verschillende psychologische profielen. Je ontdekt jouw eigen en andermans profiel om te komen tot een nog doeltreffender samenwerking met je manager(s) en collega's.
 • Inzicht verwerven in je eigen sterktes en zwaktes waardoor je je eigen gedrag flexibel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden en personen, waardoor je meer impact zal krijgen op anderen.
 • Aanleren hoe je belangrijke communicatietechnieken goed kan hanteren: bv. actief luisteren, empathie, vraagstellingstechnieken, feedback geven en vragen, …
 • Leren assertief te zijn in een professionele omgeving. Je leert op een niet-kwetsende manier 'neen' te zeggen, te reageren op spanningen, meningsverschillen uit te praten, … Je ontdekt de kracht van emoties!
 • Meer vertrouwen krijgen om je eigen ideeën, gevoelens te uiten en te verdedigen.

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Deze opleiding levert je onderstaande resultaten op in je werkveld:
 • Je slaagt erin om nog beter samen te werken met je manager(s) en collega's.
 • Je bent nog doeltreffender geworden in bepaalde situaties en haalt meer resultaat uit jezelf en anderen.
 • Je speelt beter in op de noden en behoeften van je manager(s), interne en externe klanten.
 • Je haalt nog meer plezier en voldoening uit je werk.

Voor wie?

Deze opleiding is speciaal ontworpen voor management assistants die zich verder willen ontwikkelen naar co-manager. Het vertrekpunt daarbij is het zich eigen maken van een assertieve communicatie evenals de verschillende psychologische profielen leren kennen als basis voor een beter self-management en goede professionele relaties.

Programma

Dag 1: Hoe slaag je erin om efficiënt samen te werken met je manager(s) en collega's?
 • Welke is de rol van de management assistant?
  • Evolutieschets – hedendaagse accenten
 • Checklist om de eigen verwachtingen en deze van de manager(s) te leren kennen.
  • Tussentijdse opdracht
 • Welke zijn de verschillende psychologische profielen?
  • Je ontdekt je eigen en andermans profiel
  • Je krijgt meer inzicht in je eigen sterktes en zwaktes
  • Je toont meer respect en begrip door een beter inzicht in de karaktertrekken van anderen
 • Hoe leer je je eigen socio-stijl aan te passen?
  • De sleutel tot succes/resultaat
 • Hoe doeltreffender samenwerken met je manager(s) en collega's?
Dag 2: Overtuigend communiceren; kerncompetentie van een management assistant
 • Terugkoppeling van de resultaten van de tussentijdse opdracht.
 • Wat is communicatie en waarom is communicatie zo moeilijk?
 • Perceptie en het wegwerken van hinderpalen, valkuilen en misverstanden.
 • Welke zijn belangrijke communicatietechnieken om elkaar beter te informeren en te begrijpen?
  • Feedback geven en vragen, herformuleren, empathie, actief luisteren, vraagstellingstechieken (doorvragen), …
 • Hoe krijg je meer aandacht van de mensen of hoe doe je de mensen luisteren?
 • Hoe meer impact krijgen, hoe overtuigender overkomen?
Dag 3: Wat is het belang en de kracht van assertiviteit en van het tonen of niet tonen van je emoties op het werk?
 • Welke zijn de basishoudingen in communicatie?
  • subassertiviteit of vluchtgedrag
  • agressiviteit of vechtgedrag
  • manipulatie
 • Ontdekken van de eigen communicatiestijl met de daaraan verbonden voor- en nadelen voor jezelf of voor het resultaat
 • Assertiviteit als streefdoel, als levensfilosofie
 • Concreet inoefenen van de bouwstenen voor een assertieve communicatie, op eigen voorbeelsituaties
  • Hoe op een constructieve manier kritiek geven/feedback geven?
  • Hoe reageren op kritiek?
  • Hoe ‘neen' zeggen zonder de ander te kwetsen?
  • Hoe je eigen ideeën en gevoelens uiten en verdedigen?

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze opleiding bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Cursisten aan het woord


Veel bijgeleerd in deze cursus over mezelf maar ook over hoe omgaan en communiceren met anderen (collega's en leidinggevenden).
 
Valerie TENAERTS - AZ SINT-JAN BRUGGE-OOSTENDE
 
Ilse loodst je moeiteloos doorheen de theorie.
Haar enthousiasme en energie zijn daarbij aanstekelijk.
Zij slaagde erin om mij verschillende inzichten te doen verwerven die ik gemakkelijk
op professioneel vlak kan integreren.
Tijdens de opleiding was er ook ruimte voor wat humor, wat ik ten zeerste kon appreciëren.
 
Sylvie CAPELLE - AZ SINT-JAN BRUGGE-OOSTENDE
 

De opleiding was in het algemeen heel aangenaam, de lesgeefster heeft zeer veel ervaring en werkt erg praktijkgericht. De oefeningen die men moet maken zijn boeiend en betrekken onmiddellijk de werkomgeving erbij. Het volgen van deze cursus is echt een meerwaarde om mee te nemen in het bedrijfsleven, zelfs als niet-management assistant. Ik raad iedereen met een administratieve achtergrond aan om deze opleiding te volgen.

Stephanie DE KERPEL - EANDIS

De opleiding heeft ertoe bijgedragen dat ik mezelf beter heb leren kennen, maar ook mijn leidinggevenden en collega's anders ben gaan bekijken. Het geeft je een beter inzicht in hoe je je baas of collega's het beste aanspreekt om tot een zo goed mogelijke samenwerking te komen. Ook leer je uit deze opleiding dat er achter een gezicht vaak meer verborgen zit dan wat het lijkt. Ik ben zeer tevreden dat ik deze opleiding mocht volgen, het is een echte eye-opener.

Leda OVERHEUL - TVM BELGIUM

De cursus is zeker aan te raden voor elke management assistant. De communicatie tussen leidinggevende en management assistant wordt onder de loep genomen om zo alleen maar te verbeteren, inclusief assertiviteit.

Inne HENDRIX - VOPAK TERMINAL EUROTANK

Zeer geslaagde opleiding met een goede spreker die uitdaagt om actief deel te nemen! Je leert jezelf en de anderen nog beter kennen!

Evelien LONCKE - GEMEENTEBESTUUR WINGENE

Een must voor alle (toekomstige) Management Assistants. Je leert er heel veel over jezelf (kernkwaliteiten en communicatiestijlen) en je leert er ook beter om te gaan met anderen en met je manager.
 
Karolien VANDERSARREN- AMELIOR
 
Een hele interessante, interactieve en verrijkende opleiding, die een beter inzicht geeft in de verschillende typologieën mensen en in jezelf, met nuttige tips voor een efficiëntere communicatie en meer assertiviteit. Een echte aanrader!

Ann DE GROOT - EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY

Ik ben zeer tevreden van mijn deelname aan de cursus. Ik heb veel geleerd dat ik kan meenemen naar de werkvloer en kan gebruiken in mijn dagelijkse bezigheden en naar mijn manager toe. Ik wil zeker mijn communicatie met hem verbeteren en dat zal lukken dankzij de cursus.

Evy HEYSE - DEBA

Ik ben zeer tevreden dat ik deze opleiding gevolgd heb. Heb hier na 3 dagen weer enorm veel van opgestoken om in mijn huidige functie te gebruiken.

Debbie VERMETTEN - TELENET

De cursus is een verrijking op zich. Het geeft een beter inzicht over hoe en waarom ik op een bepaalde manier reageer. Bovendien helpt de cursus om de relatie met de manager nog te versterken en helpt je eveneens om nog efficiënter en assertiever op te treden naar de manager toe.

Mariëlle VERVAECKE - ALGEMENE PHARMACEUTISCHE BOND

De cursus was heel verrijkend. Het heeft me vooral een betere kijk gegeven op hoe ikzelf in mekaar zit en waarom ik in bepaalde situaties op een bepaalde manier reageer. Bovendien schept de cursus ook een duidelijk kader omtrent de relatie met de manager en welke aandachtspunten je als assistente in het oog moet houden om binnen deze relatie zo optimaal en efficiënt mogelijk te functioneren. Dit wordt door de trainer aangepakt op een heel interactieve en leuke manier. Helemaal geen droge, saaie theorie, maar een heel individuele aanpak met nuttige tips en raadgevingen voor elk van de deelnemers.

                                                                                                                                                                                                     Nora VAN DRIESSCHE - BARCO

Binnen Touring werk ik vooral met mensen; zowel bedienden als arbeiders. Wat mij aan deze opleiding vooral fascineerde is het onderdeel over typologie. De uiteenzetting over de eigenschappen van de verschillende types, hoe je ieder type best benadert en in zijn eigenheid leert waarderen zijn me meest bijgebleven. Concreet voor mij wil dit zeggen dat ik de mensen nu iets minder direct probeer te benaderen (ik ben zelf een collegiaal type, met alle eigenschappen van dien). Ik probeer nu eerst af te tasten hoe de persoon tegenover mij wil benaderd worden en probeer mij in zijn denkwereld te verplaatsen. Ik heb ook geleerd dat het belangrijker is eerst te observeren dan meteen een oordeel/mening klaar te hebben. Het deed ook deugd te zien dat veel van de eigenschappen waarover we als assistentes (moeten) beschikken, ook daadwerkelijk gewaardeerd worden door de managers. Voor mij was dat toch een bewijs van 'goed bezig zijn' en 'op mijn plaats zitten'. Beter dan ik zal u ook weten dat het succes van een opleiding valt of staat met de opleider zelf. Voor mij was het de eerste maal dat ik een opleiding volgde gegeven door Ilse Claes, maar het was een aangename kennismaking.

Katrien DE VOS - TOURING
Trainer

Claes Ilse

Ilse CLAES was gedurende meer dan 10 jaar verbonden aan het opleidings- en adviesbureau Right Jouret Management Consultants. Ilse is voornamelijk actief op het vlak van ‘skills - & leadership trainingen’ waaronder: communicatie, assertiviteit, customer care, stressmanagement, teambuilding, emotionele intelligentie, … zowel incompany als in open opleidingsvorm.  Hierbij heeft zij honderden deelnemers getraind uit zowel multinationale als kleinere familiale ondernemingen, zoals Agfa-Gevaert, KBC, Degussa, Siemens, Telenet,.... In januari 2000 startte zij haar eigen organisatie ‘People in Motion’ op. De concretisering van haar passie: het in beweging brengen van mensen naar een grotere zelfrealisatie en een performanter functioneren binnen een organisatie.

Praktisch

Duur: 3 dagen
Start op: maandag 01 maart 2021, Schoten
Inschrijven
Prijs: vanaf €1395

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
maandag 1, donderdag 18, 25 maart 2021, van 09u00 tot 17u00
KMO Business Center
Brechtsebaan 30, 2900 Schoten
Tel.: 03 550 80 11
parkeergelegenheid bij het Sportpark op 450m van het Business Center

Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €1595 €1395 €1795

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €150,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier