Basisopleiding CLP: Classification, Labelling and Packaging

Basisopleiding CLP

Tijdens deze halve dag basisopleiding CLP krijgt u op korte tijd een zeer praktisch overzicht van alle wijzigingen als gevolg van de CLP-verordening en wat u concreet als bedrijf moet doen om CLP compliant te zijn. Voor wie graag meer weet over de indeling van mengsels volgens CLP is er een vervolgopleiding.
De basisopleiding CLP is erkend door het LNE voor de wettelijk verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren (30u/jaar).

Waarom deze thematiek?

In 2009 werd het nieuw wereldwijd systeem GHS (Globally Harmonised System) voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen opgestart. In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening. De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).
CLP zorgt dus voor heel wat wijzigingen binnen uw organisatie: nieuwe classificatie, etikettering, pictogrammen, aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen, opleiden van personeel, informeren van klanten,…

Bovendien moeten bedrijven die chemische stoffen en mengsels fabriceren of importeren van buiten de EU niet alleen indelen, etiketteren en verpakken volgens CLP maar ook notificeren volgens datzelfde principe. In tegenstelling tot REACH geldt hier geen afhankelijkheid van tonnage, maar zijn alle chemische stoffen van belang! Hoewel CLP nauw verweven is met REACH, mag het duidelijk zijn dat CLP voor veel meer bedrijven van toepassing is en het een hele uitdaging is om aan alle vereisten te voldoen.

Met deze studiemiddag willen we u helpen om de implementatie van CLP-verordening optimaal te laten verlopen.

Voor wie?

Deze studiemiddag richt zich specifiek tot preventieadviseurs, milieucoördinatoren, EHS-managers maar ook naar alle medewerkers die te maken hebben met gebruik van chemische stoffen, en voor wie inzicht in de nieuwe regelgeving noodzakelijk is.

Programma

Tijdens deze halve studiedag willen we u een heel praktisch overzicht geven van alle wijzigingen als gevolg van de CLP-verordening en wat u concreet als bedrijf moet doen om CLP compliant te zijn.

U krijgt antwoord op de volgende vragen:
 • GHS/CLP: Wat houdt dit precies in?
 • Wat zijn de voornaamste wijzigingen ten opzichte van het bestaande systeem?
 • Wat zijn de nieuwe indelingscriteria voor de gevaren van chemische producten?
 • Wat moet er veranderd worden aan het veiligheidsinformatieblad?
 • Wat zijn de verplichtingen voor de gebruiker bij ontvangst van een veiligheidsinformatieblad?
 • De 'Inventory list' is gepubliceerd. Wat nu?
Verder krijgt u ook een demonstratie van een E-learning pakket voor CLP ontwikkeld door Borealis.

Voor wie graag meer weet over de indeling van mengsels volgens CLP is er een vervolgopleiding voorzien die start in de namiddag van deze studiedag. Alle info kan u terugvinden via deze link.

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen na afloop dan ook een officieel attest.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Helaas is er op dit moment geen sessie van deze training ingepland.

Wat zijn uw mogelijkheden?

 • Wij houden u op de hoogte wanneer deze opleiding opnieuw ingepland is.
 • U kunt de opleiding met deze inhoud ook samen met enkele collega’s bij u in het bedrijf laten doorgaan.
 • We bekijken samen met u wat uw noden zijn en werken dan een voorstel op maat van uw organisatie uit.

Neem contact op

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier