Risico's en onzekerheden in projecten

Risico

Tijdens deze opleiding krijgt u de kans om, indien u dit wenst en in overleg met de docent, te werken aan risico’s in eigen project en de goede praktijken te vertalen naar de praktijk in uw eigen project-/bedrijfsomgeving.

Waarom deze thematiek?

Onzekerheid is een kenmerk van alle projecten. Om de kans op het realiseren van de projectdoelstellingen te verhogen, is een effectief risicomanagement aangewezen. Voor en tijdens een project worden (belangrijke) beslissingen genomen. Effectief risicomanagement zorgt voor proactieve informatie ter ondersteuning van beslissingsprocessen. Effectief risicomanagement in projecten verhoogt het vertrouwen van de opdrachtgever, gebruikers en andere belanghebbenden en draagt bij tot het creëren van het draagvlak.
Kortom: hoe gaat u om met risico's in projecten om de kans op succes te verhogen?

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

 • Een goed inzicht in risicomanagement in projecten en verbanden met ERM/interne controle steunend op goede praktijken.
 • Begin van toepassing/bepaling van een onderbouwde aanpak van risicomanagement en het proces van risicomanagement in projecten.
 • Bepalen van een aangepaste organisatie met rollen en bevoegdheden voor risicomanagement.
Om de transfer van de opleiding naar de praktijk in uw bedrijfsomgeving te ondersteunen, werkt u tijdens de opleiding, indien u dat wenst, in overleg met de docent aan uw eigen project.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

 • U kent en begrijpt de principes en basisbegrippen rond risico's in projecten
 • U kent en begrijpt de voordelen van goed risicomanagement
 • U kent goede risicomanagementpraktijken in projecten en kan projectrisico's inschatten
 • U heeft een goed inzicht in de typische projectrisico's
 • U kan de belangrijkste technieken op het vlak van risico's toepassen in projecten
 • U kent het risicomanagementproces
 • U heeft goed inzicht in rollen en verantwoordelijkheden in het kader van risicomanagement in projecten
 • U haalt betere projectresultaten door het implementeren van goede praktijken op het vlak van het managen van onzekerheden en risico's in projecten

Voor wie?

Voor iedereen die onzekerheden in projecten beter wil (leren) beheersen om de kans op succes van het project te verhogen.
Een goede basiskennis projectmanagement en ervaring in projecten in vereist:
 • Gevorderde projectleiders/projectmanagers
 • Ervaren medewerkers die de projectmanager ondersteunen m.b.t. het managen van de projectrisico's
 • Verantwoordelijken en ervaren medewerkers van een projectmanagement office die de risicomanagementprocessen in de projecten moeten bewaken en die moeten rapporteren over de (geaggregeerde) projectrisico's naar het bedrijfsmanagement
 • Medewerkers uit risicomanagement, interne controle, (project/programma/portfolio)borging
 • Leden uit een (project/programma)stuurgroep, management
 • ….

Programma

Inleiding
 • Terminologie
 • Principes van risicomanagement
 • Risico's en onzekerheden op verschillende niveaus van de organisatie
 • Risico's in projecten: Wat zijn risico's en waarom willen we ze beheren?
 • Risico: bedreigingen en opportuniteiten
Hoe risico's beheren
 • Aanpak van risicomanagement in projecten
  • Context vaststellen
  • Aanpak
  • Standaarden, tools, technieken, rapporten, definities
  • Organisatie, rollen en verantwoordelijkheden
 • Proces van risicomanagement in projecten
  • Risico-identificatie
   • identificeren van risico's
  • Risicoanalyse
   • risico oorzaak en gevolg
  • Risico-evaluatie
   • risico matrix
   • definitie impact en waarschijnlijkheid
   • risico nabijheid
  • Risicobehandeling
   • soorten maatregelen te nemen bij bedreiging of opportuniteiten
   • maatregelen identificeren en selecteren
   • beslissen
   • implementeren
  • Communicatie en overleg
   • belang van stakeholders
   • rapportering en opvolging
   • Key Risk indicatoren
  • Monitoring en beoordeling
   • opvolgen maatregelen
   • beoordelen van het gevolgde risicomanagement proces
 • Tools en technieken
  • Risico management plan
  • Risico register
Case en oefeningen

Goede risico management praktijken
 • Verbeterd risicomanagement in de organisatie en de kenmerken ervan
 • Maturiteit en risicomanagement
 • Lessen voor risicomanagement

Trainer

Mañas Francis

ir. Francis MAÑAS is van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) volgde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde hij oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.

Praktisch

1 dag

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier