Energiemanager - European Energy Manager Training

Opgebouwd volgens het EUREM framework

European Energy Manager Training

De stijgende vraag naar energie en de hiermee gepaard gaande stijgende energieprijzen heeft als gevolg dat er meer en meer efficiënt dient omgegaan te worden met energie. Ook binnen het bedrijfsleven is men stilaan tot dit besef gekomen. Dit heeft voor een nieuwe functie gezorgd, de zogenaamde energiemanager.

Om alles uit het energiebeleid van uw organisatie te halen, heeft de energiemanager kennis nodig. Actuele (wetgevende) kennis, maar vooral ook praktische en technische kennis, toegespitst op de mogelijkheden van het bedrijf. Net daarom organiseert Amelior, in samenwerking met UC Leuven Limburg en met de steun van Indea, deze langlopende opleiding.

De opleiding heeft tot doel individuen op te leiden die een bewustwording van integrale energiezorg kunnen teweeg brengen in een organisatie, die kunnen omgaan met standaarden (zowel technische als niet-technische) voor energiebeheer en de taak van energiemanager op een waardevolle manier kunnen gestalte geven.

Aanpak

Deze opleiding is tot stand gekomen met als doel u op een unieke wijze een actueel overzicht te bezorgen van de basisprincipes, de huidige energiewetgeving, de meest gangbare energiebesparende technieken, -systemen en –trends die momenteel in de bedrijfswereld naar waarde geschat worden.

Daarbij trachten we een mix te vinden tussen academische informatieoverdracht en de praktijkgerichte benadering met tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit het bedrijfsleven en bezoeken ter plaatse. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak resulteert in hoogwaardige en resultaatgerichte energiemanagers die het geleerde direct kunnen omzetten in de praktijk. De opleiding gaat uit van een gedegen technische voorkennis.

De exclusieve EUREM-standaard staat garant voor een sterke basis voor de cursus in verschillende landen van de wereld. Het EUREM-programma is voor de Belgische situatie op maat gemaakt, zodat klimatologische en technische omstandigheden in België, op energiegebied, uitgelicht worden. De cursus wordt gegeven door professionals uit het bedrijfsleven en het onderwijs en bestaat uit de volgende drie onderdelen: bijeenkomsten, zelfstudie en de praktijkopdracht: het energieconcept (eindwerk binnen de opleiding).

Programma

In de cursus European Energy Manager wordt aandacht besteed aan de gebieden management en engineering. De onderwerpen van de bijeenkomsten worden telkens aangepast aan de laatste ontwikkelingen vanuit de maatschappij. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

Management
 • energiemanagement systemen 
 • economische berekening 
 • energy contracting 
 • projectmanagement
 • energie-inkoop, energie-handel 
 • energiewetgeving, regels en standaarden 
 • bescherming van het klimaatbeheer en de emissiehandel
Engineering
 • basis van energietechniek 
 • bouwfysica 
 • energiebewust bouwen en renovatie
 • verwarmingsengineering / geothermische energie 
 • proceswarmte: ventilatie en klimatisering /airconditioning
 • koudetechniek 
 • perslucht 
 • verlichting 
 • elektrische aandrijvingen 
 • green-IT 
 • proces- en loadmanagement: toezicht- en controlesystemen
 • warmtekrachtkoppeling 
 • zonne-energie 
 • energie uit biomassa
 • carbon foot printing

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Na actieve deelname aan de cursus European Energy Manager bent u uitgegroeid tot een zelfstandig opererend technisch beheerder, ontwerper of projectleider die gebouwen, installatiecomponenten of -processen of gebouwinstallaties energietechnisch kan verbeteren.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die op een professionele wijze aan energiemanagement wil doen. We denken hierbij aan personen die door de directie aangeduid worden om energieprojecten te leiden, te coördineren of op te volgen.

Ook experts en leidinggevenden die zelf verantwoordelijk zijn voor een deel van het bedrijf (bijvoorbeeld productiemanagers, onderhoudsmonteurs, processengineers en -technici in de fabriek), energiedienstverleners en -adviseurs zijn de typische doelgroep voor de cursus European Energy Manager.

Toelatingsvoorwaarden

Voor deze opleiding worden enkel kandidaten aanvaard met een bachelor-diploma of een diploma met gelijkwaardig niveau.

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet en toch meent een goede kandidaat te zijn, willen we u aanmoedigen toch uw kandidatuur te stellen, met de nodige motivatie. De beslissing van de stuurgroep wordt u binnen de twee weken meegedeeld. Hiervoor kan u contact opnemen met de programmaverantwoordelijke van de opleiding Laura Vanneste op lvn@amelior.be of op het telefoonnummer 056/24 16 03.

Certificaat

Indien u het examen met goed gevolg aflegt én slaagt voor het eindwerk, ontvangt u het getuigschrift van European Energy Manager. Het eindwerk (energieconcept) werkt u uit in de loop van de opleiding in uw eigen bedrijf. U presenteert het resultaat van dit project voor een jury van energiedeskundigen.

Wanneer u er voor kiest geen project uit te werken en geen examen wenst af te leggen, krijgt u wel een attest van aanwezigheid indien u 80% van de cursus heeft bijgewoond. In dit geval bestaat er ook de mogelijkheid om u voor één of meerdere modules te laten vervangen door een collega.

Vlaams Opleidingsverlof

Deze opleiding is erkend binnen het stelsel van het Vlaams Opleidingsverlof (registratienummer: ODB-0000008).

Dit biedt belangrijke voordelen:
 • voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, voor de uren die u nodig heeft voor de opleiding
 • voor de werkgever: u heeft recht op een terugbetaling van uren loon voor de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt
Meer info over het Vlaams Opleidingsverlof kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de Milieucoördinator. Indien gewenst kan u dan ook een officieel attest ontvangen hiervan.

Praktisch

Duur: 17 dagen - 136 uur
Start op: dinsdag 13 oktober 2020, Lokeren
Inschrijven
Prijs: vanaf €3500

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Vanaf dinsdag 13 oktober 2020

De lessen vinden (zo veel mogelijk) plaats op dinsdag, telkens van 09u00 tot 17u00.
Het einde van de lessenreeks is voorzien in maart 2021. In vakantieperiodes wordt geen les gegeven.

Voor een gedetailleerd lesprogramma kan u contact opnemen met de Category Manager van de opleiding Laura Vanneste op lvn@amelior.be
Biznis
Zelebaan 100, 9160 Lokeren
Tel.: 09/326 85 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Prijs €3700 €3500 €3900

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief koffiepauzes, verfrissingen, syllabi en schrijfgerei. Tijdens de hele dagen wordt er tevens een verzorgde lunch voorzien. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132 LET OP! De overheid besliste dat je voor de opleidingen rond Insights, MBTI en TDI geen gebruik meer zal kunnen maken van de KMO-portefeuille vanaf 1 juli 2020.
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €180,00 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.