Basisopleiding Toxicologie

Basisopleiding ergonomie

Na het volgen van deze 2-daagse opleiding bezit de cursist;
 • een basiskennis over de principes van humane toxicologie,
 • de kennis om risico's methodiek te gaan identificeren, te analyseren en te managen.
Deze opleiding is gericht op iedereen die in aanraking komt met chemische agentia en hun toxiciteit, maar geen achtergrond heeft in toxicologie.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. U krijgt na afloop een officieel attest van bijscholing.

Waarom deze thematiek?

Door veiligheidsrisico's voor chemicaliën, biociden, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica, medische hulpmiddelen, ... is er meer vraag naar kennis en toepassing van veiligheids- en toxicologisch onderzoek

Begrip van de diverse domeinen binnen de tak humane toxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.


Voor wie?

Deze training is geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in de (basis)principes van humane toxicologie, de methodieken om risico´s te identificeren, te analyseren en te beheersen.
Voor alle medewerkers, onderzoekers, REACH-medewerkers of BPR-medewerkers, laboratoriummedewerkers, preventieadviseurs, product stewards … die in aanraking komen met toxicologie en riskanalyses van chemische agentia, maar geen specifieke achtergrond hebben in dit vakgebied.
Ook advocaten, afgevaardigd in de SIEFS van REACH en journalisten die de materie op een correcte manier moeten kunnen weergeven.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Tijdens deze opleiding krijgt u een stevige basis toxicologie en raakt u vertrouwd met de toxicologische terminologie. U krijgt inzicht in de wetgeving die gepaard gaat met toxicologie. Daarnaast worden ook de methoden voor het inschatten van risico's van stoffen toegelicht. Ook de informatiebronnen/kanalen/databanken van toxicologische informatie komen aan bod zodat u weet waar de juiste informatie te vinden is.
Deze opleiding is opgezet als een eerste kennismaking met toxicologie en vereist dus geen vakspecifieke voorkennis. Een basiskennis chemie en/of biologie is aan te raden. Hiervoor verwijzen we graag naar de opleiding Chemische basisbegrippen. Merk op dat ecotoxicologie of milieutoxicologie in een aparte opleiding wordt behandeld.

Programma

 • Dag 1 : Basis toxicologie, algemene principes van een risicoanalyse van chemische stoffen
  • Inleiding
   • Wat is toxicologie?
   • Algemene toxicologische principes / definities en begrippen
   • Gevaar versus risico
  • Blootstelling en toxicokinetiek
   • Blootstellingsroute
   • Toxicokinetiek: absorptie, distributie, metabolisme, excretie
  • Toxicodynamiek en effecten
   • Soorten effecten: acute toxiciteit, huid en oog irritatie en corrosie, allergische reacties, kankerverwekkende, mutagene en teratogene werking, opende operaties
   • Dosis-respons relatie
    • probabilistische markt
    • deterministische effecten
   • Interacties tussen stoffen
  • Grenswaarden
   • Begrippen LD50, NOAEL, NOAEC, DNEL, OEL, TWA, STEL, TGG
   • Leid DNEL uit toxicologische gegevens
  • Wetgeving
   • Belgische Codex over op werk: Titel V. Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia + Toepassingsgebied van het KB
   • Toxicologische testen
    • OECD testen
    • Alternatieve testen
 • Dag 2: Praktische implementatie en risicoanalyse op de werkvloer
  • Risico evaluatie
   • Gevaarsevaluatie
   • Blootstellingsevaluatie
   • Risico-Evaluatie
  • Hoe een risico-analyse chemische agentia maken , de verschillende stappen in de risico-analyse
  • Evaluatie van chemische blootstelling en risico's , praktijkgerichte oefening op metingen, gebruik van ECETOC TRA blootstellingsmodel
  • Beheersing van de controle aan chemische agentia
  • Uitgebreid informatieblad (e-SDS)   als middel voor risicoanalyse en -beheersing op de werkvloer
  • Kadering wetgeving:
     • BEREIKEN
     • Belgische Codex over op werk: Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia
  • Infobronnen in verband met toxicologische informatie

We vragen om een ​​laptop mee te vertellen dat je zelf kunt oefenen met de informatiebronnen en modellen . Hou er rekening mee dat de oefeningen in Microsoft Excel worden uitgevoerd. Marco'segdeerde vereisten, this kan niet altijd in Excel voor MAC.

Getuigenissen

De cursus maakt je op een boeiende wijze wegwijs in allerhande basisbegrippen rond toxicologie, REACH en SDS documenten. Er werd voldoende tijd voorzien om de begrippen te verduidelijken, en de cursus werd op een zeer aangename en boeiende wijze gegeven. Na het volgen van de cursus heb je een breed basisinzicht die je kan toepassen voor risico-analyses gevaarlijke stoffen, en leest een SDS ineens een stuk vlotter.

Redgy DECUYPER - ONSEMICONDUCTOR BELGIUM

In het kader van de beoordeling van het toxicologisch rapport voor cosmetica producten is het belangrijk een basisidee te hebben. De cursus geeft een mooie inleiding voor niet-wetenschappelijk geschoolde personen.

Astrid WILLIAME - MCBRIDE

De opleiding toxicologie is niet alleen aan te raden voor mensen die dagelijks met toxicologische gegevens in aanraking komen, maar voor iedereen die graag meer achtergrond krijgt over alle testresultaten die momenteel verschijnen n.a.v. REACH, CLP, MSDS en BPD. Deze 2-daagse opleiding biedt een goede basis voor zowel diegenen die resultaten moeten interpreteren, als voor diegenen die de correcte naleving van de wetgeving op de werkvloer moeten garanderen.

Adelheid DE KETELAERE - DELAVAL

Ondanks het diverse publiek aanwezig tijdens de twee dagen durende opleiding, voldeed de cursus aan mijn verwachtingen. Op dag 1 werd de basistoxicologie zeer boeiend uitgelegd met interessante voorbeelden. Tijdens de tweede dag opleiding werden de verschillende modellen voor risico-analyse behandeld. Dit werd van de meer praktische kant aangepakt door het maken van oefeningen, wat ik zeer goed vond want op die manier leer je de modellen echt praktisch toepassen. Het bespreken van annexen aan SDSen was voor mij iets te gedetailleerd (omdat ik dit niet zoveel nodig heb), maar toch ook interessant om hier iets meer over te weten. Voor de rest was de organisatie van de opleiding perfect verzorgd (ligging, ontvangst, lunch, opvolging,...)!
Elise DE ROCKER - PHARMAVIZE


Echte aanrader voor iedereen die meer wil weten over de basisprincipes van toxicologie, gegeven door enthousiaste
docenten en met prima mix van theorie en praktijkcases.

Geert VAN LEUVEN - RECTICELTrainers

Dr. An Vanden Bosch

Dr. An Vanden Bosch studeerde af aan de KULeuven als ‘bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie’ en behaalde nadien een doctoraat in de ‘medische wetenschappen’. Na een job als registratiespecialist in de agrochemische sector, werkt ze momenteel als consultant bij ARCHE. Haar expertise situeert zich voornamelijk op het vlak van risicoanalyses voor mens en milieu in het kader van toelatingsaanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. In 2014 behaalde ze een certificaat als ‘European Registered Toxicologist’ (ERT).

Verdonck Frederik

Dr. Frederik VERDONCK is Doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen, milieutechnologie. Zijn 20 jaar ervaring omvat de implementatie en toepassing van statistische analyses en modellering in de milieu en humane gezondheid blootstelling- en risicoanalyse in het kader van de EU wetgevingen REACH en BPR. Sinds 2009 is hij actief als Data Science Project Manager bij ARCHE Consulting, gespecialiseerd in sterk wetenschappelijk onderbouwde adviesverlening rond chemische risicoanalyse.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Herlinde BEERENS
+32 (0)56 24 16 07

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier