Managing Successful Programmes (MSP®) Practitioner

Krijg grip op de verschillende projecten binnen uw organisatie (vervolg)

Waarom dit thema?

Steeds meer veranderingen worden via projecten aangepakt. Al deze projecten kunnen op zich een positieve bijdrage leveren, maar in relatie tot andere projecten helaas ook contraproductief werken. Het kan dan ook nodig zijn om de samenhang tussen de verschillende projecten bij te sturen.

Programmamanagement geeft structuur en richting aan het doorvoeren van veranderingen om de doelstellingen te realiseren en het succes van de verandering te vergroten.

Waarom deze opleiding?

Tijdens deze training wordt de gehele initiatie, definitie, uitvoering en afsluiting van een programma doorlopen aan de hand van een praktijkcasus. Tevens is er volop de gelegenheid om over de eigen situatie te reflecteren aan de hand van de MSP®-methode.

Indien u slaagt voor het examen, ontvangt u een internationaal erkend certificaat.

Tijdens deze bedrijfsinterne opleiding worden meerdere cases een voorbeelden gebruikt uit uw organisatie om de link naar de praktijk te verduidelijken.

Voor wie

 • algemeen management
 • projectmanagers
 • programmamanagers en -directeuren
 • leden van een change team
 • lijnmanagement betrokken bij programma's

Inhoud

 • Opstellen van programmadocumenten, zoals Visiedocument en Blauwdruk
 • Het identificeren, definiëren en plannen van de baten
 • Inrichten van een programmaorganisatie
 • Het managen van de programmarealisatie
 • Examentraining: technieken, voorbeelden van examenvragen en een voorbeeldexamen met bespreking

De cursus leidt op tot het MSP® Practitioner-examen. Zelfstudie van gemiddeld zo'n 16 uur is wenselijk als voorbereiding op het examen. Het examen kan worden afgelegd in het Nederlands, Engels, Frans en Pools. Het MSP® Practitioner-certificaat is 5 jaar geldig. De lessen en de examens vormen één geheel. Het is niet meer mogelijk om enkel deel te nemen aan de lessen of enkel aan het examen.

Na de opleiding

 • Kan u toegevoegde waarde identificeren door het managen van change als een MSP®-programma.
 • Kan u alle MSP®-principes, thema's en transformational flow activiteiten uitleggen.
 • Kan u de relatie tussen bovenstaande zaken onderling, de relaties met de programma-informatie en de verschillende rollen uitleggen en die inzichten toepassen. 
 • Bent u in staat om voorbeelden van MSP®-programma-informatie (documenten) te produceren en te evalueren. 
 • Bent u in staat om te identificeren welke activiteiten ondernemen moeten worden tijdens elk van de processen van de transformational flow samen met de verantwoordelijkheden van elk van de gedefinieerde rollen. 
 • Begrijpt u welke managementproducten input voor, output van en upgedated worden in elk van de 6 transformational flow processen. 
 • Kan u niet-complexe programma's managen met behulp van de MSP®-methodiek in een omgeving die de MSP®-methode ondersteunt. 
 • Bent u in staat om het MSP® Practitioner-examen succesvol af te leggen.

Docenten

Francis Manas
Francis Mañas

Francis is van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) volgde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde hij oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.

LinkedIn profiel bekijken

Om deze training te kunnen volgen, moet u in het bezit zijn van het MSP Foundation certificaat. 

Dit kan u behalen door deel te nemen aan de training 'Managing Successful Programmes (MSP®) Foundation'.

Managing Successful Programmes (MSP®) Foundation - 5de editie

Meer info en inschrijvingen

PRINCE2® Foundation - 6de editie

Meer info en inschrijvingen

AgilePM® Foundation

Meer info en inschrijvingen

PRINCE2 Agile® Foundation

Meer info en inschrijvingen

Projectmanagement volgens de IPMA®-standaard

Meer info en inschrijvingen

Management of Portfolios (MoP®) Foundation

Meer info en inschrijvingen

Amelior biedt deze MSP®-training aan i.s.m. 'Forsa Advies', een geaccrediteerde trainingsorganisatie van MSP®. MSP® is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. De Swirl logo™ is een geregistreerd handelsmerk van AXELOS Limited, gebruikt met toestemming van AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden.

MSP Affiliate logo