Managing Successful Programmes (MSP®): Foundation

Overbrug de kloof tussen strategie en de realisatie van projecten en activiteiten!

Managing Successful Programmes (MSP®): Foundation

Jouw organisatie: een kluwen of een samenhangend geheel?

Krijg grip op de verschillende projecten en activiteiten binnen je organisatie.
De samenhang tussen projecten binnen een bedrijf is zeker niet onbelangrijk, daar een project op zichzelf een positieve bijdrage kan leveren, maar in relatie met andere projecten contraproductief kan werken. Leer tijdens deze opleiding hoe je kan bijsturen op de samenhang tussen projecten.

U kan via Amelior ook enkel het examen afleggen voor 290 euro.

Waarom deze thematiek?

Steeds meer veranderingen worden via projecten aangepakt. Toch hebben we lang niet altijd het gevoel dat we daarmee bereiken wat we voor ogen hebben. Een project kan op zichzelf een positieve bijdrage leveren, maar in relatie met andere projecten contraproductief werken. Voor de bedrijfsvoering en de overkoepelende doelstellingen is het nodig bij te sturen op de samenhang tussen projecten. Steeds vaker wordt daarom gebruik gemaakt van programmamanagement en vooral van de methode MSP®.
Programmamanagement bestaat als begrip sinds begin 1970. Er zijn vele verschillende typen programma’s te onderscheiden. Deze typen hebben met elkaar gemeen dat ze allen gericht zijn op verandering. Deze verandering in de bedrijfsprocessen en omgeving kunnen noodzakelijk of gewenst zijn vanwege bijvoorbeeld veranderingen in het politieke klimaat, wijzigende wetgeving, technologische ontwikkelingen (internet), etc. Maar ook wijzigende doelstellingen van het bedrijf zelf kunnen programma’s en programmamanagement wenselijk maken. Voorbeelden hiervoor zijn de wens tot globalisering, kwaliteitseisen en industriestandaards, verbetering van de productkwaliteit of service. Deze veranderingen moeten worden gemanaged om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

De training leidt op tot het examen (facultatief) voor MSP® FOUNDATION. Zelfstudie van minstens 20 uur is gewenst.
Indien u dit wenst kan u zich ook inschrijven om enkel deel te nemen aan het examen.

Affiliate Logo _ MSP Amelior biedt deze opleiding aan i.s.m. 'HWP Consulting BV', een geaccrediteerde trainingsorganisatie van MSP®.

MSP® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. 

Wat is programmamanagement?
Er zijn veel verschillende definities van programmamanagement. De meest gebruikte definitie is: een programma is het geheel van samenhangende projecten en activiteiten in een tijdelijke organisatie om één of meer van tevoren gedefinieerde doelstellingen te realiseren, die van strategisch belang zijn.
Belangrijk verschil ten opzichte van een project is de focus op het realiseren van doelstellingen. Binnen programmamanagement zijn specifieke processen en principes vastgelegd die zich daarop richten.
Programmamanagement geeft structuur en richting aan het doorvoeren van veranderingen om de doelstellingen, die men met de veranderingen wil bereiken, te realiseren.

Het doorvoeren van veranderingen
Veranderingen zijn van alle tijden. Mensen veranderen van woon- of werkplek, kinderen gaan het huis uit, … Het is iets wat bij het leven hoort. Het blijkt echter, dat door de vergroting van de leefwereld er steeds meer keuzes zijn. Hierdoor zijn er steeds meer veranderingen en volgen de veranderingen elkaar steeds sneller op. Zo ook in organisaties. Globalisering, verhoogde concurrentie, wijzigende klantvragen en nieuwe technologieën, dit zijn maar een paar voorbeelden van noden waar organisaties mee te maken krijgen. Een veel gehoorde kreet is dat ‘verandering de enige constante is’.
Veranderingen doorvoeren is echter niet gemakkelijk. Veranderingen brengen altijd een hoop risico’s met zich mee en naast voordelen vaak ook (te veel) nadelen. Er zijn veel afhankelijkheden; zodra je het ene verandert begint het gehele ‘organisatiegebouw’ te schuiven. Er zijn veel partijen bij betrokken en er zijn veel verschillende belangen, prioriteiten en weerstanden. Veel veranderingen mislukken dan ook of kosten veel meer moeite of doen veel meer pijn dan achteraf gezien nodig was geweest. Er is dan ook een duidelijke behoefte aan een methode om veranderingen door te voeren om zo het succes van de verandering te vergroten. Programmamanagement is zo’n methode en kan helpen veranderingen gestructureerd door te voeren.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

De training is zeer interactief en biedt ruimte voor discussie, reflectie en een aantal praktische oefeningen aangaande de onderwerpen: visiedocument, blauwdruk, programmaorganisatie en benefits management.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

De training richt zich op het zich eigen maken van de terminologie, processen en technieken bij programma's. U zal al vlug merken dat toepassing daarvan u helpt om beter uw programma's te realiseren.
Amelior is an affiliate of HWP Consulting BV for PRINCE2® and teaches MSP® under the responsibility of HWP Consulting BV.

Voor wie?

Algemeen management, leden van een change team, senior projectmanagers, programmamanagers, programmadirecteuren en lijnmanagement betrokken bij programma's. De deelnemers hebben ervaring in projectmanagement.

Wanneer programmamanagement?

Programmamanagement kan met name een bijdrage leveren in situaties waarbij:
 • Onduidelijkheid bestaat over de doelen die moeten worden gerealiseerd
 • Complexe veranderingen moeten worden doorgevoerd
 • Sterke afhankelijkheden bestaan tussen een veelheid van projecten en activiteiten
 • De beschikbare capaciteiten beperkt zijn
 • Een turbulente omgeving bestaat waarbinnen de veranderingen moeten worden doorgevoerd
 • Veel risico’s zijn verbonden met het doorvoeren van de veranderingen
 • Meerdere mogelijkheden zijn om de veranderingen door te voeren
 • De resultaten van meerdere projecten nodig zijn om veranderingen mogelijk te maken
 • Het management te veel tijd besteed aan het doorvoeren van veranderingen
 • Het implementeren van veranderingen een grote impact heeft op de primaire processen, waardoor de continuïteit in gevaar wordt gebracht
 • Behoefte is aan coördinatie van meerdere initiatieven welke één of meer gemeenschappelijke raakvlakken hebben met bestaande bedrijfsprocessen.
Samenvattend kan gezegd worden dat programmamanagement met name geschikt is bij het doorvoeren van veranderingen in complexe situaties met een grote impact op de bestaande organisatie.

Voordelen van programmamanagement

De voordelen van programmamanagement komen voort uit het gecoördineerd managen van veranderingen, waarbij sturing op de onderlinge afhankelijkheden tussen projecten en/of activiteiten en de focus op het realiseren van de baten een centrale plaats innemen.

De belangrijkste voordelen zijn:
 • effectieve realisatie van veranderingen door een integrale (geplande en beheerste) aanpak van de verschillende elementen van verandering zonder dat bestaande bedrijfsprocessen hiervan onnodige hinder ondervinden
 • effectieve respons op strategische initiatieven door de kloof tussen strategie en de realisatie van projecten en activiteiten te overbruggen
 • focus op veranderingsdoelstellingen door het senior management van de organisatie een raamwerk te verschaffen, waarmee deze het veranderingsproces kan sturen en managen
 • efficiënt capaciteitsmanagement doordat programmamanagement voorziet in een mechanisme voor het prioriteren van de projecten en daarbij ook een mechanisme voor projectintegratie
 • beter risicomanagement doordat de complexiteit en omvang van de projectportfolio in een bredere context wordt geplaatst
 • realisatie van doelstellingen en baten door het inrichten van een formeel proces van batenmanagement. De belangrijkste stappen in het proces zijn het identificeren, definiëren, bewaken en meten van de baten.
 • effectief management van de zakelijke doelstellingen (business case). Door het opstellen en onderhouden van de business case, wordt constant een afweging gemaakt wat zakelijk gezien de beste oplossingen zijn en/of zakelijk gezien het verder doorvoeren van de veranderingen nog steeds gewenst is.
 • geleidelijke overgang van huidige naar nieuwe bedrijfsprocessen. De transitie van de bestaande organisatie naar de nieuwe manier van werken is een apart onderdeel binnen programmamanagement.

Programma

 • Introductie programmamanagement en MSP®
 • Relatie project-programma
 • De componenten: organisatie, benefits management, stakeholder management, issue- en risicomanagement, kwaliteitsmanagement, planning & configuratiemanagement
 • Processen zoals die door MSP® onderkend worden
 • Examentraining
 • Examen
Bij aanvang ontvangt u als deelnemer het boek 'Managing Succesful Programmes', dat in de prijs inbegrepen is.

 

Trainer

Mañas Francis

ir. Francis MAÑAS is van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) studeerde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde hij oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.

Praktisch

Duur: 2 dagen en een halve dag examen
Start op: donderdag 12 september 2019, Zwijnaarde
dinsdag 14 januari 2020, Antwerpen
Inschrijven
Prijs: vanaf €1225

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
donderdag 12, 19 september, van 09u00 tot 17u00, dinsdag 24 oktober 2019, van 09u00 tot 12u30

Op 24 oktober wordt het examen afgenomen.
3Square
Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde
Tel.: 09/248 10 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
dinsdag 14, 28 januari 2020, van 09u00 tot 17u00, dinsdag 18 februari 2020, van 09u00 tot 12u30

Op 18 februari wordt het examen afgenomen.
LINDNER WTC HOTEL & CITY LOUNGE ANTWERP
Lange Kievitstraat 125, 2018 Antwerpen
Tel.: 03/2277700
Op wandelafstand van het centraal station!

Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 30 dagen voor startdatum €1405 €1225 €1585
Prijs €1560 €1360 €1760

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei.

  Bovengenoemde prijzen zijn exclusief examenkosten en BTW.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €100 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier