Interne milieuauditor ISO 14001: 2015

ISO14001:2015 interne milieuauditor

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die de nodige professionele basis wenst te verwerven om een milieuaudit van zijn/haar organisatie uit te voeren conform ISO 14001:2015. De cursus omvat kennisoverdracht, oefeningen en een rollenspel. Voorkennis van ISO 14001 en/of EMAS is niet vereist, maar een beetje affiniteit met milieu en voorkennis van managementsystemen in het algemeen is aangewezen.


Deze training komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Waarom deze thematiek?

De juridische en financiële aspecten van het milieuthema zijn zo belangrijk dat de bedrijfsinterne milieuzorg systematisch moet aangepakt worden. Het beste instrument om deze milieuzorg continu te evalueren en te verbeteren, is de interne milieuaudit.
De audit is in de eerste plaats een organisatorisch instrument dat preventief werkt en alleen in de bekwame handen van getrainde auditoren mag gelegd worden. Het organisatorisch luik van de interne milieuaudit wordt aangevuld met een milieujuridische of milieutechnische audit, al dan niet door dezelfde persoon.
De interne milieuaudit is bovendien één van de krachtigste instrumenten voor de stelselmatige invoering en toepassing van een milieuzorgsysteem. Audits werken preventief tegenover het curatieve karakter van problem solving.

De taken van een interne milieuauditor

In principe komt iedereen in aanmerking om (een gedeelte van) de organisatie te auditten zolang dit maar gebeurt op basis van voldoende opleiding en professionalisme. Opleiding is daarnaast een specifieke eis van de ISO 14001 en EMAS omdat interne milieuaudits vanuit een andere invalshoek gebeuren dan bv. de kwaliteitsaudits. Een audit moet professioneel voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd worden.

De taak van de interne milieuauditor komt neer op het volgende:
 • toetsen van de volledigheid van de milieuzorg t.o.v. het beschreven milieuprofiel van de organisatie
 • toetsen van de organisatorische opvolging en implementatie van de milieuwetgeving
 • toetsen of de schriftelijk beschreven milieu-eisen nageleefd worden
 • opmaak van een auditrapport en rapporteren aan de directie
 • medewerkers sensibiliseren voor continue verbetering
Al deze taken komen tijdens de opleiding ruimschoots aan bod.

Als milieucoördinator of als milieuverantwoordelijke van een bedrijf is uw eerste opdracht op een georganiseerde en gestructureerde wijze de naleving van de wetgeving te controleren. Deze opleidingsdag zal u daarbij zeker een hulp zijn.

Programma

 • Dag 1: Het begrip milieuaudit, kernelementen van ISO 14001:2015 en het auditproces
  • De verschillende soorten milieuaudits: ISO 14001:2015, EMAS, decretale audit, milieudoorlichting, …
  • De logica van een milieumanagementsysteem
  • Gedetailleerde bespreking van de eisen van ISO 14001:2015
  • Bespreking van het auditproces: plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van interne audits
  • Oefeningen op auditvragen en het inschatten van non-conformiteiten
 • Dag 2: Auditvaardigheden en rollenspel
  • De auditvaardigheden
  • Toepassen van het aangeleerde in een volledig uitgewerkt rollenspel

Praktische voorbeelden en tools

De docenten zijn ervaren in het uitvoeren van interne milieuaudits en geven tijdens deze opleiding zeer concrete voorbeelden en handige tools. Korte praktijkoefeningen en een uitgebreide case stellen u in staat om de opgedane kennis onmiddellijk te verwerken. Uitgewerkte vragenlijsten en checklists helpen u onmiddellijk aan de slag te gaan in uw werkveld.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na deze opleiding:
 • bent u in staat een interne milieuaudit succesvol uit te voeren
 • is het duidelijk dat milieuzorg geïntegreerd zit in de volledige bedrijfsvoering
 • is het duidelijk dat de organisatie periodieke audits vereist
 • heeft u een systematiek gevonden om de milieucoördinator te auditeren
 • is het duidelijk dat de auditoren en de milieucoördinator elkaar perfect aanvullen
De cursus omvat kennisoverdracht, oefeningen en een praktijkvideo.
Voorkennis van ISO 14001 en/of EMAS is niet vereist, maar affiniteit met milieu en voorkennis van managementsystemen in het algemeen is aangewezen.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor:
 • kwaliteitsverantwoordelijken die het bestaande auditplan willen uitbreiden met milieuaudits
 • milieucoördinatoren die milieuaudits willen hanteren als perfect hulpmiddel om de milieuproblematiek volledig onder controle te houden
 • toekomstige milieuauditoren van ISO 14001 of EMAS-bedrijven
 • kwaliteitsauditoren die zich de knepen van een milieuaudit willen eigen maken
 • managers die hun basiskennis over milieuzorgsystemen en de uitvoering van audits willen verruimen
 • personen die zich voorbereiden om evaluaties uit te voeren binnen een industriële omgeving en die een basiskennis bezitten over milieuzorgsystemen (ISO 14001)
 • milieuexperts die hun technische kennis willen aanvullen met kennis van milieumanagementsystemen en de beheersing ervan
Deze cursus komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator.

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten enz. Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Referenties

Tijdens vorige sessies van deze workshop mochten wij – tot hun grote tevredenheid – deelnemers verwelkomen uit o.a.:

3M Belium, ABB Service, Agfa-Gevaert, Alcatel, Ami Semiconductor Amylum Belgium, Astra Zeneca, B & P Sobry, Balta Industries, Bayer Antwerpen, BC Components, Blagden Packaging, Bombardier Transportation, Borealis Polymers, Chevrontexaco Technology, Deba, Deceuninck Compound, DHL Aviation, ECA, Eco-vision, Electrabel, EOC Polymers, Erasmus Hogeschool, Fina Raffinaderij , Formipac, GFE Energy Management, GOM-Limburg, Halliburton – Security DBS, Henkel Belgium, Heraeus Eloectro-nite, Honda Belgium, JIV-Vleeswaren, Kautex Textron, KHBO Dept IW & T, Lawter International, Ministerie van Landsverdediging, Nationaal Verbond van Slachthuizen, Pentair Water Belgium, Polypreen België, Preventiedienst KU-Leuven, Rainbow Masterbatch Belgium, Raufoss Belgium, Rhodia chemie, SAPA Autoplastics, Schering Plough Labo, Schneider Electric, SGS-Qualitest, SKW Biosystems, SPE, Stora Enso Langerbrugge, Tenneco automotive Europe, Totalfina-Elf, Tractebel, UNIL Belgium, Union Minière, Van Leer Belgium, etc.

Trainer

Dirk VAN DEN BROECKE is afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Scheikunde. Tijdens zijn professionele carrière was hij o.a. werkzaam als Hoofd Operaties bij Fina Antwerp Olefins, als productiemanager bij AMI Semiconductor en als plantmanager bij SCA Packaging Belgium. Op dit moment is Dirk als consultant energie, ecodesign en duurzaam ondernemen actief bij Amelior.

Praktisch

Duur: 2 dagen
Start op: dinsdag 24 november 2020, Sint-Niklaas
maandag 31 mei 2021, Zwijnaarde
Inschrijven
Prijs: vanaf €970

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
dinsdag 24, woensdag 25, 25 november 2020, van 09u00 tot 17u00
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
maandag 31 mei, dinsdag 1, 1 juni 2021, van 09u00 tot 17u00
3Square
Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde
Tel.: 09/248 10 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €1095 €970 €1290

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €70,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier